Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-10-27

Mielieji,

Popiežius Pranciškus penktadienį, spalio 27 dieną, paskelbė pasninko, maldos ir atgailos diena už taiką.  Šv. Petro aikštėje Vatikane 18 val. (Romos laiku) popiežius melsis kartu su susirinkusiais ir prašys taikos pasauliui.

Vyskupų sinodo dalyviai, užbaigdami Vatikane vykusią asamblėją, paskelbė Laišką Dievo tautai – visai Bažnyčiai skirtą glaustą šio Sinodo etapo ataskaitą.

Parapijos ir bažnyčios ruošiasi Visų Šventųjų iškilmei, Vėlinių oktavai. Informacijos apie pamaldų laikus kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose.

Lapkričio 12–19 d. visi laukiami Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje. Atlaidų metu jaunimas ypatingai kviečiamas atvykti į Jaunimo dieną lapkričio 18 d., o ateitininkai moksleivius kviečia į akademinį savaitgalį lapkričio 17–19 d. Katechetikos centras Aušros Vartų atlaidų metu rengia edukacines programas (lietuvių ir lenkų k., vyksta registracija).

Kalendorius:
Spalio 27–28 d. Adoracija Vilniaus Bernardinų parapijos Kristaus laiptų koplyčioje
Spalio 27 d. 19.15 val. Penktadienio malda su Nukryžiuotojo Kristaus seserimis. Už taiką
Spalio 28 d. 10.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje
Spalio 29 d. Šv. ap. Simono ir Judo Tado (Simajudo) atlaidai ir koncertas Marcinkonyse
Spalio 31 d. 18.00 val. Visų Šventųjų šventė vaikams ir šeimoms Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje (lenkų k.)
Spalio 31 d. 18.00 val. Visų Šventųjų puota Paluknio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje
Lapkričio 2 d. 15.00 val. Šv. Mišios už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse
Lapkričio 2 d. 19.30 val. „Lapides, flores, nomina et sidera“. Choro „Aidija“ koncertas Vilniaus Šv. Išganytojo bažnyčioje
Lapkričio 3–4 d. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su br. Alain-Marie de Lassus CSJ (Vilniaus Išganytojo bažnyčioje)
Lapkričio 5 d. 13.15 val. Kun. Alain-Marie de Lassus CSJ knygos „Ką dvasia kalba Bažnyčiai“ pristatymas ir susitikimas su autoriumi
Lapkričio 8 d. 18.00 val. Šv. Mišios už mirusius menininkus ir koncertas „Tą rūsčiąją valandą vėlei džiazuos“ Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Lapkričio 8 d. 18.00 val. Minint 80-ąsias Vilniaus geto likvidavimo metines – koncertas „Musica Dolorosa“ Bernardinų bažnyčioje
Lapkričio 10–12 d. Rekolekcijos „Ko ieškote?“ psichologams, psichologijos studentams ir psichoterapeutams Pavilnyje
Lapkričio 12–19 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Prie Bažnytinio paveldo muziejaus kolektyvo kviečiamas prisijungti Katedros požemių ir varpinės administratorių-gidą (-ę)
Juodšiliuose buriama ikimokyklinio amžiaus vaikų mamų grupė
„Bendrakeleiviai“ nuo lapkričio 6 d. pradeda Dailės terapijos grupę paaugliams,išgyvenantiems tėvų skyrybas
Esė konkursas 10–12 klasių moksleiviams „Religija ir mokslas: sąsajos ir sankirtos“ (iki lapkričio 10 d.)
Dievo Apvaizdos seserys jau kviečia registruotis nuotolinius į Advento rekolekcijų vakarus (Zoom)
Lapkričio 4 d. įvairiose bažnyčiose bus aukojamos Mišios už mirusiuosius, kuriuos palaidoti padėjo Laidojimo paslaugų centas
Trumpas vaizdo įrašas iš Vilniaus miesto ekumeninių Taize pamaldų
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė šventė pirmuosius veiklos Vilniaus Kalvarijų parapijoje metus (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Nauja Carito iniciatyva „Dosnumo krepšelis“ kviečia dalintis maisto produktais
Reikalingi šilti drabužiai, kepurės, šalikai, pirštinės
Ieško ilgalaikių savanorių akcijoms ir mugėms
Užsieniečių integracijos programos tinklalaidė „Kultūrų įkalnė“
Nuteistųjų konsultavimo centras įrengė butą, kuriame apsistos iš įkalinimo įstaigų išėję asmenys

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos Laiškas Dievo tautai 

Brangios seserys, brangūs broliai, Baigiantis Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos pirmosios sesijos darbams, drauge su jumis visais norime padėkoti Dievui už gražią ir praturtinančią patirtį, kurią išgyvenome. Šį palaimingą laiką gyvenome gilioje bendrystėje su jumis visais. Mus palaikė jūsų maldos, apimančios jūsų lūkesčius, klausimus, taip pat ir nuogąstavimus. Prieš … Daugiau

Spalio 27 dieną popiežius kviečia maldai ir pasninkui už taiką

Popiežius Pranciškus kviečia spalio 27 dieną skirti pasninkui ir maldai. „Broliai ir seserys, karas neišsprendžia jokios problemos: jis tik sėja mirtį ir destrukciją, didina neapykantą, daugina kerštą. Karas atima ateitį. Raginu tikinčiuosius šiame konflikte stoti tik į vieną pusę – į taikos pusę. Tačiau ne žodžiais, o malda, visišku įsijautimu.” … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-10-20

Mielieji,

sekmadienį – Misijų sekmadienis. Meldžiamės už misijas ir misionierius, šv. Mišiose renkamos aukos misijų veiklai paremti. Popiežiaus žinia Pasaulinei misijų dienai. Švenčiant misijų dieną, sekmadienį 12.30 val. šv. Mišios iš Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčios bus transliuojamos per LRT PLIUS.

https://misijos.katalikai.lt – plačiau apie Spalį – Misijų mėnesį.

Spalio 27 dieną, penktadienį, popiežius Pranciškus kviečia skirti maldai ir pasninkui už taiką.

Parapijos ir bažnyčios jau ruošiasi Visų Šventųjų iškilmei, Vėlinių oktavai. Informacijos apie pamaldų laikus kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose.

Lapkričio 12–19 d. Vilniuje vyks Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Skelbiama atlaidų programa.

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Sinodo šv. Mišiose Šv. Petro bazilikoje
Naujienos iš Vyskupų Sinodo generalinės asamblėjos (lietuvių k.)

Kalendorius:
Spalio 20–22 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos savaitgalis Vilniuje
Spalio 20–21 d. Pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio valstybinės laidotuvės
Spalio 20 d. 18.00 val. Susitikimas katechetams „Kaip būti misionierium parapijoje?“
Spalio 20 d. 18.00 val. Seminaras nuteistųjų artimiesiems ,,Kaip likti kartu, kai taip nelengva…“ (nuotoliu)
Spalio 21 d. 10.00 val. Ekskursija šv. Jono Pauliaus II pėdomis Vilniuje su Šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomene
Spalio 22 d. 12.30 val. Švenčiant Pasaulinę misijų dieną – šv. Mišios Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčioje
Spalio 24 d. 18.30 val. Šv. Jokūbo kelio piligrimystei skirtas vakaras Vilniaus Piligrimų centre
Spalio 27 d. Popiežius kviečia pasninkauti ir melstis už taiką
Spalio 27–29 d. Rekolekcijos „Vyresnysis sūnus palaidūnas. Iš naujo atrask kelią į Dievo širdį“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Spalio 27–29 d. Rekolekcijos jaunimui „Meilė ir ilgalaikiai santykiai“ su Dievo Gailestingumo šventovės jaunimu
Spalio 29 d. Simono ir Judo Tado (Simajudo) atlaidai ir koncertas Marcinkonyse
Spalio 31 d. 18.00 val. Visų Šventųjų šventė vaikams ir šeimoms Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje (lenkų k.)
Lapkričio 2 d. 15.00 val. Šv. Mišios už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse
Lapkričio 2 d. 18.00 val. Šv. Mišios už mirusius menininkus ir koncertas „Tą rūsčiąją valandą vėlei džiazuos“ Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Lapkričio 3–4 d. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su br. Alain-Marie de Lassus CSJ (Vilniaus Išganytojo bažnyčioje)
Lapkričio 5 d. 13.15 val. Kun. Alain-Marie de Lassus CSJ knygos „Ką dvasia kalba Bažnyčiai“ pristatymas ir susitikimas su autoriumi Vilniuje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Katechetikos centras Aušros Vartų atlaidų metu rengia edukacines programas (lietuvių ir lenkų k., vyksta registracija)
Šeimos centras kviečia į kursus sužadėtiniams mažoje grupelėje (nuotolinis kursas)
Pas brolius joanitus – suaugusiųjų pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui kursai
Spalio 30 dieną Bendrakeleiviai nuotoliu pradeda Išėjimo iš skyrybų krizės grupę suaugusiems
Pirmadieniais nuo 17.30 val. Išklausymo tarnystės savanoriai Katedros parapijos namuose laukia tų, kuriems reikia pagalbos
Ateitininkų federacija ieško naujo komandos nario – projektų vadovo
Akimirkos iš ekumeninių Taizé pamaldų su broliu Jean-Marie Vilniuje (nuotraukos)
Hospiso bendruomenė sodino geltoną narcizų vilties lauką prie Ukrainos ambasados (nuotraukos)
Vilniaus aukštųjų mokyklų dėstytojai dalyvavo ekskursijoje „Vidinis Vilnius: neatrastos Vilniaus bendruomenės“ (nuotraukos)
Nuo šiol Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje galima pasimelsti prie Šv. Jono Pauliaus II relikvijos
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje vyko susitikimas su misionieriais iš Malaizijos (nuotraukos)
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje pristatyta Rūtos Onos Čigriejūtės iliustracijų paroda „Adelė Dirsytė“ (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Karitiečiai mokosi: Socialinio centro „Betanija“ savanoriai rinkosi į konsultaciją „Bendravimas su kitokiu nei aš“; įvyko įvadiniai mokymai naujiems Carito savanoriams (nuotraukos); padalinių savanorių koordinatoriai mokėsi apie darbą su savanoriais (nuotraukos)
Užsieniečių integracijos programa dalijasi per rugsėjį nuveiktais darbais
Motinos ir vaiko namų komanda patirties sėmėsi pas kolegas Austrijoje

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Arkivysk. G. Grušo pamokslas Sinodo šv. Mišiose Šv. Petro bazilikoje

GG

Spalio 18 dieną vykstant Sinodui arkivyskupas Gintaras Grušas aukojo šv. Mišias Šv. Petro bazilikoje prie šv. Petro sosto altoriaus. Drauge meldėsi Sinodo dalyviai.

Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija:

Dievo apvaizdos dėka per Sinodą švenčiame Šventojo Luko šventę. Jo gyvenimas ir darbai rodo mums sinodinį mentalitetą. Jis parodo, ką turime atsiminti šio darbo metu. Pirmiausia, ištikimybę ir tvirtumą. Lukas yra ištikimas – pirmajame skaitinyje girdėjome Paulių sakant: „Vienas Lukas tėra su manimi.“ Mes taip pat esame pašaukti išlikti ištikimi savo įsipareigojimui Bažnyčios gyvenime keliauti drauge ir įveikti kelionės sunkumus, net kai nėra aišku, kur Dievas mus veda artimiausiu metu.

Šventasis Lukas yra marijiškasis evangelistas par excellence: jis nuolat iškelia prieš mūsų akis Dievo Motiną ir jos Magnificat, kuriuo kasdien mūsų lūpomis Valandų liturgijoje šlovinami Viešpaties darbai. Lukas dažnai pabrėžia svarbų moterų vaidmenį Bažnyčios gyvenime ir skelbiant Gerąją Naujieną – jį įkūnija ne tik Marija, bet ir prie šulinio sutikta samarietė, kuri pranešė apie Mesiją, Marija Magdalietė, pirmoji paskelbusi žinią apie Prisikėlimą, taip pat Apaštalų darbuose minimos įvairios moterys, prisidėjusios prie ankstyvosios Bažnyčios augimo. Lukas taip pat geriausiai nusako Jėzaus širdies bruožus ir atskleidžia dieviškojo gailestingumo begalybę. Jis mums parodo, kad Dievas visada pirmas žengia žingsnį link nusidėjėlio, kaip palyginime apie sūnų palaidūną (Lk 15); rodo užuojautą susitikime su Naino našle (Lk 7); švelnumą ir atleidimą nusidėjėlei fariziejaus Simono namuose (Lk 7); meilę artimui palyginime apie gerąjį samarietį (Lk 10); nuklydusiųjų išgelbėjimą susitikime su Zachiejumi (Lk 19).

Tiek Evangelijoje, tiek Apaštalų darbuose jis aiškiai parodo, kad Šventoji Dvasia yra Bažnyčios gyvenimo ir augimo pagrindinė veikėja – lygiai taip ji turi vadovauti ir mūsų sinodiniam procesui. Jei Lukas aprašytų Sinodą, ačiū Dievui, šių dienų mūsų svarstymuose rastų nemažai temų, kurioms jis teikė pirmenybę.

Šiandienos Evangelijoje Jėzus išsiunčia septyniasdešimt du mokinius pirma savęs į tas vietas, kur jis pats ketino vykti. Pirmasis jo nurodymas jiems – melsti, kad būtų daugiau darbininkų pjūčiai, daugiau skelbiančių Gerąją Naujieną apie priartėjusią Dievo Karalystę. „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį.“ Skelbiant Karalystę pirmiausia pabrėžiama visų pakrikštytųjų lygybė – tam pašaukti visi, ne tik įšventintieji tarnautojai. Tačiau svarbu, kad visi pakrikštytieji išgirstų šį kvietimą ir į jį atsilieptų, įsipareigodami savo gyvenimu, žodžiais ir darbais dėl Jėzaus misijos. To turime ir toliau melsti.

Tada Jėzus juos moko: „Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: „Ramybė šiems namams.“ Šie darbininkai yra Dievo taikos nešėjai pasauliui, kuriam labai reikia taikos. Reikia ne pasaulio duodamos ramybės, bet iš Dievo vidinio gyvenimo kylančios taikos ir ramybės – šalom. Kiekvienas pakrikštytasis, gavęs išganingąją Dievo malonę, turi būti aktyvus šios ramybės skleidėjas.

Toliau Jėzus jiems sako: „Jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, – sugrįš pas jus.“ Graikiškai pavartota sąvoka pažodžiui reiškia „ramybės sūnus“ – tai žmogus, atviras Dievo ramybei ir gyvenantis ja. Jo ramybė ir gailestingumas dovanojami visiems, tačiau Jėzus žino, kad ne visi norės ją priimti. Norint patirti gailestingumą, pirmiausia reikia prašyti Dievo gailestingumo. Vidinė ramybė (šalom) yra ženklas, rodantis, kad žmogus priima Dievo gailestingumą ir yra jo apimamas – prisikėlęs Viešpats dovanoja šią ramybę savo apaštalams, kai pasirodęs jiems aukštutiniame kambaryje pakartoja: „Ramybė jums!“ (Jn 20, 19. 21). Ne visi, kuriems skelbiama Karalystės žinia, bus atviri ją priimti – žmogus turi laisvę priimti Dievo Gerąją Naujieną arba jos nepriimti. Bažnyčia yra atvira visiems, tačiau čia yra kaip ir su Dievo ramybe, kuri duodama Dievo, o ne žmogaus sąlygomis.

Toliau kalbėdami apie tai, kokių procesų, struktūrų ir institucijų reikia misionieriškoje sinodinėje Bažnyčioje, turime įsitikinti, kad tai iš tiesų padeda vykdyti misiją – nešti Gerąją Naujieną tiems, kuriems reikia išgelbėjimo. Sinodiškumas (įskaitant struktūras ir susirinkimus) turi tarnauti Bažnyčios evangelizacijos misijai ir netapti savitikslis, panašiai kaip ir Dievo žodis, kurį šventasis Lukas padėjo perduoti mums, buvo suteiktas kaip mūsų išganymo priemonė.

Šventasis Lukai, melski už mus, tęsiančius sinodinę kelionę.

Visas homilijos tekstas anglų kalba.

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-10-13

Mielieji,

Arkivyskupas Gintaras Grušas ragina visus melstis už taiką Šventojoje Žemėje. Šv. Mišių visuotinėje maldoje, Švč. Sakramento adoracijoje, kalbant Rožinį ir kituose maldos susibūrimuose įtraukime intenciją už taiką ir teisingumą Šventojoje Žemėje. Neapleiskime maldos ir už taiką Ukrainoje.

Parapijos ir bažnyčios jau ruošiasi Visų Šventųjų iškilmei, Vėlinių oktavai. Informacijos apie pamaldų laikus kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kviečiame Rožinį melstis su bendruomene bažnyčiose ar namuose.

Lapkričio 12–20 d. Vilniuje laukiame piligrimų, atvykstančių į tradicinius Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Skelbiama atlaidų programa.

Visą spalį – ypatingas dėmesys misijoms
Naujienos iš Vyskupų Sinodo generalinės asamblėjos (lietuvių k.)

Kalendorius:
Spalio 13 d. 19.15 val. Tyli penktadienio malda su Nukryžiuotojo Kristaus seserimis
Spalio 14–15 d. Studentus ateitininkai kviečia į rudens žygį
Spalio 15 d. 15.30 val. „Ką ir kaip kalba šv. Faustina?“ Susitikimas su Jean-Philippe Calame Šv. Faustinos namelyje
Spalio 17 d. 19.00 val. Taizé pamaldos Vilniuje su broliu Jean Marie iš Taizé bendruomenės
Spalio 18 d. 18.00 val. Dr. Tojanos Račiūnaitės paskaita „Globojant šventą kankinio kūną: Juozapato Kuncevičiaus relikvijų kultas XVII–XVIII a.“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Spalio 20–22 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos savaitgalis Vilniuje
Spalio 20 d. 18.00 val. Susitikimas katechetams „Kaip būti misionierium parapijoje?“
Spalio 20 d. 18.00 val. Seminaras nuteistųjų artimiesiems ,,Kaip likti kartu, kai taip nelengva…”. (nuotoliu)
Spalio 21 d. 10.00 val. Ekskursija šv. Jono Pauliaus II pėdomis Vilniuje su Šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomene
Spalio 22 d. Pasaulinė misijų diena
Spalio 24 d. 18.30 val. Šv. Jokūbo kelio piligrimystei skirtas vakaras Vilniaus Piligrimų centre
Spalio 27–29 d. Rekolekcijos „Vyresnysis sūnus palaidūnas. Iš naujo atrask kelią į Dievo širdį“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Spalio 27–29 d. Rekolekcijos jaunimui „Meilė ir ilgalaikiai santykiai“ su Dievo Gailestingumo šventovės jaunimu

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Lentvario parapijoje prasideda paskaitų ciklas apie katalikišką dvasingumą
Lapkritį ALFA kursas prasidės Ignalinos parapijoje
Penktadienių vakarais pas brolius joanitus vyksta Švč. Sakramento adoracija vaikams
Grigiškių parapijoje šeštadieniais renkasi Šventojo Rašto skaitymo grupė
Vilniaus arkivyskupijos Carito Spalio mėnesio naujienlaiškis
Tebevyksta registracija į kursus apie krikščionybę Mažojoje Akademijoje
„Talita Kum“ pašaukimo atpažinimo susitikimai 18-40 metų moterims ir merginoms su Dievo Apvaizdos seserimis (nuotoliu)
Trečiadieniais 12 val. Šv. Jonų bažnyčioje Mišios VU dėstytojams ir darbuotojams
Lietuvos šeimos centras kviečia į seminarų kursą „Meilė greta netobulumo“ (nuotoliu)
7 susitikimų „Santuokos kursas“ poroms Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre (nuo spalio 27 d.)
„Bendrakeleiviai“ kviečia į susitikimų ciklą „Kaip išbūti vienam ir kaip sutikti kitą?“ (nuo lapkričio 8 d.); „Apči! Kaip išsivaduoti nuo slogios nuotaikos“ (nuo spalio 14 d.)
Choras „Adoramus“ kviečia prisijungti tenorus ir bosus
Socialiniame centre „Betanija“ – didelis ilgo galiojimo maisto produktų trūkumas. Kviečiame pasidalinti!
Broliai dominikonai kviečia prisidėti prie Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios remonto išlaidų
Laidoje „Šventadienio mintys“ – pokalbis su Tverečiaus ir Vosiūnų parapijų klebonu Ronaldu Kuzmicku
Ramintojos bažnyčios bendruomenės susitikimas apie bendruomenės viziją (nuotraukos)
Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimas susitiko su br. Jean-Marie ir Taizé
Vilniaus Šv. Juozapo parapijos Carito savanoriai susipažino su Biržų kraštu (nuotraukos)
Studentų politologų Šv. Tomo Moro klubo savaitgalis Gaveikėnuose (nuotraukos)
Kun. Viliaus Valionio primicijos Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Lapkritį į Vilnių kviečia Aušros Vartų atlaidai

Lapkričio 12–19 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Atlaidų programa lietuvių kalba ir lenkų kalba (plakatai parsisiųsti LT ir PL). „Šventės metu apmąstysime Marijos giesmės (Magnificat) žodžius, kuriais Marija šlovina Dievą už suteiktas malones bei jos išaukštinimą, padariusį ją Išganytojo ir tuo pačiu visų priklausančių jam Motina. … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-10-06

Mielieji,

spalio 4 d. Vatikane prasidėjo Vyskupų sinodo XVI generalinė asamblėja, kurioje dalyvauja ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas bei Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

Sinodas.katalikai.lt skelbia vysk. A. Jurevičiaus trumpus reportažus apie asamblėjos darbą bei nuorodas į kitus informacijos šaltinius. Žinias iš Sinodo rengia ir Vatican News lietuviškų žinių redakcija. Visą mėnesį popiežius kviečia melstis už Sinodą parapijose ir asmeniškai (pasiūlymai kasdienai).

Paskelbta Aušros Vartų atlaidų programa lietuvių ir lenkų kalbomis. Atlaidai Vilniuje vyks lapkričio 12–19 dienomis.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kviečiame Rožinį melstis su bendruomene bažnyčiose ar namuose.

