Invokacija per Prezidento priesaikos ceremoniją LR Seime

Jūsų Ekscelencija,
Sveikinu Jus, žmonių pasitikėjimo valia II kartą išrinktą Lietuvos prezidentu. Džiaugiuosi, kad savo pareigas norite pradėti prašydamas Dievo palaimos. Šventajame Rašte Viešpats mums sako:
Laimingas žmogus, kuris išmintį randa, kuris supratimo įgyja! Juk jos nauda didesnė už naudą sidabro, ir jos atlygis didesnis už atlygį auksu. Ji brangesnė už brangakmenius, visi tavo turtai negali jai prilygti. […] Jos keliai malonūs, o visi takai ramūs. Ji – gyvybės medis ją suvokiantiems; laimingas, kas jos laikosi“ (Pat 3, 13–18).
Meldžiame Viešpatį išminties mūsų šalies vadovams

– suprasti atsakomybę ir įsipareigojimą visiems Lietuvos žmonėms;

– atrasti drąsos pasipriešinti blogiui ir rinktis gėrį;

– užstoti skriaudžiamą ir vargingą žmogų;

– ginti tiesą ir teisingumą;

– vertinti bei puoselėti žmogaus gyvybę ir orumą.
Meldžiame Dievą apšviesti žmonių sąžines, kad jie mokėtų skirti gėrį nuo blogio ir nedvejodami rinktųsi gėrį.
Meldžiame, kad Lietuvos žmonės santarvės dvasia priimtų išrinktąjį Prezidentą kaip savo Valstybės vadovą, kad jie suprastų – kiekvienai žmonių bendruomenei reikalinga valdžia, kuri jai vadovautų. Tačiau valdžia yra ne tam, kad išspręstų visas mūsų problemas, bet kad vienytų valstybę ir užtikrintų bendrąją visuomenės gerovę.
Baigti norėčiau seniausia Bažnyčios malda už valstybės valdžią randamą popiežiaus Klemenso Romiečio raštuose:
Duok jiems, Viešpatie, sveikatą, taiką, santarvę ir stiprybę, kad jie nekliudomai naudotųsi Tavo duotąja valdžia. Tai Tu, dangaus Valdove, amžių Karaliau, teiki žmonių vaikams garbę, orumą ir galią tvarkyti žemės reikalus. Pakreipk, Viešpatie, jų valią siekti to, kas gera, kas malonu Tavo akims, kad, maldingai, taikiai ir romiai naudodami Tavo jiems duotąją valdžią, jie susilauktų Tavo palankumo“.