Berlyno arkivyskupas Koch lankėsi Vilniaus arkivyskupijoje

Spalio 2831 dienomis Berlyno arkivyskupas Heiner Koch lankėsi Lietuvoje ir domėjosi galimybėmis bendradarbiauti su Vilniaus arkivyskupija. Su Berlyno arkivyskupu atvyko generalvikaras kun. Manfred Kollig SSCC, Andreas Fritsch, atsakingasis už tarptautinius ryšius, ir Matthias Dörr, Renovabis komunikacijos ir bendradarbiavimo skryriaus vadovas.

Vyko susitikimai su vyskupijos pastoracijos centrų atstovais, aplankytos kelios Vilniaus arkivyskupijos parapijos: Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) parapija, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija ir bazilika. Svečiai apsilankė Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Faustinos namelyje Antakalnyje, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, rekolekcijų namuose Trinapolyje.

Berlyno arkivyskupijos atstovai domėjosi ir Lietuvos istorija, lankėsi Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje buvusiuose KGB rūmuose.

Sekmadienį Berlyno arkivyskupas Heiner Koch koncelebravo šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.