Žemyninis Sinodo etapas – susitikimas Prahoje

Popiežiaus Pranciškaus inicijuotas Sinodinis kelias pasiekė žemyninį etapą. 2023 m. vasario 5 d. žemyninio etapo aptarimas prasidėjo Okeanijoje ir Europoje. Okeanijos delegatai pasidalyti įžvalgomis susirinko į Fidžio sostinę Suvą, o europiečiai – į Čekijos sostinę Prahą.

Iš daugelio Europos valstybių į Prahą atvyko Vyskupų konferencijų pirmininkai ir po keletą deleguotų asmenų. Prahos susitikime dalyvauja LVK pirmininkas, Europos vyskupų konferencijų (CCEE) pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė ir Agnė Markauskaitė.

Kartu vyksta ir nuotolinės pasidalinimų grupės, į kurias jungiasi po dešimt žmonių iš kiekvienos šalies. Šiuose pokalbiuose iš Lietuvos dalyvauja kun. Linas Baltrušaitis, diak. Darius Chmieliauskas, Sigitas Daugnoras, kun. Gediminas Jankūnas, Vaiva Stanionė, kun. Andrius Vaitkevičius, Rozvita Vareikienė, ses. Asta Venskauskaitė MVS, Miglė Viselgaitė ir Linita Žebrauskienė.

Sinodinio kelio žemyninis etapas pradėtas sekmadienį Vakarine ir šv. Mišiomis Strahovo premonstratierių vienuolyno bažnyčioje (Praha). Prahos arkivyskupas Jan’as Graubner’is  homilijoje kalbėjo: „Gyvename tokios gerovės laikais, kokios dar niekad Europoje nėra buvę. Kartu išgyvename ir įvairias krizes, kurias ta gerovė sukelia. Netgi krikščionys yra tos įtakos paliesti ir didžiausią dėmesį kreipia į save ir į savo teises, o Dievas yra tapęs tik padėjėju mūsų tikslams įgyvendinti ir asmeninei laimei pasiekti.“ Remdamasis Evangelijos žodžiu arkivyskupas ragino neprarasti sūrumo.

Renginį atidarydamas arkivyskupas Gintaras Grušas akcentavo: „Kristus iš tiesų yra Europos viltis. Esame čia ne tam, kad susitelktume į savo siekius ar pasaulio matymą, bet kad geriau suprastume, kaip mes, Bažnyčia Europoje, galime tapti iš tiesų sinodine Bažnyčia.“

2023 m. vasario 9 d. Ketvirtoji Europos sinodinio kelio aptarimo diena – darbinio dokumento rengimo pradžia (informacijos iš Prahos tęsinys)

2023 m. vasario 8 d. Trečioji Europos sinodinio kelio aptarimo diena (informacijos iš Prahos tęsinys)

2023 m. vasario 7 d. Antroji Europos sinodinio kelio aptarimo diena: Lietuvos atstovų pasisakymai (informacijos iš Prahos tęsinys)

2023 m. vasario 6 d. Pirmoji Europos sinodinio kelio aptarimo diena (vysk. A. Jurevičiaus informacijos iš Prahos tęsinys)

Organizatoriai (CCEE) kviečia stebėti susitikimą Prahoje internetu https://prague.synod2023.org/en/live-streaming-2/.