Arkivyskupo emerito pamokslai ir kalbos

2012 m. Kovo 11-osios proga Vilniaus Arkikatedroje

Brangieji, minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Daug gražių žodžių šiandien girdime ir sakome Tėvynei, didžiuojamės visais savo tautos žmonėmis, kurių puoselėtos vilties ir pastangų dėka buvo

2011 m. Kalėdinis sveikinimas

Brangieji, Advento metą, Kristaus gimimo laukimą, kai saulė vos tepakyla ir tamsa užvaldo dienas, bandome prašviesinti degdami žvakeles ir įžiebdami papuoštų eglučių lemputes. Šviesią nuotaiką

2011 m. Bernelių šv. Mišios

Brangieji, Šventos Kalėdų nakties Dievo Žodis tiesia mums šviesios vilties kelią, kuriuo išėjome pasitikti mūsų brangaus Išganytojo Jėzaus Kristaus gimimo. Visus Šventojo Rašto skaitinius sujungia

2011 m. Vėlinėms

Brangieji, rudens šalnos pakąsti krintantys lapai ir mirusiųjų kapus žymintys kryžiai kviečia mus susimąstyti apie žemiškojo gyvenimo baigtį ir amžinojo – realybę. Šių dienų žmonės

2011 m. Trakų Dievo Motinos iškilmei

Brangieji, Šiandien švenčiame Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos šventę. Dėkojame Dievui už nesuskaitomas malones, kurias Jis suteikė mūsų tautai Motinos Marijos užtarimu ir globa. Švenčiausioji

Naujuosius mokslo metus pradedant Vilniaus arkikatedroje

Studentai, gerbiami Dėstytojai, Nuoširdžiai sveikinu visus, atėjusius paprašyti Dievo palaimos naujiems mokslo metams. Šiandien girdite daug gražių ir išmintingų žodžių, kupinų džiaugsmo, padrąsinimo, o drauge

2011 m. Velykinis žodis

Brangūs broliai ir seserys! Kasmet laukdami šv. Velykų pajaučiame, kaip suspurda mūsų širdys, kaip atsitraukia jas slegiantis pašalas. Kas gi pajudina mūsų dvasią, kodėl šventės

2011 m. Velyknaktį

Brangūs broliai ir seserys, Džiaugiamės Kristaus Prisikėlimu ir trokštame vieni su kitais dalytis Viltimi, kuri įveikia laikinumą bei mirtį, suteikdama nemarumo ir amžinojo džiaugsmo pažadą.

Šeimos centrų konferencijoje

Brangūs šeimai skirtos konferencijos dalyviai, nors negaliu šiandien gyvai su Jumis pasidalinti rūpimais klausimais, tačiau noriu kaip Ganytojas tarti Jums keletą pasveikinimo ir padrąsinimo žodžių,

2011 m. Pašvęstojo gyvenimo dienai

Šios dienos Evangelijoje šventąją Šeimą sutinka senelis Simeonas ir Ona. Jiedu ištikimai laukė žadėto Viešpaties gailestingumo apsireiškimo. Už jų ištikimybę Dievas atsilygino leisdamas ne tik

2011 m. minint Sausio 13-ąją LR Seime

Gerbiamieji, atmintis duota žmogui, idant gyvendamas pagal sąžinėje įrašytus Viešpaties dėsnius įgytų savąjį tapatumą. Tik atminties dėka kaupdamas patirtį ir išskleisdamas geriausias kūrybines galias žmogus

Laiškas Dievo Gailestingumo metams

Brangūs geros valios Lietuvos žmonės! Vyskupai 2011-uosius paskelbė Dievo Gailestingumo metais. Šiuo laišku norėčiau paaiškinti, kodėl metams suteikėme tokį titulą ir kokiu būdu esame raginami