Už krikščionių vienybę melstasi ekumeninėse pamaldose

Nuotraukos autorius Miroslav Domanskij

Švenčiant Maldos už krikščionių vienybę savaitę, 2022 metų sausio 25 dieną Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje vyko tradicinės ekumeninės pamaldos. Jose melstasi už krikščionių vienybę, Bažnyčių atstovai pasirašė kreipimąsi ir pakvietė melstis už visus, patiriančius persekiojimą dėl tikėjimo. Be to, šiuo metu Romos Katalikų Bažnyčioje vykstant sinodiniam keliui, pamaldų dalyviai buvo pakviesti pasidalinti įžvalgomis, kaip galime bendradarbiauti skleisdami Evangelijos žinią pasaulyje.

Šiais metais meldžiantis už krikščionių vienybę apmąstoma tema „Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2). Medžiagą šiai savaitei paruošė Artimųjų Rytų krikščionys.

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje kartu su susirinkusiais tikinčiaisiais už krikščionių vienybę meldėsi Romos Katalikų Bažnyčios Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, vyskupas Darius Trijonis, kun. Saulius Rumšas, Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje arkivyskupas metropolitas Inokentijus ir kancleris kun. Vitalijus Mockus, Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, kun. Ričardas Dokšas, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios atstovas katechetas Holger Lahayne, Laisvųjų Krikščionių Bažnyčios vyskupas Artūras Rulinskas, Lietuvos Naujosios Apaštalų Bažnyčios vyskupas Artūras Strelčiūnas, kunigas Janas Drevnickis, kr. evangelistas Darius Ezerskis, Lietuvos evangelikų Sekmininkų Bažnyčios atstovas Tomas Mačeliūnas, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios kunigai t. Tadej Volodymyr Godovanets OSBM ir t. Mykolaj Ruslan Mykosovskyi OSBM. Pamaldoms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Ekumeninėse pamaldose homiliją sakęs vyskupas Darius Trijonis priminė, kad ekumeninių pamaldų tema šiemet kreipia mūsų visų žvilgsnį į ženklą – „Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2). „Mes, kaip krikščionys, tikime, jog Dievas mus apdovanojo daugiau, nei mes galime tikėtis. Jis ne tik duoda ženklus, bet ir pats tampa vienas iš mūsų, Jis ateina į mūsų pasaulį, kad mus sustiprintų ir padėtų eiti šios žemės keliu. Dar daugiau – kiekvienas žmogus yra pašauktas būti tuo Dievo meilės ženklu kitam“,  – sakė vysk. D. Trijonis.

Po homilijos pamaldų dalyviai grupelėse buvo pakviesti aptarti: ką Šventoji Dvasia nori mums pasakyti, žvelgiant į šiandienos iššūkius, kuriuos išgyvename visuomenėje ir bendruomenėse? Kokios veiklos ir sritys galėtų būti bendradarbiavimo erdvė vieniems su kitais? Kokiais naujais būdais galėtume skelbti krikščionišką žinią sekuliariame pasaulyje? Grupelių įžvalgos buvo užrašytos ant šios ekumeninės savaitės simbolio – žvaigždžių, jos bus perduotos Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komandai.

Pamaldų pabaigoje krikščioniškų Bažnyčių atstovai pasirašė ekumeninį kreipimąsi. Juo kviečia melstis už visus, kurie yra persekiojami dėl savo tikėjimo ir įsitikinimų. Kreipimosi tekstas.

Pamaldose giedojo Gražina Trekur, Gitana Gricienė, Dailius Kavalevskis ir Viktoras Urbis.

Daugiau nuotraukų iš ekumeninių pamaldų – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos feisbuko paskyroje.

Ekumeninis kreipimasis, kviečiantis melstis už persekiojamus dėl tikėjimo

2022 metų sausio 25 dieną Vilniuje vykusių ekumeninių pamaldų už kriškščionių vienybę metu krikščioniškų Bažnyčių atstovai pasirašė ekumeninį kreipimąsi. Juo kviečia melstis už visus, kurie yra persekiojami dėl savo tikėjimo ir įsitikinimų.

Kasmet sausio 18–25 dienomis yra švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė.


Ekumeninis kreipimasis

„Daug gali karšta teisiojo malda“ (Jok 5, 16b). Užbaigdami maldos už krikščionių vienybę savaitę šiais žodžiais kreipiamės į visus krikščionis ir kviečiame savo maldose palaikyti tuos, kurie yra persekiojami dėl savo tikėjimo ir įsitikinimų.

Ypač šiomis dienomis mūsų žvilgsnis krypsta į seseriškos tautos krikščionę Päivi Räsänen, prašant jai ir visiems teisinį persekiojimą dėl savo tikėjimo patiriantiems krikščionims tikėjimo laisvės, Dievo sustiprinimo ir šiuose išbandymuose reikalingų malonių. Šiomis dienomis Helsinkyje (Suomija) vyksta teismo procesas, kuriame nagrinėjama Suomijos parlamento narės Päivi Räsänen byla dėl „neapykantos kalbos“. Jis prasidėjo po to, kai 2019 metų birželį parlamentarė socialiniuose tinkluose išreiškė abejonę, ar krikščionims tinka remti LGBT renginį „Pride 2019“, ir pridėjo nufotografuotą ištrauką iš Laiško Romiečiams (1, 24–27).

Palaikome ir drąsiname savo maldomis Päivi Räsänen ir Suomijos evangelikų liuteronų Misijos diecezijos vyskupą Juhaną Pohjolą, taip pat sulaukusį kaltinimų dėl P. Räsänen teksto publikavimo.

Prisiminkime maldoje mūsų seseris ir brolius visame pasaulyje, kurie šiandien negali susirinkę melstis, nešioti kryželio, turėti Biblijos, kurie šmeižiami ir persekiojami žodžiu, kurių gyvybei gresia pavojus, nes yra krikščionys.

Tegul kiekvienas žmogus, išgyvenantis sunkumus dėl savo įsitikinimų, patiriantis diskriminaciją ar religinį persekiojimą, būna apgaubtas mūsų maldų, kad kuo greičiau būtų pripažįstamas ir gerbiamas jo orumas, kurį Dievas suteikia kiekvienam iš mūsų.

„Šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE, skubėk pas mane, išgirsk mano balsą, kai tavęs šaukiuosi. Priimk mano maldą kaip smilkalus, o mano iškeltas rankas kaip vakarinę auką“ (Ps 141, 1–2).

 

Romos Katalikų Bažnyčios Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas

Stačiatikių Bažnyčios Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas metropolitas Inokentij

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis

Laisvųjų Krikščionių Bažnyčios vyskupas Artūras Rulinskas

Lietuvos Naujosios Apaštalų Bažnyčios vyskupas Artūras Strelčiūnas

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios atstovas katechetas Holger Lahayne

Lietuvos Evangelikų Sekmininkų Bažnyčios atstovas Tomas Mačeliūnas

Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų Katalikų bažnyčios kun. t. Tadej Volodymyr Godovanets OSBM

Popiežius Pranciškus kviečia į maldą už taiką

Pasaulyje augant įtampai ir iškilus grėsmei taikai Ukrainoje, Šventasis Tėvas Pranciškus savo 2022 m. sausio 23 d. Vidudienio maldoje paskelbė ateinantį trečiadienį, sausio 26 dieną, Maldos už taiką diena.

„Nuoširdžiai kreipiuosi į visus geros valios žmones, prašydamas melsti Visagalį Dievą, kad visi politiniai veiksmai ir iniciatyvos tarnautų visuotinei žmonių brolybei, o ne daliniams interesams. Tie, kurie siekia savo tikslų kenkdami kitiems, niekina savo, kaip žmonių, pašaukimą, nes visi esame sukurti kaip broliai. Dėl šios priežasties su susirūpinimu ir atsižvelgdamas į dabartinę įtampą, siūlau ateinantį trečiadienį, sausio 26 d., paskelbti maldos už taiką diena“, – kalbėjo popiežius Pranciškus.

Atsiliepdami į Šventojo Tėvo kvietimą sausio 26 dieną junkimės į maldą už taiką savo parapijose, religinėse bendruomenėse ir šeimose. Visi drauge melskime, kad Viešpats išsaugotų taiką Europos žemyne ir visame pasaulyje, neleistų kilti konfliktams, visada atnešantiems nesuskaičiuojamas kančias ir skausmą, kad visos tautos galėtų gyventi taikoje ir santarvėje. 

Pagal Lietuvos vyskupų konferencijos ir Vatican News informaciją

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-01-21

Mielieji,

Sausio 18–25 dienomis meldžiamės už krikščionių vienybę. Antradienį, sausio 25 dieną, 18 val. kviečiame į ekumeninės maldos vakarą Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (šv. Jono g. 12).

Sausio 27 dieną minėsime pal. Jurgį Matulaitį. Vilniaus vyskupo pareigas Jurgis Matulaitis ėjo septynerius metus vadovaudamasis savo šūkiu „Blogį nugalėk gerumu“ bei demonstruodamas begalinę toleranciją, romumą, susivaldymą. Palaimintasis Jurgi, kilnusis ganytojau vienuoli, užtarki mus!

Visas parapijas, bendruomenes organizacijas kviečiame rengti Sinodinius susitikimus. Jei kyla klausimų – kreipkitės sinodas@vilnensis.lt.

Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (sausis)

Kalendorius:
Sausio 18–25 d. Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Sausio 21–23 d. Rekolekcijos „Nugalėk savo baimę“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Sausio 22 d. 15.30 val. Parodos „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje“ uždarymo ekskursija Bažnytinio paveldo muziejuje
Sausio 24 d. 18.30 val. GAMA kursas Bernardinų parapijoje
Sausio 25 d. 18.00 val. Ekumeninės maldos vakaras Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje
Sausio 25 d. 18.45 val. Kino vakaras Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapijoje (lenkų kalba)
Sausio 25 d. 19.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Sausio 26 d. 18.30 val. Prasideda ALFA kursas jaunimui pas brolius joanitus Vilniuje
Sausio 27 d. 18.30 val. ALFA 30+ kursas suaugusiems pradedamas joanitų vienuolyne Vilniuje
Sausio 27 d. 19.00 val. Pradedami Post ALFA susitikimai Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje
Sausio 31 – vasario 2 d. KAIROS rekolekcijos studentams (būtina registracija)
Sausio 31 d. 18.30 d. Krikščioniškos maldos mokyklų pamokos su kun. Mindaugu Malinausku SJ (internetu)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Šv. Augustino religijos studijų centro Druskininkuose paskaitų ciklas sugrįžta
Knygų klubas Dievo Gailestingumo šventovėje kviečia drauge gilintis į šv. Kryžiaus Jono raštus
Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapija skelbia veiklų sąrašą, į kurias kviečia jungtis
Schola Gregoriana Vilnensis įrašė plokštelę „Gaude Maria Virgo“, kurioje skamba giesmės Švč. M. Marijai iš LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomų seniausių giesmynų
Lietuvos šeimos centras kviečia poras į nuotolinių susitikimų ciklą „Būti drauge“ ir „Meilė greta netobulumo“
Betzatos bendruomenė kuria Dienos centrą intelekto negalią turintiems žmonėms ir klausia šeimų nuomonės
Naujausias Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos leidinio „Teesie“ numeris
Pastoracinė savaitė seminarijoje apie jaunimo sielovadą (nuotraukos)
Knygos apie Adelę Dirsytę pristatymas ir iliustracijų parodos atidarymas Vilniaus Kalvarijų parapijoje(nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Caritas naujienos:
Po penkis mėnesių trukusių mokymų parengti pastoraciniai animatoriai iš skirtingų parapijų
Nuo vasario Motinos ir vaiko namai veda Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupę
Užsieniečių integracijos programa ieško įdarbinimo konsultanto(-ės)
Socialiniam centrui „Betanija“ galima dovanoti arbatos, medaus ir vienkartinių puodelių. Arbata žiemą šildys centro lankytojus.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (sausis)

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis: Už pandemijos varginamus, už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų, už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu Vilniaus arkivyskupijoje adoracija 2021 metais vyksta birželio 1–6 d.; liepos 1–7 d.; rugpjūčio 1–8 d.; lapkričio 1–24 … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-01-14

Mielieji,

Sausio 18‒25 dienomis švęsime Maldos už krikščionių vienybę savaitę. Kviečiame visų denominacijų krikščionis dalyvauti ekumeninės maldos vakare, sausio 25-ąją dieną 18 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje (šv. Jono g. 12). Šiais metais savaitės tema: „Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2).

Dėkojame mūsų vyskupijos bendruomenėms, jau siunčiančioms įžvalgasSinodinio kelio susitikimų. Kviečiame visus jungtis į grupeles, susitikti ir kalbėtis Sinodo pasiūlytomis temomis.

Sutelkti bičiulius sinodiniam susitikimui nėra būtinas ypatingas pasirengimas, todėl tai daryti kviečiami visi. Išsamesnė informacija ‒ https://www.vilnensis.lt/sinodas/.

Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Laisvės gynėjų dienos šv. Mišiose
Bažnytinio paveldo muziejus 2022-aisiais atsinaujina ir plečia veiklą
ALFA kursai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. žiema
Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje – dėmesys Sinodui

Kalendorius:
Sausio 16 d. 12.00 val. Sakralinės muzikos valanda Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje
Sausio 16 d. 13.00 val. Sakralinės muzikos valanda Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Sausio 16 d. 14.00 val. Liudijimų popietė VU bendruomenei „Krikščionio (ne)kasdienybė“ su Rimu Šapausku
Sausio 16 d. 17.00 val. Knygos apie Adelę Dirsytę pristatymas ir iliustracijų parodos atidarymas Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje
Sausio 18–25 d. Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Sausio 18 d. 19.00 val. Taizé pamaldos akademinei bendruomenei Vilniuje
Sausio 20 d. 17.30 val. Šv. Mišios už pirmąjį Lietuvos ir Vilniaus leidėją Pranciškų Skoriną
Sausio 20 d. 18.00 val. Dr. Tojana Račiūnaitė „Stebuklingas atvaizdas ir stebuklo atvaizdas“ (nuotolinė paskaita)
Sausio 21–23 d. Rekolekcijos „Nugalėk savo baimę“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Sausio 22 d. 15.30 val. Parodos „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje“ uždarymo ekskursija Bažnytinio paveldo muziejuje
Sausio 24 d. 18.30 GAMA kursas Bernardinų parapijoje
Sausio 25 d. 19.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Sausio 26 d. 18.30 val. Prasideda ALFA kursas jaunimui pas brolius joanitus Vilniuje
Sausio 27 d. 18.30val.  ALFA 30+ kursas suaugusiems pradedamas joanitų vienuolyne Vilniuje
Sausio 31 – vasario 2 d. KAIROS rekolekcijos studentams (būtina registracija)
Sausio 31 d. 18.30 val. Krikščioniškos maldos mokyklų pamokos su kun. Mindaugu Malinausku SJ (internetu)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
LKMA Mažoji akademija kviečia į pavasario semestro kursus
Žiedas ir priesaika – nauja tinklalaidė planuojantiems vestuves Bažnyčioje (garso įrašas)
Nuo kovo 8 dienos joanitai sužadėtiniams rengia pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui kursus
Sužadėtinių kursai lenkų kalba prasidės Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje
Šeimos centras renka dalyvius į naujus seminarus poroms (prasidės vasarį ir kovą)
Registracija į besilaukiančių šeimų mokyklėlę Šeimos centre (internetu)
Centras „Bendrakeleiviai“ patyrusius skyrybas kviečia į 15 savaičių išėjimo iš skyrybų krizės programą(registracija)
Kun. E. Darulis OFM – naujasis Lietuvos Mažesniųjų brolių provinciolas
Prieš 440 metų Vilniuje pradėti ruošti kunigai – 1582 m. Sausio 11 d. Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila įsteigia seminariją Vilniuje
Metodinė medžiaga sinodinio kelio sustikimams su jaunuoliais progimnazijose ir gimnazijose
Choras „Adoramus“ kviečia prisijungti dainuojančius vyrus
Paskelbti Pranciškoniškojo prakartėlių konkurso nugalėtojai
„Magnificat leidiniai“ ieško direktoriaus(-ės)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujoji vadovė – Audronė Kairienė
Motinos ir vaiko namai kviečia į Pozityvios tėvystės grupes
Laikinieji namai siūlo darbą socialiniam (-ei) darbuotojui (-ai)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Bažnytinio paveldo muziejus 2022-aisiais atsinaujina ir plečia veiklą

Bažnytinio paveldo muziejus 2021 metais buvo daugiau kaip 3 mėnesius uždarytas, vėliau veikė su apribojimais, tačiau sulaukė daugiau nei 30 tūkst. lankytojų muziejuje, tik pusę metų vykusiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo daugiau nei 6000 mokinių. Su vietos ir tarptautiniais partneriais surengtos 4 didžiosios parodos. Muziejus tęsė savo misiją saugoti ir tinkamu būdu visuomenei pristatyti vertybes iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių ir pradėjo ruoštis Vilniaus 700-ajam gimtadieniui.

Trečiadieniais muziejus prailgino darbo laiką iki 20 valandos.

 • Parodoje „Pamokslininkai, stebukladariai ir architektas. Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių atvaizdai“ buvo pristatytas 21 šventųjų paveikslas, dauguma jų restauruoti arkivyskupijos restauratorių dirbtuvėse.
 • Kartu su Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi parengta ir eksponuota paroda „Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų“ (kuratorės Rasa Adomaitienė, Rūta Janonienė, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė) atskleidė nepažintą sakralų sostinės pasaulį.
 • Minint Pamokslininkų ordino įkūrėjo šv. Dominyko (Domingo de Guzmán, apie 1170–1221) mirties 800 metų jubiliejų, surengta paroda „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“ (kuratorė Birutė Valečkaitė). Pristatytą šimtmečius besitęsiančią atminties tradiciją parodoje liudijo turtingas vienuolijos palikimas, buvo prisimintas Lietuvos globėjas šv. Hiacintas ir jo atminties vietos Vilniuje.
 • Šv. Kalėdas muziejus kvietė pasitikti apmąstant Gerąją Naujieną parodoje „Gimimo scena: nuo Alpių kalnų iki Baltijos jūros“ (kuratorė Kamilė Jagėlienė). „Kalėdos sostinėje 2021“ programos dalimi tapusi paroda ir didelius, ir mažus lankytojus džiugino įspūdingo dydžio, šimtus figūrėlių turinčiomis, dešimtmečiais pildytomis ir plėstomis bavariškomis ir tirolietiškomis prakartėlėmis iš Freisingo Diecezinio muziejaus (Vokietija), mažiausia pasaulyje lietuvių kurta nanoprakartėle bei daugeliu kitų įdomių objektų.
2022 metais kviečiame nepraleisti naujų parodų, iniciatyvų ir veiklų muziejuje!
Muziejus atsinaujina ir keliauja po Lietuvą

Prieš 12 metų Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir bernardinių vienuolyno ansamblyje duris visuomenei atvėręs muziejus siekia kokybiškai pristatyti reprezentacinius miesto objektus, todėl didina saugyklas, atnaujina eksponavimo įrangą ir 2022 metais pristato naują įvaizdį. Muziejus plečia savo veiklą ir per ekspedicijas regionuose, miestelių parapijose kvies vietos bendruomenes susipažinti su sakraliu menu bei Lietuvos krikščionybės istorija.

Vilniaus katedros varpinė minės jubiliejus

2022 m. pavasarį Vilniaus katedros varpinė švęs Kelno arkivyskupijos dovanotų didžiųjų varpų įkėlimo dvidešimtmetį. Kviesime susipažinti su varpų fenomenu, jų vieta kultūriniame miesto peizaže, liturgine ir muzikine skambinimo praktikomis. Vilniečių ir miesto svečių laukia specialiai šiai progai sukurtas muzikinis kūrinys, skambėsiantis iš varpinės. Lankytojai galės išvysti parodas-instaliacijas, skirtas „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ 50-metų ir karalienės Barboros Radvilaitės gimimo 500 metų jubiliejams.

Tęsiami Vilniaus katedros požemių tyrinėjimai

Nelankytos ir neprieinamos buvusios požemių erdvės – šiaurinė katedros požemių dalis bei XVIII a. drenažinė sistema – buvo atvertos lankytojams 2019 metais. Siekiant išlaikyti erdvių autentiškumą, paliktos originalios kriptos ir koridoriai. Dėl erdvių specifikos toliau bus tęsiami čia nuolatos reikalingi archeologų ir antropologų tyrimai.

2022 metų planuose – dvi didžiosios parodos

Svarbiausias muziejaus metų renginys pavasarį atidaroma paroda „Pro Rytų vartus: Orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje XVI–XX a.“ (kuratorės Rita Pauliukevičiūtė, Gabija Surdokaitė-Vitienė). Pasaulietiniu pavidalu beveik neišlikusi Lietuvos senoji tekstilė buvo išsaugota kaip pašventinti, išskirtinai branginami bažnytiniai drabužiai. Iš jų galime skaityti gerokai platesnę, ne tik bažnytinės tekstilės istoriją. Paroda pristatys liturginius drabužius ir kitus bažnytinius reikmenis, kurių pasiuvimui naudoti iš Osmanų imperijos, Persijos ir Indijos atkeliavę audiniai. Iš Rytų atvykę meistrai darė įtaką vietiniams amatams ir kūrė unikalų tekstilės gaminių stilių.

Rudenį muziejuje lankytojai galės susipažinti su XVIII a. senovės Romos karių apranga apipavidalintų, gausiai išpuoštų, iš Romos į Lietuvą atgabentų „šventųjų kūnų“ fenomenu parodoje „Corpisanti: skulptūros-relikvijoriai Lietuvos kultūroje. Valkininkų šv. Bonifaco atvejis“ (kuratorės Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Ruth Sargent Noyes). Manytina, jog Šv. Bonifaco relikvijorius-skulptūra yra ne tik vienintelis išlikęs šio tipo pavyzdys Baltijos šalyse, bet ir vienas ankstyviausių „šventojo kūno“ tipo relikvijorių Europoje.

Mokykis muziejuje!

Muziejus plečia edukacinių programų pasirinkimą. Šiais metais ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams neformalias patirtis siūlo 42 edukacinės programos. 19 iš jų prieinamos per Kultūros pasą. Vasarą moksleivių lauks akademinė savaitė „Istorijos dirbtuvės“. Muziejus kvies šeimas kartu su edukatoriais išbandyti įvairias kūrybines veiklas, susitikti gyvuose ir nuotoliniuose renginiuose bei aplankyti muziejų po darbo, per ilguosius trečiadienius.

