Arkivyskupo emerito pamokslai ir kalbos

2006 m. Vėlinėms Antakalnio Karių kapinėse

Brangieji, Nors šiandien šv. Mišias švenčiame mirusiųjų karalystėje – kapinėse, tačiau Kristaus Evangelija yra kupina vilties: Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir

2006 m. Šilinei Šiluvoje

Brangieji, Šiandien Dievo Motinos ir mūsų Motinos Marijos gimimo diena. Kaip matau, gausus būrys Jos vaikų atėjo pasveikinti savo dangiškosios Motinos. Džiaugiuosi galėdamas drauge su

Laiškas šeimoms

Mieli Broliai ir Seserys! Motina Bažnyčia gerai žino, kad kiekvieno žmogaus kelias prasideda bei tęsiasi šeimoje ir yra šeimos labai paveikiamas. Artėjant pasaulio šeimų susitikimui

2006 m. Dievo Gailestingumo sekmadieniui

Brangūs Broliai ir Seserys, Sveikinu visus Dievo Gailestingumo šventėje atėjusius prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo, kuris mums, vilniškiams, yra ypatingai brangus, nes Išganytojas norėjo jį čia

2006 m. Velyknaktis

Brangūs Broliai ir Seserys, Mūsų širdis didžiu džiaugsmu pripildžiusio velykinio šlovinimo metu skambėjo žodžiai: Tikrai šioji naktis palaiminga: jai vienai teko laimė patirti metą ir

2006 m. šv. Kazimiero iškilmei Vilniaus arkikatedroje

Brangieji, Šiandien minime Lietuvos globėją šv. Kazimierą. Nelengva šių dienų žmonėms kalbėti apie šventuosius. Deja, šventumas mažai ką domina. Šventųjų paveikslai nesipuikuoja lakuotuose spaudos viršeliuose. Nebent

2006 m. Tautos šventei Vilniaus arkikatedroje

Žmogui yra duota atmintis. Duota ne tik tam, kad suvoktų savo asmeninį gyvenimą, tenkintų individualius poreikius. Atmintis yra ir tam, kad žmogus pažinęs supantį pasaulį,

2005 m. Kalėdinis sveikinimas

Brangūs Broliai ir Seserys, Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą… Šiandien jums gimė Išganytojas (Lk 2, 10–11) Kalėdos – tai šeimos susibūrimas, vaikų džiaugsmas, senolių

2005 m. Bernelių mišios

Brangieji, Šios dienos evangelijoje girdėjome angelo žodžius: Nebijokite […] Šiandien […] jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Šiandien visas pasaulis lenkiasi Kūdikiui, kurio akyse

2005 m. Visų Šventųjų iškilmei Antakalnio kapinėse

Brangieji, Šiandien Eucharistiją švenčiame neįprastoje vietoje – Antakalnio kapinėse. Viso pasaulio tikintieji šiandien prisimena į amžinybę iškeliavusius savo brolius ir seseris. Šiomis dienomis ypatingu būdu

Dekretas dėl Bažnytinio paveldo muziejaus steigimo

Bažnytinis paveldas (architektūros paminklai ir dailės kūriniai, taikomieji amatininkų dirbiniai, archyviniai dokumentai, knygos etc.) sudaro didelę ir ypač reikšmingą Lietuvos kultūros paveldo sritį, siejančią šalį

2005 m. Šilinei Šiluvoje

Brangūs Tikintieji, Sveikinu visus, susirinkusius pas Dievo Motiną Mariją pasveikinti jos gimimo šventėje. Ypatingai noriu pasveikinti susirinkusias šeimas, nes šiandien jums skirta maldos ir palaiminimo

2005 m. Sekminėms

Šiandien šiame gražiame senųjų Vilniaus Kalvarijų slėnyje švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę. Švenčiame Bažnyčios gimimo dieną. Apaštalų darbuose skaitėme, kad Sekminių dieną visi Kristaus mokiniai