Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2024 m.

Nuotr. aut. Aistė Karpytė

2024 m. birželio 4 d. Vilniaus arkivyskupijoje kunigams įteikti paskyrimai:

Neopresbiteris kunigas Linas Braukyla skiriamas Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaru, paliekant pareigą tęsti veiklą akademinėje sielovadoje.

Neopresbiteris kunigas Deividas Stankevičius skiriamas Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapijos vikaru.

Neopresbiteris kunigas Miroslav Jonas Domanskij skiriamas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Neopresbiteris kunigas Miroslav Ulevič skiriamas Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaru.

Diakonas Martynas Kandratavičius skiriamas sielovadinei tarnystei į Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos parapiją.

Kunigas Mykolas Sotničenka  skiriamas Vilniaus arkivyskupijos komunikacijos koordinatoriumi, taip pat ir Nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos reikalų koordinatoriumi.

Kunigas Andžej Šuškevič atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus pareigų ir skiriamas Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleriu bei Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčios rektoriumi.

Kunigas Mindaugas Bernotavičius atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi, taip pat pratęsiant paskyrimą Vilniaus arkivyskupijos tribunolo teisėju.

Kunigui Raimundui Jurolaičiui pavedama aptarnauti Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapiją ir Turmanto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kunigui Jonui Mačiuliui pavedama aptarnauti Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos parapiją ir Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kunigui Marijonui Savickui pavedama aptarnauti Paringio Švč. Jėzaus Širdies parapiją, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kunigas Rimas Kalmatavičius atleidžiamas iš Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos parapijos klebono, Paringio Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebono, Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos administratoriaus ir Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Šilėnų Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonu, įpareigojant padėti Vilniaus Šv. Juozapo parapijos sielovadoje.

Kunigas Vytautas Pūkas atleidžiamas iš Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos administratoriaus ir Turmanto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios rektoriaus pareigų ir jam pavedama aptarnauti Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapiją, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kunigui Antanui Domeikiui pavedama talkinti Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos administratoriaus sielovadiniame darbe, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kunigas Renatas Švenčionis atleidžiamas iš Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaro pareigų, taip pat nuo pareigos pagelbėti Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sielovadoje, ir skiriamas Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės ir Norviliškių Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos parapijų klebonu.

Kunigas Darius Graževič atleidžiamas iš Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaru, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kunigas Edgar Jan Šostak atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijos vikaru.

Kunigas Viktor Kudriašov atleidžiamas iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos vikaru.

Kunigas Vidmantas Rudokas atleidžiamas iš Vilniaus (Naujosios Vilnios) Šv. Kazimiero parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos rezidentu.

Kunigas Arūnas Mitkevičius atleidžiamas nuo pareigos talkinti Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos sielovadoje ir įpareigojamas padėti Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos sielovadoje, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kunigas Sigitas Grigas skiriamas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos rezidentu.

Kunigas Valdas Girdžiušas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentu, paliekant eiti kitas pareigas.

Kunigas Elijas Anatolijus Markauskas atleidžiamas iš Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčios rektoriaus pareigų, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kunigas Domas Valančauskas atleidžiamas iš Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos klebono ir Norviliškių Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos parapijos administratoriaus pareigų.

Kunigas Kęstutis Masevičius atleidžiamas iš Šilėnų Švč. Mergelės Marijos parapijos klebono pareigų, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kunigas Miroslav Anuškevič atleidžiamas iš Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaro pareigų.

Kunigas Vytautas Brilius paskirtas eiti Vilniaus arkivyskupijos tribunolo oficiolo pareigas dar trejus metus.

Kunigas Mindaugas Ragaišis paskirtas eiti Vilniaus arkivyskupijos tribunolo auditoriaus ir notaro pareigas trejus metus.

Kunigas Gintaras Petronis skiriamas Vilniaus arkivyskupijos kunigų solidarumo fondo valdytoju kitiems penkeriems metams.