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija
www.bpmuziejus.lt

ALFA kursai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. žiema

Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį ir užmegzti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Dalyviai gali pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus ir rasti bendraminčių.


Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius):


Vilniaus Šv. Jono Teologo vienuolyne (Antakalnio g. 27):


Informaciją pildysime

Jeigu turite informacijos apie kitose Vilniaus arkivyskupijos parapijose vykstančius Alfa kursus, prašome pranešti el. paštu agne.markauskaite@vilnensis.lt

Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje – dėmesys Sinodui

2022 m. sausio 7 d. Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pasidžiaugė sklandžia Sinodinio kelio Lietuvoje eiga ir palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

LVK generaliniam sekretoriui kun. K. Smilgevičiui pristačius Lietuvos vyskupų konferencijos komisijų ir tarybų sudėčių sąrašą, ganytojai jį patvirtino. Liturgijos komisijoje, vadovaujamoje vysk. R. Norvilos, dirbs vysk. L. Vodopjanovas, vysk. A. Poniškaitis, arkivysk. L. Virbalas, sekretorius – kun. K. Palikša. Švietimo reikalų komisijoje, vadovaujamoje arkivysk. K. Kėvalo, dirbs arkivysk. G. Grušas, vysk. A. Jurevičius, sekretorius – mons. R. Gudlinkis. Visuomenės informavimo priemonių komisijoje, vadovaujamoje arkivysk. G. Grušo, dirbs arkivysk. K. Kėvalas, arkivysk. L. Virbalas, sekretorė – Ž. Peluritienė. Vienuolijų reikalų komisijoje, vadovaujamoje vysk. L. Vodopjanovo, dirbs vysk. E. Bartulis, vysk. A. Poniškaitis, sekretorė – s. A. Venskauskaitė. Ekumeninių reikalų tarybai vadovauja vysk. D. Trijonis, sekretorius – br. kun. S. Rumšas. Jaunimo reikalų taryboje, vadovaujamoje vysk. A. Jurevičiaus, dirbs K. C. Trinkūnaitė, M. Macevičius, A. Grigaitytė, O. Eigirdaitė, kun. V. Mazirskas, s. A. V. M. Gedzevičiūtė, G. Eitavičienė, kun. A. Jankauskis, R. Jagelavičiūtė, sekretorė – s. E. Masalskaitė. Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija taryboje, vadovaujamoje vysk. J. Ivanausko, dirbs vysk. R. Norvila, vysk. A. Jurevičius, sekretorius – kun. A. Šuškevič. Socialinių reikalų taryboje, vadovaujamoje arkivysk. K. Kėvalo, dirbs vysk. D. Trijonis, mons. Ž. Vabuolas, S. Matulevičius, A. Kučikas, D. Puidokienė, D. Bukeikaitė, sekretorė – s. D. Kuzmickaitė. Šeimos reikalų taryboje, vadovaujamoje vysk. A. Poniškaičio, dirbs V. Vitkauskienė, N. Liobikienė, A. Petronis, diak. D. Chmieliauskas, kun. R. Doveika, kun. G. Jankūnas, sekretorė – V. Vitkauskienė.

Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė 2021 m. spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. vietinėse Bažnyčiose prasidėjusiam XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos dieceziniam etapui. Kaip žinoma, šios Vyskupų sinodo asamblėjos tema yra Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija. Laikotarpis, per kurį bus meldžiamasi bei apmąstomas sinodinis Bažnyčios charakteris, suskirstytas į keletą etapų, kurių pirmasis – diecezinis baigsis 2022 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvoje veikia internetinė svetainė https://sinodas.katalikai.lt, į lietuvių kalbą išversti ir paskelbti visi Sinodo dokumentai bei pagalbinė medžiaga, vyskupijose dirba Sinodinio kelio koordinatoriai, suformuotos Sinodinio kelio vyskupijose komandos. Sinodinio kelio Lietuvoje Nacionalinis referentas vysk. A. Jurevičius posėdžio metu išsamiai apžvelgė Sinodinio kelio Lietuvoje eigą, moderatorių nuveiktus darbus ir pasiūlė kelias datas Sinodinio kelio Lietuvoje įžvalgoms apibendrinti. Vyskupams pritarus, iki šių metų birželio 1 d. kas mėnesį bus apsvarstoma viena iš pateiktų temų, tuo pat metu siekiant susisteminti Sinodinės kelionės metu gautus atsakymus. Nuo birželio 1 iki 20 d. vyskupijų sinodinės grupės rengs diecezinių įžvalgų apibendrinimus, kurie bus publikuojami vyskupijų internetinėse svetainėse. Iki rugpjūčio 15 d. vyskupijose vyks ir Sinodinio kelio pabaigos šventės. Išanalizavusi diecezinių įžvalgų apibendrinimus, birželio 20–26 d. Nacionalinė sinodo grupė rengs Nacionalinį sinodinio kelio įžvalgų projektą ir pateiks jį svarstyti Lietuvos vyskupų konferencijai. Šį projektą Lietuvos vyskupai svarstys ir tvirtins 2022 m. birželio 28–29 d.

Visuotinė Bažnyčia šiuo metu švenčia popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos – Amoris laetitia metus, kurie baigsis birželio 26 d. Šių metų pabaiga bus švenčiama atskirai kiekvienoje vyskupijoje.

Posėdžio dalyviai pritarė vysk. L. Vodopjanovo pasiūlymui šalyje tęsti jau daugelį metų vykstančią nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją. Šiemet iš parapijos į parapiją keliaujančios nuolatinės adoracijos metu kviečiama melstis trimis intencijomis: už taiką, už Sinodinį kelią ir už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį gyvenimą bei į šeimą.

Vysk. L. Vodopjanovas taip pat pasiūlė šiemet adoraciją praplėsti kiekvienoje parapijoje vykstančia kassavaitine adoracija už pašaukimus. Po diskusijų, giliai suvokdami santykio su gyvuoju Jėzumi svarbą ir pašaukimų į kunigystę bei pašvęstojo gyvenimo reikšmę Bažnyčiai, Lietuvos vyskupai nutarė kviesti brolius kunigus, pašvęstuosius ir visus tikinčiuosius, ypač maldos grupių narius, šeimas ir jaunus žmones parapijose kiekvieną savaitę adoruoti Švč. Sakramentą. Iškilus klausimams dėl adoracijos rengimo parapijos klebonas aptaria ir suderina su vietos ordinaru.

Ganytojai apsvarstė ir patvirtino personalines įvairių struktūrų sudėtis, pratęsė Lietuvos bei užsienio lietuvių sielovados kapelionų kadencijas. Mississauga Lietuvos kankinių parapijos (Kanada) sielovadininku kitus trejus metus dirbs kun. N. Šmerauskas. Kitai trejų metų kadencijai pratęsta ir Katalikių moterų sąjungos dvasios tėvo kun. V. Rapalio kadencija. Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos dvasios tėvu penkerių metų kadencijai išrinktas iki šiol laikinai šias pareigas ėjęs kun. A. Jakušovas.

Trejų metų kadencijai patvirtinta nauja Katalikų radijo Mažoji studija valdybos sudėtis: jos nariais nuo šiol yra prof. P. Subačius, G. Tamaševičius ir kun. G. Blužas. Tokiam pačiam laikotarpiui patvirtinti ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegatai Biblijos draugijoje. Šios delegatūros nariais nuo šiol yra vysk. J. Ivanauskas (vadovas), br. kun. R. Mizgiris, s. B. Rollin, kun. K. Smilgevičius, kun. M. Mitkevičius ir kun. L. Nedveckas.

Lietuvos vyskupai patvirtino patikslintą Europos skautų Religinio patarėjo Vade mecum projektą. Taip pat nutarta parvežti į Lietuvą šiuo metu Romoje esantį išeivijoje mirusio Kauno arkivyskupo augziliaro V. Brizgio (1903–1992) asmeninį archyvą. Parvežtas į Lietuvą šis archyvas bus saugomas Kauno arkivyskupijoje, kuriai vysk. V. Brizgys tarnavo iki 1944 m.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2022 m. kovo 23–25 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

www.lvk.lcn.lt

Popiežiaus žinia Pasaulinei taikos dienai

Popiežius Pranciškus Žinia 55-osios Pasaulinės taikos dienos proga Dialogas tarp kartų, ugdymas ir darbas: priemonės tvariai taikai kurti  Pasaulinė taikos diena kasmes minima sausio 1 dieną. 1. „O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina […], skelbdamas ramybę“ (Iz 52, 7) Pranašo Izaijo žodžiai išreiškia paguodą, jie skelbia … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-12-23

Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose.
Lk 2, 16

Mielieji,

Jau rytoj sėsime prie Kūčių stalo. Lietuvoje šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikinimo vakarienės stalo, dalijamės kalėdaičiu. Kūčių vakarienę kviečiame pradėti malda.

Kūčių vakarą, Kalėdų dienomis bei pasitinkant Naujuosius metus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose. Kalėdų laiko šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Šventinės transliacijos per LRT Kalėdų laikotarpiu:
Kūčių dieną:
19.00 val. Piemenėlių šv. Mišios iš Vilniaus Arkikatedros bazilikos per LRT Plius ir LRT radiją;
20.30 val. Kalėdų nakties šv. Mišios iš Vatikano per LRT televiziją.

Pirmąją Šv. Kalėdų dieną:
12.55 val. Popiežiaus sveikinimas Urbi et Orbi iš Vatikano per LRT televiziją;
13.30 val. Kalėdinis interviu su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu per LRT televiziją.

Antrąją Šv. Kalėdų dieną:
12.00 val. Kalėdų šv. Mišios iš Kauno Prisikėlimo bazilikos per LRT Televiziją.

Informacija apie Sinodinį kelią Vilniaus arkivyskupijoje – vilnensis.lt/sinodas

Kalendorius:
Gruodžio 24 d. 19.00 val. Kalėdų nakties piemenėlių šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gruodžio 25–26 d. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo iškilmė – šv. Kalėdos
Gruodžio 26 d. 12.00, 14.00 ir 16.00 val. Kalėdinės ekskursijos „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 26 d. 12.00 val. Kalėdinės muzikos popietės Dievo Gailestingumo šventovėje
Gruodžio 26 d. 12.30 val. Kalėdinė mugė (pagal ukrainietiškas tradicijas) pas Bazilijonus
Gruodžio 26 d. 18.00 val. Labdaringas Kalėdų koncertas Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje
Gruodžio 28 d. 19.00 val. Bernardinų kalėdinis koncertas „Šventų Kalėdų giesmė“
Gruodžio 29 d. 18.00 val. Vakarinė ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 30 d. 12.00 val. Advento ir šv. Kalėdų muzika. Vargonų koncertai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gruodžio 30 d. 19.00 val. Adeste Fideles. Kalėdinių giesmių koncertas Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Sausio 2 d. 12.00 val. Kalėdinės muzikos popietės Dievo Gailestingumo šventovėje
Sausio 4 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programos bendruomenę
Sausio 5 d. 18.00 val. Vakarinė ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Sausio 6 d. 12.00 val. Šv. Kalėdų muzika. Vargonų koncertai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:

Mažoji akademija jau kviečia registruotis į Pavasario semestro kursus
Dievo Motinos Komandos kviečia į seminarų ciklą „Meilės kryžkelėse: ką apie lytiškumą Katalikų Bažnyčia kalba šiandienos žmogui“
Jaunimo programa Dievo Gailestingumo šventovėje
Švenčionių parapijos vaikų ir jaunimo choro išvyka į prakartėlių parodą Bažnytinio paveldo muziejuje (nuotraukos)

Bažnytinio paveldo muziejaus naujienos:
Vaizdo pasakojimas apie prakartėlių parodą Bažnytinio paveldo muziejuje
Bažnytinio paveldo muziejų ir Katedros varpinę aplankyti bus galima ir antrąją šv. Kalėdų dieną
Bažnytinio paveldo muziejaus idėjos kalėdinėms dovanoms

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Suruošti kalėdiniai lauknešėliai „Artumo“ programos savanorių lankomiems seneliams
„Adventas kitaip“ – vaikų dienos centras „Vilties angelas“ kvietė vilniečių šeimas visą adventą dalintis su centrą lankančių vaikų šeimomis
Marijos radijo laida apie leidinį „Susigrąžinti gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ žmonių istorijos“

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-12-17

Mielieji,

skelbiame 2021 m. šv. Kalėdų laiko Mišių tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Vilniuje gruodžio 11 d. rinkosi Vilniaus arkivyskupijos parapijų, rektoratų, bendruomenių ir organizacijų sinodinio kelio koordinatoriai. Į kvietimą susitikti atsiliepė daugiau nei 80 paskirtų koordinatorių iš visos vyskupijos.

Advento rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje
Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (gruodis–sausis)
Migrantų stovykloje liūdesį džiaugsmu perkeičia šv. Mišios

Kalendorius:
Gruodžio 17 d. 23.00 val. Vyrai kviečiami į Švč. Sakramento adoraciją Dievo Gailestingumo šventovėje
Gruodžio 18 d. 14.00 ir 16.00 val. Advento ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 18 d. 16.00 val. Paskaita-susitikimas apie šv. Pranciškų ir jo sekėjus. Bernardinų jaunimo centre
Gruodžio 19 d. 11.00 val. Koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje
Gruodžio 19 d. 11.00 val. Sekmadieniniai Advento susibūrimai šeimoms su vaikais Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje
Gruodžio 19 d. 18.30 val. Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Gruodžio 21 d. 19.00 val. Taizé pamaldos akademinei bendruomenei Vilniuje
Gruodžio 22 d. nuo 11.00 val. Atviras šventinis trečiadienis Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre
Gruodžio 22 d. 18.00 val. Vakarinė ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 22 d. 19.00 val. Choro „Aidija“ šv. Kalėdų paskaita-koncertas „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 23 d. 12.00 val. Advento ir šv. Kalėdų muzika. Vargonų koncertai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gruodžio 28 d. 19.00 val. Bernardinų kalėdinis koncertas „Šventų Kalėdų giesmė“
Gruodžio 29 d. 18.00 val. Vakarinė ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 30 d. 12.00 val. Advento ir šv. Kalėdų muzika. Vargonų koncertai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gruodžio 30 d. 19.00 val. Adeste Fideles. Kalėdinių giesmių koncertas Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus piligrimų centro langai advento laikotarpiu atspindi laukimą ir kelionę. Kviečiame balsuoti už juos miesto vitrinų konkurse
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia papuošti namus popierinėmis Freisingo diecezinio muziejaus prakartėlėmis(įsigyti galima muziejuje)
Bažnytinio paveldo muziejus ieško komunikacijos koordinatoriaus (-ės)
Šventinis Bažnytinio paveldo muziejaus darbo laikas
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ ieško administracijos vadovo (-ės)
Nauji žurnalų numeriai: „Bitutė“ vaikams, „Ateitis“ jaunimui
Tautodailininkės Laimos Dzigaitės kūrinių paroda Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Žvakių dirbtuvių bendruomenės liudijimai (vaizdo įrašas)
Darbo pasiūlymas – ieškomas Žvakių dirbtuvių vadovas (-ė)
Socialiniam centrui „Betanija“ reikia kalėdinių dovanų maišelių bei produktų kalėdiniams krepšeliams
Meduolių kepimo dirbtuvės Motinos ir vaiko namuose (nuotraukos)

Seminarijoje pristatyta knyga „Jono Pauliaus II žinia Bažnyčiai, pasauliui ir Lietuvai“ (vaizdo įrašas ir nuotraukos)
Įvilktuvių šventė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dienoje vykusio pokalbio „Kad neatsibostų laukti“ įrašas
Katechezė „Šv. Juozapas: tyrasis sužadėtinis“ (Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapija) (vaizdo įrašas)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Kalėdų laiko šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje 2021

Skelbiame 2021 m. šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šv. Mišių tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose (atnaujinta 2021 m. gruodžio 23 d.). Tvarkaraštis yra pildomas. Jei sąraše nerandate bažnyčios, kviečiame informacijos taip pat ieškoti parapijų internetiniuose puslapiuose, socialinių tinklų paskyrose ir bažnyčių skelbimų lentose. Vilniaus mieste Vilniaus I dekanatas Švč. Mergelės Marijos … Daugiau

Migrantų stovykloje liūdesį džiaugsmu perkeičia šv. Mišios

Prancūziškų giesmių repeticijos. Mušamo būgno garsai. Musulmonų pagarbi laikysena ir retkarčiais prie lūpų priglaudžiamas smilius, nebyliai triukšmaujančiųjų prašant tylos. Aplink zujantys vaikai. Ir bene svarbiausia – liūdesį perkeičiantis džiaugsmas. Tai – tik keletas detalių, kurios leidžia geriau įsivaizduoti šeštadieniais prieglobsčio prašytojų stovykloje tvyrančią nuotaiką. Tądien čia aukojamos šv. Mišios. Kaip … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2021-12-03

Mielieji,

Pradedame skelbti Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyksiančių advento rekolekcijų ir sutaikinimo pamaldų laiką. Sąrašas yra pildomas, tačiau, jei nerasite savo bažnyčios, kviečiame informacijos ieškoti parapijos puslapyje, socialinių tinklų paskyrose ar skelbimų lentoje.

