Vilniuje vyksta konferencija siekiant suvienyti jėgas prieš prekybą žmonėmis

Konferencijos dalyviai

Vasario 28 – kovo 1 dienomis Vilniuje vyksta Šv. Mortos grupės (Santa Marta Group) konferencija „Jėgų suvienijimas prieš prekybą žmonėmis“, kurioje aptariama Ukrainos karo sukelta migracijos krizė ir jos kontekste išaugusi prekybos žmonėmis rizika.

Konferencijoje dalyvauja 14-os Europos šalių atstovai, kovos su prekyba žmonėmis srities ekspertai, teisėtvarkos pareigūnai, Bažnyčios atstovai, politikai, NVO atstovai. Susirinkusieji konferencijos pirmą dieną pradėjo malda Aušros Vartų koplyčioje, kur Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Žodį tarė Vestminsterio arkivyskupas kard. Vincent Nichols, Šv. Mortos grupės prezidentas.

Konferencijos dalyviai sulaukė popiežiaus Pranciškaus sveikinimo, kurį perskaitė apaštalinis nuncijus arkivysk. Petar Antun Rajič. Popiežius prisimena žmones, turėjusius palikti savo namus dėl karo Ukrainoje, ir jiems kylančias rizikas. Šventasis Tėvas meldžiasi ir kviečia Bažnyčios ir Valstybės atstovus dar glaudžiau ir efektyviau bendradarbiauti, atsiliepiant į skubius iššūkius, kuriuos kelia modernių formų vergija.

Popiežius viliasi, kad visi, o ypač jaunimas, savo kasdieniame gyvenime būtų padrąsinti tapti „Žmogiškojo orumo misionieriais“ prieš kiekvieną išnaudojimo formą.

Popiežius Pranciškus patiki šią konferenciją Šventosios Džozefinos Bachitos, prekybos žmonėmis aukų globėjos, užtarimui. Šventasis Tėvas meldžia konferencijos dalyviams tvirtumo, išminties ir taikos.

Kaip skelbia LR Vidaus reikalų ministerija, Lietuva nuo karo Ukrainoje pradžios priėmė 75 tūkst. ukrainiečių, iš kurių 25 tūkst. – vaikai. Ukrainos karo pabėgėliams plūstant į Lietuvą, situacija prekybos žmonėmis srityje išliko stipriai nepakitusi: stebimos tos pačios prekybos žmonėmis tendencijos kaip ir ankstesniais metais. 2022 m. pradėtas tik vienas ikiteisminis tyrimas dėl prekybos žmonėmis neteisėtam vaikų įvaikinimui iš Ukrainos globos namų.

„Padarėme viską, kad apsaugotume nuo karo bėgančias moteris ir vaikus, kuriuos priėmėme Lietuvoje“, – teigia ministrė A. Bilotaitė.

2022 m. į prekybos žmonėmis ukrainiečių tarpe grėsmes operatyviai sureagavo Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija, buvo imtasi prevencinių priemonių nusikaltimams užkardyti. Policijoje įdarbinti Ukrainos piliečiai, kurie prevenciją atliko informuodami savo tautiečius apie galimas prekybos žmonėmis grėsmes. Suaktyvintas ir tarptautinis bendradarbiavimas.

Pernai Lietuvoje buvo pradėta 12 naujų ikiteisminių tyrimų dėl vidaus ir tarptautinės prekybos žmonėmis, viso vykdyta 30  šios srities iki teisminių tyrimų. Išlieka pagrindinės išnaudojimo prekybai žmonėmis formos: seksualinėms paslaugoms, darbui ar nusikalstamoms veikoms daryti. Asmenys tokių nusikaltimų aukomis dažniausiai tampa, kai yra pasinaudojama jų socialiniu pažeidžiamumu, apgaule ar šantažu. Verbavimo tendencijos išlieka tokios pačios: ryšio priemonėmis, internetu – socialinių tinklų pokalbių svetainėse ar programėlėse.

Šv. Mortos grupė buvo įsteigta 2014 m. Romos popiežiaus Pranciškaus pavedimu, siekiant sustiprinti bažnyčios kovą su prekyba žmonėmis ir modernia vergija. Grupę sudaro katalikų vyskupai, policijos viršininkai (generolai) ir vyriausybės atstovai iš daugiau nei 30 šalių iš viso pasaulio, siekiant bendradarbiauti kovoje su prekyba žmonėmis.