Jaunimo sielovados vakare kalbėta apie šiandienos jaunimą

Gegužės 27 d., trečiadienį, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras organizavo šventinį Jaunimo sielovados vakarą, kuriame dalyvavo apie septynios dešimtys žmonių.

Krikščioniškų jaunimo bendruomenių ir organizacijų vadovų susitikimas yra tapęs tradiciniu Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro organizuojamu renginiu. Renginio tikslas – kartą metuose suburti draugėn krikščioniškų jaunimo organizacijų, bendruomenių, grupelių vadovus ir lyderius, suteikti galimybę bendrauti, dalintis darbo jaunimo sielovadoje patirtimi, keistis naudinga informacija.

Šv. Mišias aukojo vysk. Arūnas Poniškaitis. Po šv. Mišių paskaitas apie jaunimą skaitė ir savo patirtimi dalinosi psichologas Dmitrijus Škulis ir Vilniaus licėjaus etikos, filosofijos bei tikybos mokytojas Ernestas Šidlauskas. Renginio pabaigoje dalyvių laukė vaišės ir Gedimino Ivaškevičiaus dainų kūrybinis vakaras.