Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje kviečia choralo giesmininkus

Artėjant vasarai, daugelis planuojame ne tik atostogas, bet ir akiratį praplečiančias veiklas, stovyklas, kursus. Žingeidiesiems jau dabar skelbiama gera naujiena – po vienerių metų pertraukos į Marijampolę šią vasarą sugrįš tradiciniai grigališkojo choralo kursai, organizuojami Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos.

Jau penkioliktą kartą šiame mieste rengiama grigališkojo choralo savaitė šiemet numatyta liepos 23–30 dienomis, joje laukiami visi besidomintys grigališkuoju choralu. Savaitės vyriausiasis mokytojas šiemet atvyksta iš Ispanijos – tai prof. Juan Carlos Asensio, garsaus vyrų choro „Schola Antiqua“ vadovas.

Prof. Juan Carlos Asensio – vienas žymiausių Europos grigališkojo choralo autoritetų. Studijavo grigališkąjį giedojimą ir liturginę muziką mokykloje Escolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos benediktinų vienuolyne prie Madrido. Madrido konservatorijoje baigė skersinę fleitą, choro ir orkestro dirigavimą, taip pat stažavosi Solemo benediktinų vienuolyne Prancūzijoje. Asociacijos Répertoire International des Sources Musicales (RISM) ir Solesmes Šv. Petro vienuolyno Atelier de Paléographie Musicale bendradarbis. Iki 2009 m. – muzikologijos profesorius Aukštojoje muzikos konservatorijoje Salamankoje. Nuo 2003 m. profesoriauja Katalonijos aukštojoje muzikos mokykloje (ESMUC), taip pat Karališkojoje Madrido konservatorijoje, dėsto Viduramžių muziką, notaciją, semiologiją ir Romos liturginį giedojimą. Nuo 1996 m. vadovauja chorui „Schola Antiqua“. Nuo 2001 m. – Tarptautinės grigališkojo choralo studijų asociacijos AISCGre valdybos narys, taip pat CILENGUA – choralo leidybos ir studijų asociacijos steigėjas. Ispanijos visuomeninio transliuotojo programos „Radio Clásica 3“ radijo laidos „Sicut luna perfecta“ vedėjas.

Kursuose taip pat dėstys grigališkojo choralo savaičių Marijampolėje 2014–2021 m. dėstytojas ir dvasios tėvas, liturgijos žinovas kun. Kęstutis Palikša, „Schola Gregoriana Vilnensis“ choro nariai dr. Giedrius Tamaševičius, Daina Adamkevičiūtė, Živilė Stonytė-Tamaševičienė, Beata Baublinskienė ir kt.

Savaitės metu vargonuos Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikos vargonininkė Akvilė Kergytė. 2015 m. baigusi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją (vargonų klasė, prof. Virginija Survilaitė) ir 2022 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (vargonų magistro studijos, doc. Jarūnė Barkauskaitė, bei gretutinės muzikos pedagogikos studijos), darbuojasi kaip vargoninkė, aktyviai koncertuoja. Antai 2021–2022 metais ji muzikavo XVI vargonų muzikos festivalyje „Clavis coeli“ Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje, vargonų muzikos festivalyje „Vargonai skamba vasarą“ Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje, tarptautiniame Šv. Mato vargonų muzikos festivalyje Anykščių šv. Mato bažnyčioje ir kt.

Juano Carloso Asensio vadovaujamas jungtinis Savaitės dalyvių choras „Cantores Montis Pacis“ ir vargonininkė Akvilė Kergytė Savaitės studijas vainikuos koncertais Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje (liepos 28 d., 18 val.) ir Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje (liepos 29 d., 19 val.) bei iškilmingomis sekmadienio Mišiomis Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje (liepos 30 d., 12 val.).

Kursuose kviečiami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai, kiti besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu. Savaitės programa formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje). Daug dėmesio šią savaitę skiriama ir dvasiniam ugdymui ar tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai.

Savaitės metu dalyviams bus surengta vienos dienos išvyka į Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose. Čia drauge su broliais benediktinais bus giedamos liturginės valandos, vyks Mišios, broliai skaitys paskaitas aktualiomis dvasinio gyvenimo temomis. Savaitės dalyviai gyvens ir mokysis istoriniame Marijampolės Marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems šiuos kursus bus išduoti diplomai.

Visa informacija apie Savaitę skelbiama internete https://cutt.ly/03oN1iS.

Norintieji dalyvauti kviečiami registruoti iš anksto: https://rb.gy/8qpyg2, registracija yra būtina. Visos su savaite susijusios aktualijos bus publikuojamos adresu: gregoriana.lt | Vilnius | Facebook, užsiregistravusieji į kursus ypač raginami sekti naujienas.

Vilkaviškiečiai ir marijampoliečiai bei šių miestų svečiai kviečiami klausytis savaitės dalyvių viešų koncertų:

  • Mišios ir koncertas Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje – penktadienį, liepos 28 d., 18 val.;
  • koncertas Marijampolės bazilikoje – šeštadienį, liepos 29 d., 19 val.;
  • iškilmingos Sumos Mišios Marijampolės bazilikoje – sekmadienį, liepos 30 d., 12 val.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 618 49 103, savaite@gregoriana.lt

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos informacija