Nemėžyje vyko Gerojo Ganytojo šventė šeimoms

Nemėžyje (Vilniaus r.) birželio 31 d. jau trečią kartą buvo švenčiama Gerojo Ganytojo šventė. Kasmet šią šventę organizuoja Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko bažnyčios bendruomenė. Tai yra šeimų šventė, kuri vienija visus Nemėžio gyventojus: ne vien tik katalikus, bet taip pat ir kitų konfesijų krikščionis bei šios vietovės senbuvius totorius musulmonus.

Šių metų šventės šūkis „Štai muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis“ kvietė pamąstyti apie savo santykius su artimaisiais Dievo ir žmogaus santykių šviesoje. Šventė prasidėjo šv. Mišių auka, kuriai vadovavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius kun. Andžej Šuškevič. Kun. Andžejus savo homilijoje pabrėžė gailestingojo Dievo troškimą būti kiekvieno žmogaus bičiuliu nepaisant jo moralinės būklės.

Šventinė programa buvo rengiama siekiant suteikti galimybę pasirodyti pirmiausiai Nemėžio gyventojų ansambliams. Meninėje renginio dalyje pasirodė Nemėžio ansamblis „Ale babki“, bažnyčios choras „Vox Carmeli“, Nemėžio gimnazijos choras „Niemieżanka“. Gimnazijos absolventė Barbara Polakovska ir 11 klasės mokinė Elena Galin atliko solinius kūrinius. Respublikinio konkurso „Meilės koordinatės“ II vietos laureatai Adrian Guščio ir Agata Prokopovič pristatė dialogą apie meilę ir Dievo vietą žmogiškų santykių formavime. Meninėje šventės programoje taip pat pasirodė Rudaminos meno mokyklos pučiamųjų orkestras ir totorių folklorinis ansamblis „Ilsu“.

Kasmetine šventės atrakcija yra vietos totorių ruošiamos vaišės – avienos plovas. Programos pertraukos metu visi buvo pakviesti jungtis į draugystės šokį, kurį drauge su savanoriais paruošė gimnazijos mokytoja Ana Mackel.

Pirmą kartą šiais metais buvo suorganizuotos sportinės rungtynės šeimoms. Rungtynėse galėjo dalyvauti šeima, kurią sudaro tėvai ir bent vienas vaikas. Taip pat pirmą kartą šių metų šventė pasibaigė šviesos procesija su žvakėmis į bažnyčią, kur laukė visų bičiulis – Jėzus. Sustatytos prie altoriaus žvakės simbolizavo mūsų intencijas: padėką už Dievo bičiulystę su žmogumi ir už draugystės dovaną.

Reikia pabrėžti, jog nuo pat pradžių už šios šventės koordinavimą yra atsakingas Nemėžio jaunimas, kuriam aktyviai talkina šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, kurios kiemelyje vyksta šventė.

Gerojo Ganytojo šventė Nemėžyje yra švenčiama trečią kartą. Tai yra vienintelė tokio mąsto šventė Nemėžio gyvenvietėje. Pirmą kartą ji buvo surengtą 2013 metais ir turėjo nemažą pasisekimą. Tuo metu ji didžia dalimi buvo rengiama bažnyčios lėšomis ir su Vladislavo Kondratovičiaus parama. Praeitais ir šiais metais į šventės organizavimą įsijungė vietinės verslo įmonės. Šių metų šventę parėmė UAB Globus Trade Lt, UAB PakMarkas, kuri finansavo pietūs visai Nemėžio bendruomenei. Vladislavas Bobinas ir firma „Stampline“ nuo pat pirmų šventės metų dovanoja marškinėlius gausiai savanorių grupei bei šventines dovanėles. Finansinę paramą skyrė taip pat Lietuvos lenkų sąjunga bei Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras. „Forum Cinemas“ padovanojo 20 bilietų į kiną meninių darbų bei fotografijos konkursų laureatams.

Nemėžio bažnyčia nėra parapijinė, tai yra Vilniaus šv. Teresės parapijos filija. Nepaisant to, Nemėžio katalikų bendruomenė yra labai aktyvi ir su dideliu užsidegimu palaiko įvairaus mąsto iniciatyvas. Nemėžio gyventojai patys pradėjo bažnyčios statybą ir toliau uoliai ja rūpinasi. Bažnyčioje buriasi ne vien tik gausus patarnautojų būrys, jaunimo choras, čia taip pat veikia nemažai judėjimų: Namų bažnyčios, Šviesos-Gyvenimo, Nazareto šeimų, Gyvojo Rožančiaus bendruomenė, veikia jaunimo maldos grupė. Nuo 2008 metų rudens šalia šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Nemėžio žmonių gyvenimą gaivina to paties šventojo vardu tituluojama bažnyčia. Reikia pabrėžti, kad Nemėžio gyvenvietėje, kuri yra viena seniausių totorių gyvenviečių daugelyje renginių katalikai aktyviai bendradarbiauja su vietos musulmonais.

Parengta pagal www.wilnoteka.lt.