Sekmadienį prasideda Aušros Vartų atlaidai

Sekmadienį, lapkričio 15 d., Vilniuje prasideda tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Į atlaidus, kurie truks iki lapkričio 22 d., kviečiami piligrimai, bendruomenės iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Baigiantis Pašvęstojo gyvenimo metams ir pasitinkant jubiliejinius popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Gailestingumo metus, atlaidų tema pasirinkta „Pašvęsti Gailestingumui“.

„Gailestingumo Motinos Globos atlaidai mums simboliškai nurodo kelią į Gailestingumo metus – ypatingą maldos, susitaikymo ir atleidimo, piligrimystės ir gailestingumo darbų laiką. Vilnius, globojamas Aušros Vartų Gailestingumo Motinos ir Gailestingojo Jėzaus, yra Gailestingumo miestas, tad kviečiu kiekvieną semtis iš Dievo Gailestingumo malonių šaltinio. Prisiminkime, kad visi esame Krikštu pašvęsti Gailestingumui“, – sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kviesdamas visus Lietuvos žmones atvykti į Aušros Vartų atlaidus.

Lapkričio 15 d., pagrindinę atlaidų dieną, 11 val. šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kiti Lietuvos ir užsienio vyskupai. Mišias transliuos LRT Televizija.

Visą savaitę Aušros Vartų koplyčioje ir Šv. Teresės bažnyčioje šv. Mišios bus aukojamos ne tik lietuvių ir lenkų, bet ir rusų, baltarusių, ukrainiečių, italų, vokiečių, prancūzų, anglų kalbomis. Bus meldžiamasi už vienuolius, „Carito“ savanorius bei jų globotinius, kunigus, vaikus, mokytojus, katechetus, Lietuvos kariuomenę, jaunimą, išeiviją. Į atlaidus taip pat rinksis maldos už kunigus grupės, ateitininkai, tikintieji iš visos Lietuvos ir kaimyninių šalių. Giedos ne tik Vilniaus, bet ir kitų vyskupijų chorai.

 

Aušros Vartų iškilmių Istorija

Pirmos ypatingos iškilmės Aušros Vartų Dievo Motinai pagerbti prie stebuklingojo paveikslo buvo surengtos po 1706 m. Vilniaus miesto gaisro. Daug vilniečių teigė patyrę Marijos pagalbą, kai kas net tvirtino regėjęs, kaip Ji pati, pakilusi viršum Šv. Teresės bažnyčios ir koplyčios, gesinusi miestą ryjančias liepsnas. Nuo to laiko kasmet gegužės 18 d. prie Aušros Vartų rinkdavosi viso Vilniaus orkestrai, kurie nuo aušros iki sutemų grodavo švč. Mergelei Marijai skirtas melodijas. Šis paprotys nunyko 1715 m. sudegus medinei koplyčiai.

Nuo 1735 m. kasmet antrąją lapkričio savaitę Aušros Vartuose imta švęsti Dievo Motinos Globos šventę. 1761 m. buvo įsteigta Švč. Mergelės Marijos globos brolija, kuriai 1773 m. popiežius Klemensas XIV suteikė dvi privilegijas. Pirmoji privilegija suteikė atlaidus brolijos nariams jų įstojimo į broliją ir Marijos Globos šventės dieną. Antroji atlaidų privilegija suteikta šv. Mišioms už mirusius brolijos narius. Nuo to laiko Marijos Globos šventė išaugo į iškilmingus aštuonias dienas trunkančius Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidus. Atlaidai būdavo užbaigiami geriausių miesto solistų ir miesto orkestro iškilmingai atlikta litanija.

Dabar Didieji Globos atlaidai švenčiami aštuonias dienas tą lapkričio savaitę, į kurią patenka 16-oji mėnesio diena.

 

Daugiau informacijos tinklalapyje www.ausrosvartai.lt (LT, PL);

Šv. Mišias aukojančių kunigų ir chorų sąrašai (LT, PL)

 

Šv. Teresės ir Aušros Vartų parapijos bei Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija