NAUJIENOS

2004-ųjų šv. Kazimiero iškilmei

Brangūs Lietuvos žmonės, šiemet sukanka 400 metų nuo tų dienų, kai Lietuvos pasiuntinių iš Romos į Vilnių atgabenta popiežiaus brevė, leidusi karalaitį Kazimierą

Interviu naujienų agentūrai ELTA

Rūpinimąsi pilietinės bendruomenės reikalais grindžianti meilė artimui, kuri atmeta “džiunglių įstatymus”, kyla iš Dievo meilės žmogui. Į ją atsiliepęs asmuo kur kas sąmoningiau

Atsakymai į “Omni Laiko” skaitytojų klausimus

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, atsakydamas į “Omni Laiko” skaitytojų klausimus, komentavo dabartinę padėtį Lietuvoje, Bažnyčios vaidmenį visuomenės gyvenime ir priminė, kad “būtina smerkti

2004 m. Sausio 13-osios proga

Brangūs Broliai ir Seserys, Sausio tryliktoji giliai įsirėžusi į kiekvieno lietuvio atmintį. Kasmet vis iš naujo ir iš naujo prisimename tuos svarbius mūsų

2003 m. žodis Kalėdų proga

Brangūs Broliai ir Seserys, Kodėl šv. Kalėdų šiandien Lietuvoje laukia net ir tie, kurie akli pas Viešpatį vedančiai žvaigždei, kurie kurti šlovinančiai dangaus

Pamokslas Vilniaus arkikatedroje

Brangūs Broliai ir Seserys, Šiandien Mišių auka norime padėkoti Viešpačiui už Motiną Teresę, naująją Bažnyčios palaimintąją, kuriai taip labai tinka šio sekmadienio Evangelija,

85-ųjų Nepriklausomybės metinių proga

Brangūs Broliai ir Seserys, Vasario šešioliktoji mūsų Tautos istorijoje – ne vien tik svarbi data. Tai Nepriklausomybės bei valstybingumo pamatas. Tauta be atminties

2002 m. Kalėdų proga

Sveikindamas mielus tikinčiuosius su Kristaus Gimimo šventėmis, kviečiu Jus visus džiaugsmingai ir su vaiko širdies paprastumu prisiliesti prie dieviškojo Kūdikio paslapties, kuri mums

2001 m. žodis Kalėdų proga

“Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti būsim!” Ps 79 Kalėdų varpai, Bažnyčios liturgija ir žmonijos lūkestis kviečia mus iš naujo atpažinti Betliejuje gimusio