Arkivyskupo emerito pamokslai ir kalbos

2006 m. Velyknaktis

Brangūs Broliai ir Seserys, Mūsų širdis didžiu džiaugsmu pripildžiusio velykinio šlovinimo metu skambėjo žodžiai: Tikrai šioji naktis palaiminga: jai vienai teko laimė patirti metą ir

2006 m. šv. Kazimiero iškilmei Vilniaus arkikatedroje

Brangieji, Šiandien minime Lietuvos globėją šv. Kazimierą. Nelengva šių dienų žmonėms kalbėti apie šventuosius. Deja, šventumas mažai ką domina. Šventųjų paveikslai nesipuikuoja lakuotuose spaudos viršeliuose. Nebent

2006 m. Tautos šventei Vilniaus arkikatedroje

Žmogui yra duota atmintis. Duota ne tik tam, kad suvoktų savo asmeninį gyvenimą, tenkintų individualius poreikius. Atmintis yra ir tam, kad žmogus pažinęs supantį pasaulį,

2005 m. Kalėdinis sveikinimas

Brangūs Broliai ir Seserys, Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą… Šiandien jums gimė Išganytojas (Lk 2, 10–11) Kalėdos – tai šeimos susibūrimas, vaikų džiaugsmas, senolių

2005 m. Bernelių mišios

Brangieji, Šios dienos evangelijoje girdėjome angelo žodžius: Nebijokite […] Šiandien […] jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Šiandien visas pasaulis lenkiasi Kūdikiui, kurio akyse

2005 m. Visų Šventųjų iškilmei Antakalnio kapinėse

Brangieji, Šiandien Eucharistiją švenčiame neįprastoje vietoje – Antakalnio kapinėse. Viso pasaulio tikintieji šiandien prisimena į amžinybę iškeliavusius savo brolius ir seseris. Šiomis dienomis ypatingu būdu

Dekretas dėl Bažnytinio paveldo muziejaus steigimo

Bažnytinis paveldas (architektūros paminklai ir dailės kūriniai, taikomieji amatininkų dirbiniai, archyviniai dokumentai, knygos etc.) sudaro didelę ir ypač reikšmingą Lietuvos kultūros paveldo sritį, siejančią šalį

2005 m. Šilinei Šiluvoje

Brangūs Tikintieji, Sveikinu visus, susirinkusius pas Dievo Motiną Mariją pasveikinti jos gimimo šventėje. Ypatingai noriu pasveikinti susirinkusias šeimas, nes šiandien jums skirta maldos ir palaiminimo

2005 m. Sekminėms

Šiandien šiame gražiame senųjų Vilniaus Kalvarijų slėnyje švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę. Švenčiame Bažnyčios gimimo dieną. Apaštalų darbuose skaitėme, kad Sekminių dieną visi Kristaus mokiniai

2005 m. Velyknaktį

Brangieji, Šią šventą naktį Bažnyčia budi ir meldžiasi apmąstydama mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo slėpinį. Naktis, kurią perskrodžia šviesos srautas, uždegantis mūsų širdis tikėjimu: Kristaus

2005 m. Velykų mintys

Mielieji, šiandienos žmogus nuolat siekia išsilaisvinti. Ieško svaiginančių pramogų, kad išsilaisvintų nuo kasdienybės. Triūsia sekmadieniais, kad išsilaisvintų nuo paskolų. Perka loterijos bilietus, kad išsilaisvintų nuo