Pasisakymas per radiją ir televiziją

Brangūs Broliai ir Seserys!

Nuo pat atgautos Nepriklausomybės aušros kalbėta, kad griūva geležinės uždangos, atsidaro sienos, laužomos pertvaros. Šiandien paliekame už nugaros paskutinius nuo laisvo ir klestinčio pasaulio skyrusius vartus. Džiaugiuosi tuo kartu su visa Lietuva. Prieš porą dienų Taline susirinkę trijų Baltijos šalių vyskupai paskelbėme laišką, kuriame sakome: šiuo lemiamu mūsų mylimų kraštų istorijos momentu visapusiškai dalijamės su bendrapiliečiais pasididžiavimu.

Tačiau neapsigaukime, įžengėme ne į rojų, ne į Edeno sodus, o tik į galimybių mugę. Nors tai gal didžiausia, turtingiausia galimybių mugė žemėje, tačiau joje tenka rinktis ir apsispręsti, stengtis ir pasiryžti. Lietuvos žmonės nevienodai suvokia, vertina atsiveriančias galimybes. Mėginkime visi drauge paprotinti ir sustiprinti dvasioje tuos, kurie žvelgia į Europos Sąjungą tik kaip į progą užimti patogesnę vietą išmaldos prašytojų eilėje. Turtingiausio miesto duoneliautojas yra didesnis vargšas, nei skurdžiausių namų šeimininkas. Todėl kibkime į darbo, studijų, verslo galimybes, kurios leidžia žmogui jaustis oriai ir pačiam kurti savo gyvenimą.

Galimybių mugė yra ir didžiulis dorovinis iššūkis. Dar aštriau, skaudžiau, dažniau iškils klausimas – kam, kokiu tikslu naudojamės laisve ir gerove? Ar ji neardo mūsų žmogiškumo, mūsų broliškų ryšių su kitu, trapaus užuojautos ir bičiulystės jausmo? Tik įsipareigoję artimo meilei, atsakingai puoselėdami šeimą, religinę bendruomenės tradiciją, atsidėję dvasiniam savo asmenybės ugdymui patirsime, jog gyvenimas nuolat kupinas prasmės.

Mes buvome ir liekame europiečiais ne todėl, kad mus sieja žemėlapio kontūras ir ne todėl, kad gundo ekonominis klestėjimas. Mus suvienijo bendras istorinis, dvasinis ir kultūrinis pagrindas, pranašinga Prisikėlimo žinia, krikščioniškas žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą, supratimas. Teįkvepia mus Šv. Kazimiero, kurio Jubiliejinius metus minime, pavyzdys – tviskančių rūmų šurmuly jis liko ištikimas savo pašaukimui, kurį atpažįstame įsiklausę į Dievo balsą.

Šventės šurmuly nepamirškime padėkoti Viešpačiui, kad po rūsčių okupacijos išbandymų teikia mums galimybių ir vilties kupiną ateitį. Sustipinti maldos ir tikėjimo būkime rūpestingais, darbščiais bei oriais šeimininkais Apvaizdos akies sergimuose Europos namuose.

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas