Vilniaus arkivyskupijoje vyksta mokymai apie saugios aplinkos kūrimą bendruomenėse

Vilniaus katechetikos centro nuotrauka

Birželio mėnesį Švenčionyse ir Vilniuje įvyko treji mokymai apie saugios aplinkos užtikrinimą nepilnamečiams ir pažeidžiamiems suaugusiems Vilniaus arkivyskupijos bendruomenėse.

Mokymai vyko: birželio 13–14 d. Švenčionyse, Carito Vaikų dienos centre „Liepsnelė“; birželio 25–26 d. Vilniuje, viešbutyje „Domus Maria“; birželio 29–30 d. Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose.

Dviejų dienų trukmės mokymuose kalbėta, kokios yra smurto rūšys, kaip atpažinti, kad vaikas yra patyręs smurtą, kaip svarbu kiekvienoje organizacijoje turėti veiksmų algoritmą, kai kyla įtarimas, kad asmuo yra patyręs kokį nors smurtą.

Atskiras dėmesys buvo skirtas itin jautriai temai, kaip atpažinti ir padėti seksualinį smurtą patyrusiems vaikams.

Su dalyviais taip pat aptartos Bažnyčioje galiojančios Gairės, reglamentuojančios elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais asmenimis, aptarti teisiniai reikalavimai, privalomi dokumentai organizuojant vasaros stovyklas, žygius ar kitus renginius vaikams.

Renginiuose dalyvavo Vaikų dienos centrų darbuotojai, tikybos mokytojai, katechetai, vasaros stovyklų organizatoriai, parapijų savanoriai, dvasininkai, seserys vienuolės.

Nuo vasaros pabaigos planuojama toliau tęsti šių mokymų organizavimą, kad kuo daugiau su vaikais, pažeidžiamais asmenimis Vilniaus arkivyskupijoje dirbančių žmonių galėtų juose dalyvauti ir po mokymų mokėtų užtikrinti saugią aplinką. Renginių datos ir registracija bus paskelbta vėliau.

Mokymų programa buvo rengiama bendradarbiaujant su didelę ekspertinę patirtį turinčiomis organizacijomis: VšĮ „Paramos vaikams centras“, Globos namais „Užuovėja“. Šių organizacijų psichologai veda didžiąją dalį mokymų.

Mokymus organizuoja darbo grupė iš Vilniaus arkivyskupijos kurijos, Carito ir Katechetikos centro darbuotojų.