Dekretas dėl Bažnytinio paveldo muziejaus steigimo

Bažnytinis paveldas (architektūros paminklai ir dailės kūriniai, taikomieji amatininkų dirbiniai, archyviniai dokumentai, knygos etc.) sudaro didelę ir ypač reikšmingą Lietuvos kultūros paveldo sritį, siejančią šalį su krikščioniškąja Europa. Dar XIX a., kai Lietuva priklausė stačiatikiškai Rusijos imperijai, ir vėliau, Pasaulinių karų metais, o labiausiai sovietinės okupacijos laikotarpiu bažnytinis paveldas buvo smarkiai niokojamas. Daug kas nesugrąžinamai prarasta, išvežta į užsienį, nemaža dalis neteisėtai atsidūrė valstybinių muziejų ir privačiose rankose. Pasaulietinės ekspozicijos negali užtikrinti deramos pagarbos sakraliems objektams, ypač stebuklais garsėjusiems atvaizdams, votams, relikvijoriams, bažnytiniams indams. Maža to, tokių kūrinių bei dirbinių saugojimas bei demonstravimas bažnytinei jurisdikcijai nepriklausančiose institucijose pažeidžia aukotojų valią ir iškreipia tikrąją jų prasmę, nes iškeliami vien meniniai ar istoriniai sakralinių objektų aspektai. Kai kuriems kūriniams, dirbiniams bei dokumentams, išlikusiems bažnyčiose, tačiau nebevartojamiems religinėms reikmėms, būtinas restauravimas ir apsauga.

Atsižvelgdamas į Popiežiškosios Kultūros Tarybos rekomendacijas ir katalikiškų Europos šalių patirtį bei pavyzdį,
matydamas būtinybę pagreitinti istorinio teisingumo atkūrimą ir ateistinio Bažnyčios persekiojimo padarinių įveikimą,
siekdamas, kad vertingiausia kilnojamojo bažnytinio paveldo dalis būtų tinkamu būdu, nepažeidžiant sakralumo ir integruojant religinę, meninę, istorinę objektų prasmę bei vertę pristatyta tiek Lietuvos žmonėms, tiek miesto svečiams,

įsteigiu Vilniuje, Šv. Mykolo bažnyčios ir buvusio bernardinių vienuolyno ansamblyje (Maironio g.) Bažnytinio paveldo muziejų.

Numatau, kad patalpos muziejui bus remontuojamos ir įrengiamos, ekspozicija formuojama, edukacinių ir kitų paslaugų infrastruktūra kuriama Arkivyskupijai bendradarbiaujant su Lietuvos Nacionaliniu muziejumi, Vilniaus miesto savivaldybe ir kitomis valstybės kultūrinėmis bei švietimo institucijomis.

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas