Šv. Mišios, skirtos Prezidento inauguracijai Vilniaus arkikatedroje

Brangieji, Kodėl žmonės svarbiais savo gyvenimo momentais ateina pas Dievą? Kodėl skausmo, džiaugsmo, neaiškumo, apsisprendimo, užgriuvusios atsakomybės valandą mūsų žingsniai veda į Viešpaties šventovę? Šios dienos skaitiniuose girdėjote Viešpaties žodžius: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6). Žmogus yra protingas, gabus, sumanus, ieškantis… Ir tai puiku, tačiau tik … Daugiau

85-ųjų Nepriklausomybės metinių proga

Brangūs Broliai ir Seserys, Vasario šešioliktoji mūsų Tautos istorijoje – ne vien tik svarbi data. Tai Nepriklausomybės bei valstybingumo pamatas. Tauta be atminties tarsi medis be šaknų, – kasdienių rūpesčių ir sunkumų vėjai jį nudžiovina. Atminties gyvybės syvai suteikia jėgų mylėti ir dirbti Tautai, kurioje Dievas leido mums gimti. Medžio … Daugiau

2002 m. Naujųjų metų proga Padėkos Mišios Arkikatedroje

Baigiame dar vienus metus. Į amžinybę iškeliauja du tūkstančiai antrieji metai, nusinešdami mūsų gyvenimo dalelę. Šiandien susirinkome, kad padėkotume už tai, kad Dievo malonės padedami, užbaigėme dar vienus metus. Kiekvienas mūsų nejučia atsigręžiame atgal ir mintimis perbėgame šių metų kelionę. Kartu su viltimi žvelgiame į prisiartinusius Naujuosius metus. Šiomis dienomis … Daugiau

2002 m. Kalėdų proga

Sveikindamas mielus tikinčiuosius su Kristaus Gimimo šventėmis, kviečiu Jus visus džiaugsmingai ir su vaiko širdies paprastumu prisiliesti prie dieviškojo Kūdikio paslapties, kuri mums šiandien dovanoja savąjį gyvenimą. Jėzaus Kristaus gimimas sujungė laiką ir amžinybę, Dievą ir žmogų. Šią šventą naktį nuskambėjusi angelų giesmė: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo … Daugiau

2002 m. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose

Aušros Vartai Kai padangėje vis rečiau matome saulę, kai gamta ruošiasi žiemos miegui, kai darganotas oras traukia pasilikti šiltuose namuose, – senojo Vilniaus Aušros Vartuose suspindi Motinos Marijos dieviškoji aureolės saulė, kuri sukviečia minias piligrimų sušilti prie Jos malonių ir motiniškos globos paveikslo. „Argi jo motina nesivadina Marija?“ (Mt 13,55), … Daugiau

2002 m. Vasario 16-osios proga Vilniaus arkikatedroje

Brangieji, Mūsų gyvenimo metai nusėti džiugių, skaudžių ir garbingų minėjimų. Yra datų, kurios ypatingai išskiriamos ir minimos. Jų yra nemažai, ir tai rodo, kad Tauta turi garbingą ir turtingą istoriją, turi atmintį, kuri suveda istoriją su dabartimi ir sudabartina tai, kas mums yra brangu ir prasminga. Su Vasario 16-osios prisiminimu … Daugiau

2001 m. žodis Kalėdų proga

“Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti būsim!” Ps 79 Kalėdų varpai, Bažnyčios liturgija ir žmonijos lūkestis kviečia mus iš naujo atpažinti Betliejuje gimusio Kūdikio-Dievo veide atskleistą mūsų istorijos prasmę. Jo gimimas sujungė laiką ir amžinybę, Dievą ir žmogų. Ėdžiose gulinčiame Naujagimyje mes sveikiname Dievą, kuris panorėjo turėti žmogaus veido bruožus. … Daugiau

2001 m. Pamokslas kardinolo ingreso iškilmėse Vilniaus arkikatedroje

„Būkite šventi, nes aš Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas” (Kun 19, 2). Šiais žodžiais Mozė Viešpaties vardu prabilo į izraelitų bendruomenę. Kalno pamoksle Kristus kalbėjo: „Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas” (Mt 5, 48). Šventasis Tėvas Jonas Paulius II 15-osios pasaulio jaunimo dienos proga taip kreipėsi į … Daugiau