Katechetai iš Torūnės dalijosi darbo su neįgaliaisiais patirtimi

Balandžio 25 d. Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centre vyko susitikimas su katechetais iš Torunės (Lenkija). Susitikimo metu svečiai pasidalino savo darbo patirtimi: kaip dirbti su neįgaliais vaikais, suaugusius įtraukti į parapijos veiklą bei vesti sielovados keliu, organizuoti rekolekcijas. Didžiausio susidomėjimo sulaukė specialioji katechezė, skirta fiziškai ir protiškai neįgaliems žmonėms. Tai sritis, kurioje dar labai trūksta žinių ir specialistų. Tikimės, kad ir ateityje bendradarbiausim su Torunės katechetais, semsimės iš jų patirties.

Renginio nuotraukos.

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro informacija