Katalikų tikybos mokytojai domėjosi, kaip dirbti su vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių

Gegužės 7 d. VšĮ Vilniaus „Versmės“ katalikiškojoje gimnazijoje vyko susitikimas „Nori sudominti – dirbk išradingiau“, skirtas katalikų tikybos mokytojams, dirbantiems su 5-12 klasių mokiniais. Susitikimo tema: specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių įtraukimas į religinį ugdymą. Susitikime dalyvavo trylika dalyvių.

Seminaro metu mokytojos ses. Danguolė Gervytė, Gabrielė Motejūnienė pristatė inkliuzinio ugdymo patirtį „Versmės“ gimnazijoje. Inkliuzinis ugdymas – tai formavimas iš principo naują, socialine ir kultūrine prasme įvairią mokyklą, kurios tikslas yra visavertis mokinių dalyvavimas ugdymo procese, atsižvelgiant į pačių mokinių poreikius ir galimybes, o ne bendrus standartus. Kalbėta apie išskirtinius atvejus, aptartas darbas su mokiniais su autizmu,  cerebriniu paralyžiumi, silpnaregyste ir kt. Vėliau susirinkusieji stebėjo atviras Katalikų tikybos pamokas, kurias vedė pedagogės ses. Danguolė Gervytė, ses. Alma Urbšytė, Gabrielė Motejūnienė pirmos, šeštos ir vienuoliktos klasių mokiniams.

Po pamokos dalyviai pasidalijo savo įspūdžiais, aptarė, ką gali pritaikyti veikloje, kaip planuoti pamokas klasėje esant specialiųjų poreikių mokinių. Mokytojai pastebėjo, kad bendrojo lavinimo mokyklose per mažai pagalbos skiriama dalykininkams, paaiškinimui ką geba ar ko negeba mokinys, jo individualių poreikių supratimui.

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras reguliariai rengia susitikimus „Nori sudominti – dirbk išradingiau” skirtus katalikų tikybos mokytojams, dirbantiems su penktų – dvyliktų klasių mokiniais.

 

Renginio nuotraukos.

VA Katechetikos centro informacija