2005 m. Velykų mintys

Mielieji,

šiandienos žmogus nuolat siekia išsilaisvinti. Ieško svaiginančių pramogų, kad išsilaisvintų nuo kasdienybės. Triūsia sekmadieniais, kad išsilaisvintų nuo paskolų. Perka loterijos bilietus, kad išsilaisvintų nuo darbo. Praktikuoja psichoanalizę ar jogą, kad išsilaisvintų nuo depresijos. Gilinasi į horoskopus, kad išsilaisvintų nuo asmeninės atsakomybės. Priima „pragmatiškus“ sprendimus, kad išsilaisvintų nuo jautrumo. Mąsto apie tikėjimą „šiuolaikiškai“, kad išsilaisvintų nuo sąžinės. Renkasi „saugų seksą“, kad išsilaisvintų nuo meilės. Kaitalioja „gyvenimo partnerius“, kad išsilaisvintų nuo šeimos. Puoselėja jaunystės kultą, kad išsilaisvintų nuo senatvės…

Kiekvienas toks išsilaisvinimas, užuot atnešęs laisvės paguodą, padvelkia tuštumos šalčiu. Netikrų išsilaisvinimų keliu genanti mirties baimė, beprasmybės ir bejėgiškumo jausmas tik dar labiau sustiprėja. Bėgdamas nuo sąžinės, meilės, pareigos, atsakomybės, tikėjimo ir kitų svarbiausių dalykų žmogus praranda pats save, atsisako savojo žmogiškumo. Jis išbarsto tai, kuo yra artimiausias savo Kūrėjui.

Ar žmogus pasaulyje paliktas vienas, pasimetęs, kamuojamas baimės ir slegiamas nežinomybės? Ne, tereikia pakelti akis ir atverti širdį! Dievas, atsiuntė į žemę savo Sūnų, kad jis mus atpirktų ir pasiliktų su mumis per visus laikus. Didžiuoju Prisikėlimo slėpiniu, kurį prisimename ir švenčiame Velykų naktį, Kristus nutiesė kelią per mirtį. Kristus atėjo, kad išvaduotų tuos, kurie, bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją (Žyd 2, 15). Velykų žinia – tai Išsilaisvinimo žinia. Vienintelio tikrojo Išsilaisvinimo, kuris išvaduoja iš žemiškų nuodėmės ir laikinumo pančių, kuris suteikia kasdienius sunkumus pranokstančią ramybę ir viltį.

Nuoširdžiai linkiu, kad po laikinų, netikrų, alinančių išlaisvėjimų jus aplankytų tikrojo Išsilaisvinimo džiaugsmas. Užsitęsusią žiemą keičiantis pavasaris neištirpins dvasios įšalo, jei neišgirsite Prisikėlimo varpų. Išpažinkite savo kaltes, leiskite Viešpačiui nuridenti akmenį ir nuo jūsų sielos, idant visi galėtume naudotis Atpirkimo vaisiais. Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! (Gal 5, 13), – mums sako apaštalas Paulius. Švęsdami Velykas pasiryžkime likti ištikimi Kristaus atneštai laisvei – pagal Dievo paveikslą sukurto, mylinčio ir tikinčio žmogaus laisvei.

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas