Gegužės 21-24 d. kviečiame į Sekminių iškilmę Vilniaus Kalvarijose!

Gegužės 21–24 dienomis Vilniaus Kalvarijose bus švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė. Jau kelis šimtus metų tikintieji keliauja į šią piligrimystės vietą: eina Kryžiaus kelią, atkartojantį Jėzaus nueitą kelią Jeruzalėje, dalyvauja šv. Mišiose, bendrauja agapėje. Šventėje penktadienį laukiami kunigai ir vienuoliai bei vienuolės, šeštadienį – šeimos su vaikais ir jaunimas. Sekmadienis – pagrindinė šventės diena, kurią bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas kun. Ruslanas Vilkel sako, kad Vilniaus Kalvarijos – tai dar vienas Viešpaties palankumo Vilniaus miestui atspindys. Per Sekmines vykstantis Šventosios Dvasios išliejimas tikintiesiems yra ne tik dovana, bet ir užduotis tęsti Kristaus misiją vienyti žmones į Bažnyčią.

Ketvirtadienį, gegužės 21 d., vyks budėjimas laukiant Sekminių. Tikintieji kviečiami asmeninei maldai prie Švč. Sakramento. Gegužės 22 d. Kalvarijose rinksis kunigai ir vienuoliai bei vienuolės. Bažnyčioje tarnaujantys asmenys eis Kryžiaus kelią, kuriam mąstymus ruošia Vilniaus vienuolijos. Susirinkusieji dalyvaus Šv. Mišiose, bendraus agapėje.

Šeštadienio rytą Kalvarijose laukiamos šeimos su vaikais, o popietę – jaunimas. Jauni žmonės bus kviečiami į protmūšį, bendraus agapėje, dalyvaus šv. Mišiose, o temstant, nešini žvakutėmis, eis Šviesos kelią, apmąstys Kristaus prisikėlimą.

Pagrindinę Sekminių dieną, sekmadienį, 13 val. šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, giedos jungtinis jaunimo choras. Šv. Mišias transliuos LRT Televizija.

 

Sekminių programa LT, PL.

Lankstinukas LT

Lankstinukas PL

 

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija