Ateinantį sekmadienį – Šv. Juozapato metų atidarymas

Lapkričio 6-ąją Bažnyčia pradeda švęsti Šv. Juozapato metus. 2023-iaisiais bus minimos 400-osios šv. Juozapato Kuncevičiaus (1580–1623) kankinystės metinės. Šios sukakties proga Lietuvos Respublikos Seimas 2023-iuosius yra paskelbęs Šventojo Juozapato metais.

Sekmadienį Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje (Aušros vartų g. 7B, Vilnius) Jubiliejinių metų atidarymo iškilmė prasidės 10.45 val. Šv. Juozapato atvaizdo pašventinimu ir relikvijų pagerbimu. 11 val. bus švenčiama Šv. Jono Auksaburnio Dieviškoji liturgija. Taip pat bus pašventinti trys nauji vitražai, skirti Švč. Trejybės bažnyčiai ir Šv. Juozapato vienuolynui. Po apeigų – bendri pietūs su ukrainiečių bendruomene. Kviečiame švęsti drauge!

Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejus pradėjo renginių ciklą „Kyjivo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“. Visus metus vykstantys renginiai leis pažinti šventojo Juozapato asmenį, jo epochą, rusėnišką Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dėmenį, istorinius ir kultūrinius Ukrainos ir Lietuvos ryšius. Renginių cikle – mokslininkų paskaitos, diskusijos Bažnytinės unijos ir unitiško kultūros paveldo klausimais, ekskursijos Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje. Pirmosios paskaitos „Kaip ir kodėl Ukrainos krikščionybę savinasi Maskovija?“ vaizdo įrašas skelbiamas internete. 2023-iųjų rudenį Bažnytinio paveldo muziejuje bus atidaroma tarptautinė paroda „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“.

Šv. Juozapatas (Jonas Kuncevičius) gimė 1580 m. dabartinės Ukrainos teritorijoje (Voluinės Volodymyre), stačiatikių šeimoje. Nuo trylikos metų gyveno, dirbo ir mokėsi Vilniuje. 1604 m. perėjęs į Rytų apeigų katalikų (unitų) Bažnyčią įstojo į Švč. Trejybės vienuolyną Vilniuje, jam buvo suteiktas Juozapato vardas. Buvo veiklus pamokslininkas, kviečiantis atsiskyrusius brolius atkurti vienybę su Romos Bažnyčia. Vėliau tapo Polocko arkivyskupu, 1623 m. lapkričio 12 d. nukankintas Vitebske. 1867 m. paskelbtas šventuoju.

Juozapatas Kuncevičius – šventasis, sujungęs Vilnių su Ukraina, Kijevą su Roma. Bazilijonų ordinas, prie kurio įkūrimo jis prisidėjo, tapo neatsiejama Vilniaus istorijos, kultūros, religinio gyvenimo dalimi. Vilniuje jis subrendo kaip iškilus dvasininkas, pasišventęs krikščionių Bažnyčios vienybei. Kartu su būsimu Kijevo metropolitu Josifu Veljaminu Rutskiu 1617 m. šv. Juozapatas įkūrė Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, prisidėjusį prie daugiatautės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros formavimosi bei modernios visuomeninės raidos.

Parengta pagal Šv. Juozapato vienuolyno ir Bažnytinio paveldo muziejaus informaciją