Arkivyskupo emerito pamokslai ir kalbos

2012 m. Velykinis sveikinimas

Broliai ir seserys, sveiki sulaukę šviesiųjų Velykų švenčių! Prisikėlusio Viešpaties pasveikinimas – Ramybė Jums! – vėl nušviečia dažnai neramią mūsų kasdienybę, padeda nepamesti iš akių,

2012 m. Velyknaktį

Brangūs broliai ir seserys, šventosios nakties žiburiai skelbia mums džiugią žinią: Jis prisikėlė, Jo čia nėra (Mk 16, 6). Viešpaties nėra kape, kuriame Jį palaidojo.

2012 m. Kovo 11-osios proga Vilniaus Arkikatedroje

Brangieji, minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Daug gražių žodžių šiandien girdime ir sakome Tėvynei, didžiuojamės visais savo tautos žmonėmis, kurių puoselėtos vilties ir pastangų dėka buvo

2011 m. Kalėdinis sveikinimas

Brangieji, Advento metą, Kristaus gimimo laukimą, kai saulė vos tepakyla ir tamsa užvaldo dienas, bandome prašviesinti degdami žvakeles ir įžiebdami papuoštų eglučių lemputes. Šviesią nuotaiką

2011 m. Bernelių šv. Mišios

Brangieji, Šventos Kalėdų nakties Dievo Žodis tiesia mums šviesios vilties kelią, kuriuo išėjome pasitikti mūsų brangaus Išganytojo Jėzaus Kristaus gimimo. Visus Šventojo Rašto skaitinius sujungia

2011 m. Vėlinėms

Brangieji, rudens šalnos pakąsti krintantys lapai ir mirusiųjų kapus žymintys kryžiai kviečia mus susimąstyti apie žemiškojo gyvenimo baigtį ir amžinojo – realybę. Šių dienų žmonės

2011 m. Trakų Dievo Motinos iškilmei

Brangieji, Šiandien švenčiame Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos šventę. Dėkojame Dievui už nesuskaitomas malones, kurias Jis suteikė mūsų tautai Motinos Marijos užtarimu ir globa. Švenčiausioji

Naujuosius mokslo metus pradedant Vilniaus arkikatedroje

Studentai, gerbiami Dėstytojai, Nuoširdžiai sveikinu visus, atėjusius paprašyti Dievo palaimos naujiems mokslo metams. Šiandien girdite daug gražių ir išmintingų žodžių, kupinų džiaugsmo, padrąsinimo, o drauge

2011 m. Velykinis žodis

Brangūs broliai ir seserys! Kasmet laukdami šv. Velykų pajaučiame, kaip suspurda mūsų širdys, kaip atsitraukia jas slegiantis pašalas. Kas gi pajudina mūsų dvasią, kodėl šventės

2011 m. Velyknaktį

Brangūs broliai ir seserys, Džiaugiamės Kristaus Prisikėlimu ir trokštame vieni su kitais dalytis Viltimi, kuri įveikia laikinumą bei mirtį, suteikdama nemarumo ir amžinojo džiaugsmo pažadą.

Šeimos centrų konferencijoje

Brangūs šeimai skirtos konferencijos dalyviai, nors negaliu šiandien gyvai su Jumis pasidalinti rūpimais klausimais, tačiau noriu kaip Ganytojas tarti Jums keletą pasveikinimo ir padrąsinimo žodžių,