Katalikiški leidiniai ir susitikimai Vilniaus knygų mugėje

Inspired by the photo on Kristi's new library card, and the fact that it was getting late...

2018 m. vasario 22–25 d. knygos mylėtojus kvies Tarptautinė Vilniaus knygų mugė „Skaitau Lietuvą – skaitau pasaulį“, vyksianti Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius).

Tarp gausybės parodoje dalyvaujančių leidyklų ir kultūros institucijų bus galima atrasti ir katalikiškų leidyklų bei leidinių. Pirmą kartą atskirame stende prisistatys ir Bažnytinio paveldo muziejus.

Žemiau pristatome katalikiškos tematikos leidinių pristatymus ir diskusijas, atrinktus iš visų mugės renginių. Taip pat nurodome, kuriose salėse ir stenduose bus galima įsigyti katalikišką literatūrą ar su ja susipažinti.

KATALIKIŠKŲ LEIDYKLŲ IR ŽINIASKLAIDOS STENDAI:

„Katalikų pasaulio leidiniai“ mugėje lankytojų lauks 5 parodų salėje (stendo numeris 5.D27)

Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ kviečia apsilankyti savo stende, 3 parodų salėje (stendo numeris 3.10). Fondo stende lauks 13 katalikiškos žiniasklaidos atstovų:  žurnalas „Ateitis“, Bernardinai.lt, „Bitutės žurnalas“, „Katalikų pasaulio leidiniai“, „Magnificat leidiniai“ ir „Magnificat vaikams“, Marijos radijas, žurnalas „Saleziečių žinios“, Katalikų interneto tarnyba, „Gyvieji akmenėliai“ ir žurnalas „Žodis tarp mūsų“, VšĮ Caritas leidykla „Artuma“, žurnalas „Laiškai bičiuliams“, žurnalas „Mylėkite vienas kitą“ ir kiti kapucinų leidiniai.

„Magnificat leidinių“ skaitytojai taip pat laukiami 5 parodų salėje (stendo numeris 5.D07)

Žurnalų „Naujasis Židinys-Aidai“ ir „Artuma“ stendai bus įsikūrę 5 salėje (stendų numeriai 5.D12 ir 5.D11).

Bažnytinio paveldo muziejus lankytojų lauks 3 parodų salės stende 3.17A

KATALIKIŠKŲ LEIDINIŲ PRISTATYMAI IR DISKUSIJOS:

VASARIO 22 D. (KETVIRTADIENIS)

12 val. Forumas-LRT studija – Kapucino Tėvo Stanislovo žinia Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui. 
Dalyvauja: vyskupas Jonas Kauneckas, Regina Galvanauskienė, Jūratė Grabytė, kunigas vienuolis kapucinas Vincentas Tamošauskas
Organizatorius Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“

12 val. Konferencijų salė 5.5 – Ralpho Martino knygos „Troškimų išsipildymas: kelias į Dievą per šventųj išmintį“ pristatymas
Dalyvauja: arkivysk. Gintaras Grušas, br. kun. dr. Saulius Rumšas, moderuoja Vygantas Malinauskas
Organizatorius Katalikų pasaulio leidiniai

14 val. Vaikų scena – Rimos Malickaitės knygos „Mėlynas apsiaustas“ pristatymas. Rekomenduojama jaunimui
Dalyvauja: J. Em. Kard. Audrys Juozas Bačkis, ses. Aldona Dalgėdaitė, ses. Rima Malickaitė, moderuoja prof. dr. Paulius Subačius
Organizatorius: Katalikų pasaulio leidiniai

17 val. Konferencijų salė 5.5 – Felixo Timmermanso knygos „Šventojo Pranciškaus arfa“ pristatymas ir diskusija „Kas ta belgų literatūra?“
Dalyvauja: Antanas Gailius, Aušra Gudavičiutė, moderuoja Jolita Urnikytė-Vaicekauskienė
Organizatorius „Magnificat“ leidiniai

18 val. Konferencijų salė 5.5 – Knygos „Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas“ (sud. Tojana Račiūnaitė) pristatymas
Dalyvauja: Tojana Račiūnaitė, Alvydas Šlepikas, Ona Daukšienė, Janina Bilotienė
Organizatorius Vilniaus dailės akademija

Susitikimai Katalikiškos žiniasklaidos stende (3.10):
13–17 val. Susitikimas su Marijos radijo direktoriumi kun. Povilu Narijausku

VASARIO 23 D. (PENKTADIENIS)

11 val. Konferencijų salė 3.2 – Josefo Pieperio knygos „Apie dorybes“ pristatymas
Dalyvauja: arkivysk. Gintaras Grušas, vysk. Darius Trijonis, Giedrė Sodeikienė, moderuoja Donatas Puslys
Organizatorius Katalikų pasaulio leidiniai

14 val. Konferencijų salė 3.2 – Kankinystė vakar, šiandien ir visada? Už ką, vardan ko?
Dalyvauja: arkivysk. emer. Sigitas Tamkevičius, ses. Nijolė Sadūnaitė, dr. Arūnas Streikus, prof. dr. Paulius V. Subačius
Organizatorius Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“

16 val. Konferencijų salė 5.5 – mons. dr. Algirdo Jurevičiaus knygos „Susipažinkime – esu Teofilius“ pristatymas ir diskusija „Ar įmanoma šiandien įdomiai kalbėti apie šventuosius?“
Dalyvauja: mons. Algirdas Jurevičius, prof. dr. Paulius V. Subačius, dr. Roma Zajančkauskienė, moderuoja Darius Chmieliauskas
Organizatorius Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“

16 val. Konferencijų salė 3.1 – Devyni išmanieji pasakojimai apie Kauno bažnyčias
Dalyvauja: arkivysk. Lionginas Virbalas, R. Tamoliūnienė, R. Varsackytė
Organizatorius Kauno apskrities viešoji biblioteka

19 val. Konferencijų salė 5.5 – Pascalio Ide knygos „Perdegimo sindromas. Gebėjimo duoti liga“ pristatymas ir diskusija „Profesinis perdegimas – kaip atpažinti ir išvengti?“
Dalyvauja: br. kun. dr. Arūnas Peškaitis OFM, SADM ministras Linas Kukuraitis, moderuoja A. Žiedelis
Organizatorius „Magnificat“ leidiniai

Susitikimai Katalikiškos žiniasklaidos stende (3.10):
17 val. su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija  mons. dr. Algirdas Jurevičius, knygos „Susipažinkime – esu Teofilius“ autorius
18 val. apie neišsenkantį palaimintojo Teofiliaus Matulionio dvasinį palikimą dalijasi Kauno seserys benediktinės
19 val. su skaitytojais bendrauja dr. Roma Zajančkauskienė

VASARIO 24 D. (ŠEŠTADIENIS)

11 val. Konferencijų salė 5.5  – Diskusija „Šiuolaikinio vaikų literatūros kūrėjo misija: džiuginti, brandinti, paskatinti mylėti“
Dalyvauja: Walter Kostner, dr. Ingrida Gudauskienė, Vilma Banytė, Asta Gustaitienė
Organizatorius Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“

11 val. Forumas-LRT studija – Popiežiaus Pranciškaus knygos „Tėve mūsų“ pristatymas
Dalyvauja: arkivysk. Gintaras Grušas, vysk. Lionginas Virbalas, moderuoja Edmundas Jakilaitis
Organizatorius Katalikų pasaulio leidiniai

12 val. Konferencijų salė 3.2 – Knygos „Kas pergyventa: 1930–1949 metų dienoraštis. Povilas Dogelis“ pristatymas
Dalyvauja: Regina Laukaitytė, Dangiras Mačiulis, kun. Kęstutis Smilgevičius
Organizatorius Lietuvos istorijos institutas

12 val. Konferencijų salė 5.2 – Andrea Tornielli knygos „Kelyje: pokalbiai su Jo Šventenybe Pranciškumi“ pristatymas
Dalyvauja: dr. Irena Vaišvilaitė, Donatas Puslys
Organizatorius Baltos lankos

13 val. Konferencijų salė 5.1. – kun. Algirdo Toliato knygos „Gerumo liūnas“ pristatymas
Dalyvauja: kun. Algirdas Toliatas, Rimvydas Valatka, Raimundas Milašiūnas
Organizatorius „Tyto alba“

13 val. Bažnytinio paveldo muziejaus stendas 3.17A – Susitikimas su knygos „Vilniaus vyskupai ir jų portretai“ sudarytoju doc. dr. Liudu Jovaiša

15 val. Konferencijų salė 3.1 – diskusija „Šventųjų užtariami – prieš šimtmečius ir šiandien“
Dalyvauja: kun. dr. Arnoldas Valkauskas, dr. Liudas Jovaiša, kun. Jonas Varaneckas, dr. Sigutė Maslauskaitė-Mažylienė
Organizatorius Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“

15 val. Vaikų scena – Knygelės „Dvi karūnos“ pristatymas (aut. Jolanta Stupelytė, Inesa Vaitkūnaitė, Justina Pakalnytė, Liudas Jovaiša)
Dalyvauja: Inesa Vaitkūnaitė, dailininkė Justina Pakalnytė, Jolanta Stupelytė, Bernardinų bažnyčios vaikų choras, aktorių duetas
Organizatorius: „Magnificat“ leidiniai

16 val. Konferencijų salė 3.1 – Gabijos Surdokaitės-Vitienės knygos „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“ pristatymas
Dalyvauja: Gabija Surdokaitė-Vitienė, Aleksandra Aleksandravičiūtė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Irena Vaišvilaitė
Organizatorius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas

17 val. Konferencijų salė 3.1 – Piligrimų literatūra Lietuvoje
Dalyvauja: Darius Liutikas, Alfonsas Motuzas, Janina Balevičienė
Organizatorius Lietuvos piligrimų bendrija

19 val. Konferencijų salė 3.1 – tiesioginė Marijos radijo laida „Klausk drąsiai“
Dalyvauja: kun. dr. Arnoldas Valkauskas, kun. bažn. t. lic. Virginijus Veprauskas. Laidą veda kun. Povilas Narijauskas
Organizatorius Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“

20 val. Konferencijų salė 5.2 – kun. Stasio Ylos knygos „Žodžiai iš Dievų miško“ pristatymas
Dalyvauja: Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, Darius Kuolys, Gediminas Mikelaitis, Marijus Šidlauskas
Organizatorius leidykla „Odilė“

Susitikimai Katalikiškos žiniasklaidos stende (3.10):  
11–13 val. su skaitytojais bendrauja Marijos radijo laidos „Dvasinė ekologija“ vedėja dr. Bronė Gudaitytė
12–14 val. su skaitytojais bendrauja knygos vaikams „Niekada nepasiduok“ autorius Walter Kostner
13–15 val. su skaitytojais bendrauja Marijos radijo laidos „Bažnytinės teisės klausimai“ vedėjas kun. bažn. t. lic. Virginijus Veprauskas
15–17 val. su skaitytojais bendrauja kun. dr. Vilius Sikorskas
17–19 val. su skaitytojais bendrauja mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius
19 val. su skaitytojais bendrauja publicistė, rašytoja, knygos „Gyvenimas kaip klavesino garsai“ autorė, ilgametė „Artumos“ redaktorė Vanda Ibianska

VASARIO 25 D. (SEKMADIENIS)

11 val. Christine Rance knygos „Simone Weil: neįmanomybės drąsa“ pristatymas
Dalyvauja: Giedrė Kazlauskaitė, dr. Lina Vidauskytė, Diana Bučiūtė, moderuoja Ridas Jasiulionis
Organizatorius Katalikų pasaulio leidiniai

Susitikimai Katalikiškos žiniasklaidos stende (3.10):  
11–13 val. su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija aktorė Olita Dautartaitė
13–15 val. su skaitytojais bendrauja Marijos radijo direktorius kun. Povilas Narijauskas