Naujuose Carito Motinos ir vaiko namuose pagalbos sulauks daugiau mamų
Pas Viešpatį iškeliavo t. Gediminas Kijauskas SJ (1930–1960–2023)
Visą spalį – ypatingas dėmesys misijoms

Kalendorius:
Iki spalio 8 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai Bernardinų parapijoje
Spalio 5–7 d. Dievo Gailestingumo konferencija internetu iš Vilniaus (anglų k.)
Spalio 6–8 d. Lukiškių Dievo Motinos Rožinio atlaidai Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Spalio 6 d. 18.00 val. Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje – susitikimas su br. Jean-Marie iš Taizé bendruomenės
Spalio 6 d. 19.15 val. Tyli penktadienio malda su Nukryžiuotojo Kristaus seserimis
Spalio 9 d. 18.00 val. VILNIUS BUNDA – jungtinės Vilniaus charizmatinių bendruomenių pamaldos Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Spalio 11 d. 18.00 val. Vaidoto Žuko knygos „Teofilius Matulionis. Laiškai“ pristatymas Bažnytinio paveldo muziejuje
Spalio 11 d. 18.00 val. Atviras jaunimo susitikimas Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre
Spalio 11 d. 19.00 val. Vilniaus Šv. Jono Pauliaus parapijoje – ALFA kurso pradžia
Spalio 13–15 d. Rekolekcijų savaitgalis sutuoktiniams Truskavoje
Spalio 13–15 d. Savaitgalio tylos rekolekcijos merginoms „Bažnyčiai ir pasauliui reikia jūsų kaip žemei lietaus“
Spalio 14–15 d. Studentus ateitininkai kviečia į rudens žygį
Spalio 15 d. 15.30 val. „Ką ir kaip kalba šv. Faustina?“ Susitikimas su Jean-Philippe Calame Šv. Faustinos namelyje
Spalio 17 d. 19.00 val. Taizé pamaldos Vilniuje su broliu Jean-Marie iš Taizé bendruomenės
Spalio 18 d. 18.00 val. Dr. Tojanos Račiūnaitės paskaita „Globojant šventą kankinio kūną: Juozapato Kuncevičiaus relikvijų kultas XVII–XVIII a.“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Spalio 20–22 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos savaitgalis Vilniuje
Spalio 20 d. 18.00 val. Susitikimas katechetams „Kaip būti misionierium parapijoje?“

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Psichologijos studentai ir jauni psichologai kviečiami prisijungti prie Šv. Augustino klubo
Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras kviečia į 7 susitikimų „Santuokos kursą“ (spalį–gruodį)
Spalį laikas skambinti varpais. Bažnytinio paveldo muziejus kviečia žmones su regos negalia
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ kviečia į programą „Pradžioje“ (registracija iki spalio 28 d.)
Seminarijoje veikia Rūtos Onos Čigriejūtės iliustracijų paroda „Adelė Dirsytė“
„Bendrakeleiviai“ renka Išėjimo iš skyrybų krizės grupes gyvai (nuo spalio 10 d.) ir nuotoliu (nuo spalio 30 d.)
Vilniaus Kalvarijų parapijoje– pal. Karolio Akučio paroda „Eucharistijos stebuklai“ (visą spalį)
Sekmadieniais sugrįžta 19 val. šv. Mišios studentams Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje renkama grupė netektį išgyvenusiems asmenims
Vilniaus universiteto bibliotekoje bus atidaryta paroda, skirta 400 metų Šv. Juozapato kankinystei atminti
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio 35-ųjų vyskupo konsekracijos metinių šventė Seminarijoje (nuotraukos)
Šv. Rapolo atlaidai Vilniuje (nuotraukos)
Parodos „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“ atidarymas (nuotraukos)
Dr. Jolitos Liškevičienės paskaita „Juozapatui Kuncevičiui skirti leidiniai, išspausdinti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (vaizdo įrašas)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Naujuose Carito Motinos ir vaiko namuose pagalbos sulauks daugiau mamų

Spalio 5 d. atidarytos naujos Vilniaus arkivyskupijos Carito Motinos ir vaiko namų patalpos. Nuo šiol namai Vilniaus Antakalnyje taps užuovėja besilaukiančioms moterims ir mamoms su vaikais, čia bus teikiama įvairiapusė socialinė-psichologinė pagalba. Motinos ir vaiko namai, viena pirmųjų socialinių paslaugų įstaigų Lietuvoje, veikia jau 27 metus. Šie namai skirti moterims, … Daugiau

Pas Viešpatį iškeliavo t. Gediminas Kijauskas, SJ (1930–1960–2023)

2023 m. spalio 1 d., eidamas 94-uosius metus, iš kurių 73 metus buvo Jėzaus Draugijos narys, Kaune mirė t. Gediminas Kijauskas – posusirinkiminių permainų Bažnyčioje metais užsienyje veikusių lietuvių jėzuitų viceprovincijolas, ilgametis Klivlendo lietuvių parapijos klebonas, vienas žymiausių to meto ateitininkų dvasios vadų.   Gediminas Kijauskas gimė 1930 m. birželio … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-29

Mielieji,

minint Šv. Juozapato kankinystės 400 metų Vilniuje lankosi Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas, Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Nuotraukos iš Dieviškosios liturgijos Vilniaus Švč. Trejybės (graikų apeigų katalikų) bažnyčioje ir šv. Juozapato bareljefo atidengimo. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“.

Šventojo Tėvo maldos intencija spaliui: melskimės už Bažnyčią, kad įsiklausymą ir dialogą ji priimtų kaip gyvenimo būdą visais lygmenimis ir į visus pasaulio pakraščius leistųsi vedama Šventosios Dvasios.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kviečiame Rožinį melstis su bendruomene bažnyčiose ar namuose.

Visą spalį dėmesys skiriamas ir misijų temai, o spalio 22 dieną bus minima Pasaulinė misijų diena, kurios proga popiežius Pranciškus yra parašęs žinią. Lietuvoje veikianti Nacionalinė misijų tarnyba parengė plakatus, knygelę, vaizdo ir kitą medžiagą (lietuvių ir lenkų k.), padėsiančią bendruomenėms geriau suprasti ir pajusti Misijų mėnesio dvasią. Visą medžiagą rasti galima: https://misijos.katalikai.lt

Kitą savaitę Vatikane prasidės Vyskupų sinodo XVI asamblėjos pirmoji sesija „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“. Ypatingai spalio 1 d., sekmadienį, o po to ir visą mėnesį popiežius kviečia melstis už Sinodą visose parapijose ir asmeniškai (pasiūlymai kasdienai).

Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę, 2023 m. ruduo
Naujas ALFA kursų sezonas parapijose ir bendruomenėse laukia dalyvių

Kalendorius:
Iki spalio 1 d. Šv. Rapolo atlaidai Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Rugsėjo 29 d. 19.00 val. Adoracija per naktį Vilniaus Bernardinų parapijos Kristaus laiptų koplyčioje
Rugsėjo 30 d. 10.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje
Rugsėjo 30 d. 20.00 val. Šviesa naktyje: šlovinimas, malda, adoracija Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje
Spalio 1 d. 17.00 val. Vargonų muzikos koncertas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Spalio 2 d. 18.30 val. ALFA kurso pradžia Vilniaus Katedros bendruomenėje
Spalio 4 d. 18.40 val. Pradedamas ALFA kursas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Spalio 5–7 d. Dievo Gailestingumo konferencija internetu iš Vilniaus (anglų k.)
Spalio 6–8 d. Lukiškių Dievo Motinos Rožinio atlaidai Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Spalio 9 d. 18.00 val. VILNIUS BUNDA – jungtinės Vilniaus charizmatinių bendruomenių pamaldos Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Spalio 11 d. 19.00 val. Vilniaus Šv. Jono Pauliaus parapijoje – ALFA kurso pradžia
Spalio 13–15 d. Rekolekcijų savaitgalis sutuoktiniams Truskavoje
Spalio 13–15 d. Savaitgalio tylos rekolekcijos merginoms „Bažnyčiai ir pasauliui reikia jūsų kaip žemei lietaus“
Spalio 14–15 d. Studentus ateitininkai kviečia į rudens žygį

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Ketvirtadienių vakarais Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – Švč. Sakramento adoracija ir malda už pašaukimus
Broliai joanitai renka grupę suaugusiems, besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui
Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras kviečia sutuoktinius į Santuokos kursą (spalio–gruodžio mėn.)
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ pradeda naują sezoną su programa „Pradžioje“
Artimiausių „jėzuitiškų“ renginių kalendorius
Žurnalo „Magnificat vaikams“ rinkiniai (2020-2022 m.)
Kun. Mozės Mitkevičiaus paskaitų Mažojoje akademijoje įrašai
Adutiškio parapijos tarybos susitikimas su vysk. Dariumi Trijoniu (nuotraukos)
Dūkštų parapijoje vyksta biblijos skaitymo grupės susitikimai (lietuvių, lenkų, rusų k.)
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje vyko seminaras senjorams apie savanorystę (nuotraukos)
Vilniaus akademinės sielovados centras pirmakursiams surengė ekskursijas po Vilnių (nuotraukos)
Neopresbiterio Edvardo Rynkevič primicijos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Mediacijos centras „In pace“ teikia plataus spektro mediacijos paslaugas
Apie individualią savanorystę su vaikais „Vilties angele“
Socialinis centras „Betanija“ ieško socialinio(-ės) darbuotojo(-os)
Paauglius kviečia į socialinių įgūdžių grupę „Šok per bangas“
Grupė tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių vaikus
Pasaulinės pabėgėlių ir migrantų dienos minėjimas Vilniuje (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Minint Šv. Juozapato metus Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas lankėsi Vilniuje

Minint Šv. Juozapato kankinystės 400 metų Vilniuje lankėsi Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas, Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Rugsėjo 28 dieną Vilniaus Švč. Trejybės (graikų apeigų katalikų) bažnyčioje vyko Dievišoji liturgija, kartu meldėsi ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič, kardinolas Audrys Juozas … Daugiau

Bažnytinio paveldo muziejuje – paroda šv. Juozapatui

Nežinomas dailininkas
Pal. Juozapatas Kuncevičius
Liaški Murovani kaimas, Ukraina, XVIII a.
Lvovo nacionalinis A. Šeptyckio muziejus

Bažnytinio paveldo muziejuje rugsėjo 29 d. atidaroma tarptautinė paroda Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“.

Ši sukaktis sutampa su Vilniaus 700 metų jubiliejumi, o Vilnius turi išskirtinę reikšmę šv. Juozapato istorijoje. Čia įvyko jo pašaukimas į vienuolystę, skleidėsi ganytojiška veikla, čia, Švč. Trejybės vienuolyne, kartu su Juozapu Benjaminu Rutskiu Juozapatas pradėjo vienuolinio gyvenimo reformas ir įkūrė Bazilijonų ordiną.

Šv. Juozapatą galime pagrįstai vadinti Vilniaus šventuoju: nuo XVII a. jis buvo laikomas Abiejų Tautų Respublikos globėju, o ikonografijoje dažnai stoja į vieną gretą su dangiškuoju Lietuvos sergėtoju šv. Kazimieru.

Atidarymo dieną parodos lankymas nemokamas, vyks nemokamos ekskursijos.

Paroda ne tik atskleidžia šv. Juozapato asmenybę bei veiklą, bet ir pasakoja istorinį jo gyvenimo kontekstą, primena Brastos unijos, padėjusios Graikų apeigų Katalikų (Unitų) Bažnyčios pagrindus, aplinkybes, Bazilijonų ordino įkūrimą ir veiklą. Šventojo jubiliejus suteikė progą sutelkti Lietuvoje išlikusį mažai tyrinėtą Unitų Bažnyčios paveldą.

