2005 m. Velyknaktį

Brangieji, Šią šventą naktį Bažnyčia budi ir meldžiasi apmąstydama mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo slėpinį. Naktis, kurią perskrodžia šviesos srautas, uždegantis mūsų širdis tikėjimu: Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo dėka nuodėmės sutemos – įveiktos! Štai ta naktis, – giedama Exultet giesmėje, – kurioje ugnies stulpas išsklaidė nuodėmės tamsą. […] Štai ta naktis, kurioje, … Daugiau

2005 m. Velykų mintys

Mielieji, šiandienos žmogus nuolat siekia išsilaisvinti. Ieško svaiginančių pramogų, kad išsilaisvintų nuo kasdienybės. Triūsia sekmadieniais, kad išsilaisvintų nuo paskolų. Perka loterijos bilietus, kad išsilaisvintų nuo darbo. Praktikuoja psichoanalizę ar jogą, kad išsilaisvintų nuo depresijos. Gilinasi į horoskopus, kad išsilaisvintų nuo asmeninės atsakomybės. Priima „pragmatiškus“ sprendimus, kad išsilaisvintų nuo jautrumo. Mąsto … Daugiau

2005 m. Kovo 11-osios proga Vilniaus arkikatedroje

Brangieji, Šiandien minime Tautos šventę. Susirinkome į Vilniaus arkikatedrą maldai už Tėvynę. Kokia gi ta mūsų malda? Ar tai padėkos malda, ar atgailos malda? Ar melsdamiesi ko nors prašome, galvojame apie rytdieną arba skundžiamės ir ieškome suraminimo? O gal tik krutiname lūpas, mintimis klaidžiodami po visai kitas erdves? Juk vis … Daugiau

Sveikinimas Seime minint Nepriklausomybės atkūrimo 15-ąsias metines

Jūsų Ekscelencija Respublikos Prezidente, Gerbiamasis Seimo Pirmininke, Gerbiamieji Signatarai ir Seimo nariai, Garbieji svečiai! Prieš penkiolika metų ant Nepriklausomybės slenksčio stovėjo visa Lietuva. Taip, būta išsigandusių, abejojančių, nepasiryžtančių, tačiau permainų viltis kiekvieną kvietė – eime. Dažnas jau gražiame amžiuje prisiminęs mamos ar močiutės kadaise mokytus poterius, pirmąjį Tėve mūsų po ilgo … Daugiau

2005 m. šv. Kazimiero iškilmei Vilniaus arkikatedroje

Brangus Jaunime, Džiaugiuosi galėdamas drauge su Jumis švęsti Lietuvos jaunimo globėjo šv. Kazimiero iškilmę. Man labai smagu, kad mūsų dienų jaunimas atranda šventojo Karalaičio gyvenimo grožį, kuris trykšta iš nesenstančio ir neišsenkančio Dievo Žodžio šaltinio. Šios dienos skaitiniai labai tinka jaunimui. Šv. Paulius su dideliu užsidegimu ir jaunimui būdingu veržlumu kalba apie … Daugiau

Sveikinimas konferencijoje “Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: įvaizdis ir refleksija” Lietuvos Nacionaliniame muziejuje

Brangieji šventojo Kazimiero gerbėjai, istorijos, dailės, literatūros žinovai ir mylėtojai! Štai jau trečią kartą per nepilnus metus man tenka kalbėti čia, Nacionaliniame muziejuje, malonia ir prasminga proga. Šventojo Karalaičio viešo gerbimo Jubiliejų muziejus paminėjo dviejų dalių paroda. Šios parodos rengimas, muziejininkių žodžiais, leido suvokti, kaip plačiai ir įvairiai šventasis Kazimieras … Daugiau

2005 m. Vasario 16-ąją švenčiant Vilniaus arkikatedroje

Brangieji, Šiandien minime mūsų tautos Nepriklausomybės dieną. Atėjome prie Viešpaties altoriaus padėkoti Dievui už savo Tėvynę, už jos laisvę. Drauge šis minėjimas verčia susimąstyti ne tik apie garbingą tautos praeitį, pastarųjų metų laisvės proveržį, bet ir apie kasdienį gyvenimą, kuris ne visada mums teikia džiaugsmo, įkvepia vilties. Šios dienos skaitiniai … Daugiau

Interviu “Lietuvos rytui”

Pernai šalį krečiant Prezidentūros skandalui, jūs asmeniškai ir Bažnyčia pasisakėte apie aukštų pareigūnų moralę. Kaip vertinate dabartinę situaciją šalyje? Nematau, kad po Seimo rinkimų padėtis būtų labai pasikeitusi. Išryškėjo blogi bruožai, kurie ir pirmiau buvo akivaizdūs. Politikai iki šiol neišsilaisvino iš senojo nomenklatūros mentaliteto. Kiekvienas gina savo asmeninius, savo draugų … Daugiau

Naujuosius 2005 m. sutinkant Vilniaus arkikatedroje

Šios dienos antrasis skaitinys prasideda šv. apaštalo Pauliaus žodžiais: Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymų valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę (Gal 4, 4). Šiuose žodžiuose – Gerosios Naujienos esmė. Gyvename laiko pilnatvės dėsniu, kuris šiandien mums skelbia naują žingsnį, Naujųjų Metų … Daugiau

Senuosius 2004 m. palydint Vilniaus arkikatedroje

Mūsų gyvenimo kelionėje šios žemės laiku skaičiuojamos paskutinės metų valandos. Graži tradicija paskutinę metų dieną susirinkti prie Viešpaties altoriaus padėkos Aukai. Tai gera proga pamąstyti apie dovanas, kurias gavome šiais metais, ir už jas padėkoti. Žmogaus tikėjimas remiasi dėkingumu. Tik tas, kuris su nuostaba žvelgia į Dievo kūrinius, kuris sugeba … Daugiau

2004 m. Kalėdinis sveikinimas

Brangūs Broliai ir Seserys, vaikai svajoja apie Kalėdas ištisus metus ar bent išsyk po vasaros atostogų ima klausinėti, kiek laiko iki jų dar liko. Nė neprasidėjus Adventui jau matyti išorinių šventinės ruošos ženklų. Kaip kas supranta, kaip kas įstengia, laukia tos svarbios dienos. Ir ji pagaliau ateina, įžengia į kiekvienus … Daugiau

Interviu naujienų agentūrai ELTA

Praėjusios kadencijos Seimas skubiai ratifikavo ES Konstituciją, kurioje neminima krikščionybė. Kaip vertinate šį dokumentą bei jo skubotą ratifikavimą? Kokias išvadas apie ES raidą leidžia daryti krikščionybės nepaminėjimas? Ir Šventasis Tėvas, ir Bažnyčia, ir krikščionių bendruomenė apgailestavo, kad Europos konstitucinėje sutartyje nepaminėtos krikščioniškosios šaknys. Džiugina tai, kad minimos juridinį statusą turinčios … Daugiau

Šv. Kazimiero jubiliejinių metų pabaigai Vilniaus arkikatedroje

Šį sekmadienį gražiai susitinka dvi prasmingos šventės: liturginių metų užsklandoje minime Kristaus Karaliaus šventę, o drauge užbaigiame šventojo Lietuvos Karalaičio Kazimiero metus. Tai dar viena proga geriau suprasti, kas yra Kristus Karalius ir kas yra žmogus, kuris šiam Karaliui paaukojo savo gyvenimą. Šios dienos Evangelija mums labai aiškiai sako, kad … Daugiau

Kalba pristatant knygą „Šv. Kazimiero koplyčia. Vadovas“

Lapkričio 21 d. po Sumos Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje pristatytas Vytauto Ališausko, Mindaugo Paknio ir fotografo Tomo Vyšniausko parengtas vadovas po šią šventovę. Pristatyme žodį tarė kardinolas Audrys Juozas Bačkis: Per Šventojo Kazimiero iškilmę, pradėdami Lietuvos Globėjo Jubiliejinius metus, regėjome Jo relikvijas iškeltas prieš didįjį Arkikatedros altorių. Šimtai tikinčiųjų … Daugiau

2004 m. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose

Šventasis Tėvas Jonas Paulius II savo enciklikoje Ecclesia de Eucharistia sako: „Kontempliuoti Kristaus veidą ir kontempliuoti kartu su Marija – štai „programa“, kurią nurodžiau auštant trečiajam tūkstantmečiui“. Prieš mėnesį Šventasis Tėvas paskelbė Eucharistinius metus, kviesdamas giliau įsimąstyti į Eucharistinio Jėzaus paslaptį, atidžiau pažvelgti į Išganytojo dosnumą. Šiandien mes švenčiame Aušros … Daugiau

Sveikinimas konferencijai Šv. Augustinas: tradicijos, kontekstai, interpretacijos

  Spalio 15–16 d. Vilniaus universitete vyko tarptautinė konferencija Šv. Augustinas: tradicijos, kontekstai, interpretacijos Tarp renginio organizatorių – Vilniaus ir Fribourgo universitetai, Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šveicarijos generalinis konsulatas ir Prancūzų kultūros centras. Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Edvardas Rydzikas konferencijos pradžioje perskaitė į užsienį išvykusio kardinolo Audrio Juozo Bačkio sveikinimą: … Daugiau

Sveikinimas konferencijoje “Krikščioniškos vertybės ir kultūra šiandien”

Vilniuje rugsėjo 13-15 d. vyko G. K. Chestertonui dedikuota konferencija „KRIKŠČIONIŠKOSIOS VERTYBĖS IR KULTŪRA ŠIANDIEN“. Gausius jos dalyvius pasveikino kardinolas Audrys Juozas Bačkis: Mielieji Chestertono mylėtojai ir sekėjai, Gerbiami, kiek žinau, iš visos Lietuvos susirinkę kultūros žmonės! Žvelgdamas į šios konferencijos pavadinimą, mąstau, kas gi svarbiau šiandienėje Lietuvoje – sukrikščioninti … Daugiau

2004 m. Šilinei Šiluvoje

Brangieji, Netruko prabėgti džiaugsmų ir rūpesčių kupina vasara. Šį gražų rugsėjo sekmadienį, palikę savo namus ir nesibaigiančius darbus, atėjome pasveikinti Dievo Motiną Mariją. Kaip viena šeima susirinkome pas Mamą, kuri myli savo vaikus ir jų laukia. Kažkada girdėjau tokį pasakojimą: Maža mergaitė, nešina lauko gėlių puokštele, susitiko žvejį, grįžtantį į … Daugiau

Pranešimas forume "Vilnius – piliečių miestas" Vilniaus universitete

VILNIUS – KRIKŠČIONIŲ MIESTAS Šių pamąstymų antraštę: „Vilnius – krikščionių miestas“ šiandien kai kas gal perskaitytų su klaustuku – ar Vilnius tebėra krikščionių miestas? Tad leiskite pasvarstyti: – kokia buvo Lietuvos sostinė, kai čia gyvenančių daugumą sudarė įsitikinę ir ištikimi krikščionys? – ką krikščioniškumas reiškia miestelėnų gyvenimui? – kodėl krikščioniškas … Daugiau