Arkivyskupo emerito pamokslai ir kalbos

Kardinolas švenčia gimtadienį

Vasario 1-ąją J. Em. kardinolas Audrys Juozas Bačkis mini 80-ties metų jubiliejų. Išvakarėse kardinolą sveikino Lietuvos vyskupai, o šiandien, jubiliejaus dieną, kardinolas leido su Vilniaus

Nacionalinis gailestingumo kongresas

Gegužės 6–8 dienomis Vilniuje vyko Nacionalinis gailestingumo kongresas, didžiausias Gailestingumo jubiliejaus renginys Lietuvoje. Popiežius Pranciškus į šį kongresą atsiuntė savo legatą Vatikano valstybės sekretorių kardinolą

2013 m. Velykinis sveikinimas

Krikščionis niekada negali būti liūdnas!, – šie Popiežiaus Pranciškaus Verbų Sekmadienio pamokslo žodžiai jau apskriejo ir pirmuosius laikraščių puslapius, ir interneto žinučių antraštes. Nuostabūs žodžiai – persergintys

2013 m. Velyknaktį

Brangieji! Nakties budėjimas baigiasi džiugia Žinia: Kristus prisikėlė! Jis gyvas! Jis yra tarp mūsų! Džiaugsmas teišsilieja sveikinimu ir linkėjimu, kad ši nuostabi Žinia sudygtų kuo

2012 m. Kalėdinis sveikinimas

Mieli Broliai ir Seserys! Viena iš tradicinių, tačiau primirštų kalėdinių pasakų vaizduoja skurdų našlaitį. Vaikas, kurio gyvenimas ir taip nesaldus, pasijunta ypač apleistas, nelaimingas, kai

2012 m. Velykinis sveikinimas

Broliai ir seserys, sveiki sulaukę šviesiųjų Velykų švenčių! Prisikėlusio Viešpaties pasveikinimas – Ramybė Jums! – vėl nušviečia dažnai neramią mūsų kasdienybę, padeda nepamesti iš akių,

2012 m. Velyknaktį

Brangūs broliai ir seserys, šventosios nakties žiburiai skelbia mums džiugią žinią: Jis prisikėlė, Jo čia nėra (Mk 16, 6). Viešpaties nėra kape, kuriame Jį palaidojo.