Parodoje pristatoma unikali XVII a. rytų apeigų liturginių drabužių kolekcija ir unitų vyskupų portretų galerija iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, šv. Juozapato relikvijas saugantys relikvijoriai, pirmieji šventojo atvaizdai senuosiuose leidiniuose, ankstyvieji jo biografijų leidimai bei paskelbimo šventuoju etapus iliustruojantys dokumentai. Iš Lvovo atgabentos 26 vertybės, dauguma – unikalūs šv. Juozapato atvaizdai, atskleidžiantys jo gerbimo raidą nuo beatifikacijos XVII a. iki XX a. atvaizdų.

Jonas Kuncevičius gimė 1580 m. Voluinės Vladimire, dabartinėje Ukrainoje. Paūgėjęs persikėlė į Vilnių, kur tėvo pageidavimu turėjo mokytis pirklio amato. 1604 m. apsivilko vienuolio abitą – priėmė Juozapato vardą ir  įsikūręs Švč. Trejybės vienuolyne gyveno pamaldžiai ir asketiškai. Ištuštėjęs, apleistas vienuolynas XVII a. pradžioje jo pastangomis ir dėl patraukiančio jo paties gyvenimo pavyzdžio atgijo ir suklestėjo. Jis tapo reformuotos Rytų krikščionių vienuolių bendruomenės – Švč. Trejybės kongregacijos – dvasine širdimi, o apie ją telkėsi prie unijos prisijungę vienuolynai Minske, Žyrovičuose, Bytenyje ir Naugarduke. 1618 m. Juozapatas tapo Polocko arkivyskupu. Tarp unijos šalininkų ir priešininkų kilus įtampai, 1623 m. jis buvo žiauriai nužudytas Vitebske. Gyvenimu ir kankinyste Juozapatas Kuncevičius pelnė šventojo šlovę, 1642 m. buvo beatifikuotas, o 1867 m. kanonizuotas ir tapo pirmuoju Abiejų Tautų Respublikoje įkurtos Graikų apeigų Katalikų (Unitų) Bažnyčios šventuoju. Šiandien karo akivaizdoje šv. Juozapato kankinystės jubiliejus įgauna ir ypatingą vienybės su Ukraina prasmę, primena mūsų bendrą istoriją.

Parodą lydi paskaitų ciklas „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“, ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai ir lauko paroda ant Vilniaus katedros šoninio fasado.

Didieji parodos partneriai – Lietuvos nacionalinis muziejus ir Lvovo nacionalinis A. Šeptyckio muziejus. Taip pat eksponuojamos vertybės iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Lietuvos valstybės centrinio archyvo, Lvovo istorijos muziejaus, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, Vilniaus universiteto bibliotekos, Vilniaus arkivyskupijos ir Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių, nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

Paroda veiks Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9) iki 2024 metų balandžio 27 dienos.

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija

Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę, 2023 m. ruduo

Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką, rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą. 2023 rudens semestre Mažojoje akademijoje vyks septyni akademiniai paskaitų ir seminarų kursai, knygų klubas, patyriminis bibliodramos užsiėmimas bei ignaciškos … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-22

Mielieji, lygiai prieš penkis metus, 2018 metų rugsėjo 22–23 dienomis, džiaugėmės popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje. Kviečiame atgaivinti tų dienų prisiminimus skaitant popiežiaus kalbas, sakytas Lietuvoje. Spalio 4 dieną Vatikane popiežiaus vadovaujamomis šv. Mišiomis prasidės Vyskupų Sinodo asamblėja. Tarp sinodo dalyvių bus du vyskupai iš Lietuvos – Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius … Daugiau

Visą spalį – ypatingas dėmesys misijoms

Visas spalis daugybei pasaulio tautų yra tapęs Misijų mėnesiu. Kasmet šio mėnesio iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje. Misija visų pirmiausia yra skelbimas, tampantis liudijimu. Būti misionieriais galima bet kurioje aplinkoje: tereikia džiugiai liudyti tikėjimą ir kviesti laisvai apsispręsti. Popiežius Pranciškus šiems metams parinko temą „Degančios … Daugiau

Naujas ALFA kursų sezonas parapijose ir bendruomenėse laukia dalyvių

Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį ir užmegzti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Dalyviai gali pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus ir rasti bendraminčių.

Kursai išdėstyti pagal pradžios datą. Informacija atnaujinta 2023 m. rugėjo 27 d.


Vilniaus Šv. Jono Teologo vienuolyne (Antakalnio g. 27):

ALFA kursas JAUNIMUI Vilniuje

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus g. 15)

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje (J. Matulaičio a. 3)

ALFA kursas SENJORAMS Vilniuje

Vilniaus Šv. Kryžiaus namuose, S. Daukanto a. 1 (įėjimas iš L.Stuokos-Gucevičiaus g. 4):


Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislavo Arkikatedroje bazilikoje (susitikimai vyks parapijos namuose Tilto g. 1A):

ALFA kursas STUDENTAMS Vilniuje

Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Vasario 16-osios g. 11)

Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius)

Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje (Medeinos g. 14, Vilnius)

 

Jeigu turite informacijos apie kitose Vilniaus arkivyskupijos parapijose vykstančius Alfa kursus, prašome pranešti el. paštu agne.markauskaite@vilnensis.lt.

Popiežius Pranciškus Pasaulinei migranto ir pabėgėlio dienai

Popiežius Pranciškus
Žinia 109-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos proga

2023 m. rugsėjo 24 d.

Laisvi pasirinkti migruoti arba pasilikti

Brangūs broliai ir seserys!

Šiandieniai migracijos srautai yra sudėtingas ir įvairialypis reiškinys, kuriam suprasti reikia kruopščiai išanalizuoti visus aspektus, būdingus įvairiems migracinės patirties etapams – nuo išvykimo iki atvykimo, įskaitant galimą grįžimą. Norėdamas prisidėti prie šių pastangų suprasti tikrovę, nusprendžiau Žinią 109-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos proga skirti laisvei, kuri visada turėtų žymėti pasirinkimą palikti savo kraštą.

„Laisvi išvykti, laisvi pasilikti“ – taip buvo pavadinta solidarumo iniciatyva, kurią prieš kelerius metus paskatino Italijos vyskupų konferencija kaip konkretų atsaką į šiuolaikinės migracijos iššūkius. Atidžiai klausydamasis dalinių Bažnyčių supratau, kad tokios laisvės užtikrinimas yra plačiai paplitęs ir bendras pastoracinis rūpestis.

„Pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“ (Mt 2, 13). Šventosios Šeimos bėgimas į Egiptą nebuvo laisvo pasirinkimo padarinys, kaip ir daugelis kitų Izraelio tautos istoriją menančių migracijų. Migracija visada turėtų būti laisvas pasirinkimas, tačiau iš tiesų daugeliu atvejų, net ir šiandien, taip nėra. Milijonus žmonių išvykti verčia konfliktai, stichinės nelaimės ar tiesiog negalėjimas oriai ir pasiturinčiai gyventi savo tėvynėje. Jau 2003 m. šventasis Jonas Paulius II teigė: „Kalbant apie migrantus ir pabėgėlius, kurti konkrečias taikos sąlygas reiškia rimtai įsipareigoti pirmiausia saugoti teisę neemigruoti, t. y. teisę taikiai ir oriai gyventi savo tėvynėje“ (Žinia 90-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos proga, 3).

Visą Žinios tekstą skaitykite Lietuvos vyskupų konferencijos svetainėje

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-14

Mielieji,

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Visą rugsėjį ji vyksta skirtingose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose. Šiais metais kviečiama melstis: už taiką, už pašaukimus į šeimą, pašvęstąjį gyvenimą ir kunigystę.

Bažnyčia jungiasi prie civilinės saugos informacinės kampanijos
Informacija po rugsėjo 6 dienos kunigų susirinkimo
Naujas ALFA kursų sezonas parapijose ir bendruomenėse laukia dalyvių
Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę, 2023 m. ruduo

Kalendorius:
Iki rugsėjo 24 d. Šventinis rugsėjis Visagino parapijoje
Iki rugsėjo 15 d. Didieji Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidai Šiluvoje
Iki rugsėjo 16 d. Europos paveldo dienų renginiai apie auksakalystę Bažnytinio paveldo muziejuje
Rugsėjo 14 d. 18.20 val. ALFA kursas pradedamas pas brolius joanitus
Rugsėjo 15–17 d. Rekolekcijos patiriantiems valgymo sutrikimus ir sergančiųjų artimiesiems
Rugsėjo 15–17 d. Studijų savaitgalis „Krikščionybė Europoje XXI amžiuje?“ Liškiavoje
Rugsėjo 15 d. 18 val. Diskusija su prancūzų filosofu ir teologu, Prancūzijos Katalikų mokslų akademijos įkūrėju Philippe Capelle-Dumont Vilniuje
Rugsėjo 15 d. 19.15 val. Choro „Østre Gausdal“ (Norvegija) koncertas Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje
Rugsėjo 16–17 d. Rekolekcijų savaitgalis vyrams „Adomai, kur esi?“
Rugsėjo 17 d. Šeimadienis Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
Rugsėjo 17 d. nuo 13.00 val. Bendruomenės diena Vilniaus Kalvarijų parapijoje ir koncertas šv. Hildegardos garbei
Rugsėjo 17 d. 18.30 val. Giesmės tikėjimui katalickam priderančios. GŠ ansamblis giedos Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Rugsėjo 18 ir 25 d. 18.00 val. Nemokamos ekskursijos studentams „Vidinis Vilnius“
Rugsėjo 19 d. 19.00 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Gospel choro naujų narių atranka
Rugsėjo 22–24 d. Rekolekcijos Vilniaus Pranciškonų vienuolyne. Gyvenimo stebuklas. Ar žinai, kad esi unikalus / unikali?
Rugsėjo 23 d. 9.30 val. Kaune atsinaujinimo diena vyrams „Tėvo sūnus – daugelio tėvas“ su misionieriumi Andrew Comiskey (registracija iki rugsėjo 18 d.)
Rugsėjo 26 d. 18.30 val. Susitikimas su piligrimu, rašytoju ir aktoriumi Juozu Gaižausku Vilniaus piligrimų centre
Rugsėjo 28 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Rugsėjo 28 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
Rugsėjo 29 d. 11.00 val. Kryžiaus namuose pradedamas ALFA kursas SENJORAMS
Rugsėjo 30 d. 20.00 val. Šviesa naktyje: šlovinimas, malda, adoracija Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus katedros varpinė kviečia aplankyti naują parodą-žaidimą, pristatančią miesto ir varpinės istoriją
Nacionalinė vargonininkų asociacija bažnyčios muzikus kviečia į nuotolinius lotynų kalbos kursus
Bernardinų giedojimo mokykla kviečia vyrus į vokalo pamokas
Bendruomenė „Aš esu“ renka psichoedukacinę grupę priklausomų asmenų artimiesiems
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia jungtis į įvairias grupes parapijoje
Šeimų bendruomenė „Kana“ skelbia naujo veiklų sezono planus ir veiklas
Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras organizuoja piligrimystę Tytuvėnai – Šiluva katechetams ir tikybos mokytojams
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ ieško buhalterio (-ės)
Įspūdžiai iš Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos Šeimos festivalio (nuotraukos)
Jaunimo žygio iš Vilniaus į Trakus akimirkos (nuotraukos)
Šviesos kelias Visagine (nuotraukos)

Parapijose ir bažnyčiose vyksta registracija į pasiruošimo Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo sakramentams grupes. Informacijos kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, teirautis zakristijose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info