Bažnyčių zakristijose galima gauti kalėdaičių Kūčių stalui.

Iki šv. Kalėdų galima už auką įsigyti Caritas žvakeles ir taip prisidėti prie pagalbos stokojantiems ir vargstantiems. Šiemet „Gerumas mus vienija“ žvakelių ieškokite bažnyčiose, Caritas centruose, dalyje „Maxima“ parduotuvių arba uždekite virtualią žvakelę internetu. Išsamiau čia.

Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (gruodis–sausis)

Popiežiaus Pranciškaus žinia Tarptautinei neįgaliųjų dienai

Gruodžio 11 d. Vilniuje vyks Sinodinio kelio Vilniaus arkivyskupijos parapijose ir bendruomenėse koordinatorių mokymai

Kalendorius:

Gruodžio 3 d. 19.00 val. Bernardinai.lt Advento pokalbis: apie pranašus Biblijoje ir šiandien (internetu)
Gruodžio 4 d. 10.00 val. Knygos „Šv. Jono Pauliaus II žinia pasauliui ir Lietuvai“ pristatymas Seminarijoje
Gruodžio 4 d. 12.00 val. Šeimų edukacija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 4 d. 14.00 ir 16.00 val. Advento ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 5–8 d. Į Advento rekolekcijas Vilniuje kviečia broliai pranciškonai konventualai (lietuvių ir lenkų k.)
Gruodžio 5 ir 12 d. 11.00 val. Sekmadieniniai Advento susibūrimai šeimoms su vaikais Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje
Gruodžio 5 d. 15.00 val. Apaštalinė bendruomenė „Fiat“ kviečia merginas ir moteris į susitikimą „Skaistybė – iššūkis ar galimybė šiuolaikinėje visuomenėje?“ (internetu)
Gruodžio 5 d. 18.00 val. Advento vakaras Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje
Gruodžio 5 d. 18.30 val. Maldos vakaras Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
Gruodžio 7–9 d. Nuotolinės Advento rekolekcijos su t. Antanu Saulaičiu SJ (būtina registracija)
Gruodžio 7 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupijos Carito kavinės-mokymų centro „Agapė“ ir Žvakių dirbtuvių bendruomenes
Gruodžio 8 d. 18.00 val. Šv. Mišios nusikaltimų paliestiems žmonėms Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje
Gruodžio 8 d. 18.00 val. Vakarinė ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 8 d. 19.00 val. „Giesmės ir gėlės Mergelei Marijai“ Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje
Gruodžio 9 d. 12.00 val. Advento ir šv. Kalėdų muzika. Vargonų koncertai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gruodžio 9 d. 18.00 val. Choro „Aidija“ paskaita-koncertas „Non confundar” (apie bendrą LDK laikų Lietuvos ir Lenkijos muzikinį bažnytinį paveldą) Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 10–12 d. Advento rekolekcijos „Mergelės Marijos džiaugsmas“ pas brolius joanitus Vilniuje
Gruodžio 11–12 d. Advento rekolekcijos su Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimu (Pakutuvėnuose)
Gruodžio 11 d. 14.00 ir 16.00 val. Advento ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje

Visi gruodžio mėnesio renginiai čia.

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Visą gruodžio mėnesį knygyne „Katalikų pasaulio leidiniai“ – 20 proc. nuolaida leidyklos knygoms
Skambinant trumpaisiais numeriais galima paremti Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) bažnyčios statybas
Paaukoti bažnyčios remontui kviečia Vilniaus Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios bendruomenė
Choras „Adoramus“ kviečia prie kolektyvo prisijungti tenorus ir bosus
Kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį 16 val. – šv. Mišios už LMTA ir VDA bendruomenes Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje

Advento kelionei:
Paskelbtas Pranciškoniškas prakartėlių konkursas
Lietuvos šeimos centras parengė Advento kalendorių šeimoms
Interaktyvus Advento kalendorius vaikams (parengė Vilniaus Visų Šventųjų parapija)
Kasdienes meditacijos „Adventas prie stalo su šv. Dominyku” rengia dominikonai pasauliečiai
„Advento kalendorius”: kasdieniai evangelijos apmąstymai su broliais pranciškonais
Vilniaus arkikatedros bendruomenė kiekvienai advento savaitei siūlys Šventojo Rašto mąstymą, liudijimą, savaitės mintį ir kalendorių

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Socialinis centras „Betanija“ kviečia prisidėti ruošiant kalėdinius krepšelius vargstantiems
Socialinis centras „Betanija“ kviečia kasdien 11–13 val. savanorystei ruošiant arbatą. Taip pat kviečia padovanoti arbatos, medaus, vienkartinių puodelių
Dovanų idėjos, kurias siūlo „Žvakių dirbtuvės“ ir nauja natūralaus vaško kvapnioji žvakė UBI CARITAS

Akimirkos iš Prakartėlių parodos atidarymo Bažnytinio paveldo muziejuje (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena „Pašaukiau vardu“ (nuotraukų albumas)
Jaunimo dieną jaunimas Vilniuje leidosi į Gailestingumo kelią (nuotraukos)
Kun. Broniaus Laurinavičiaus minėjimas Švenčionėlių Šv. Edvardo bažnyčioje (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Advento rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje

Skelbiame Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyksiančių advento (2021 m.) rekolekcijų ir sutaikinimo pamaldų laiką.

(sąrašas atnaujintas 2021-12-13)

Sąrašas yra pildomas, tačiau, jei nerasite savo bažnyčios, kviečiame informacijos ieškoti parapijos puslapyje, socialinių tinklų paskyrose ar skelbimų lentoje.

 

VILNIAUS MIESTE:
 • Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje gruodžio 18 d. nuo 15.30 vyks sutaikinimo pamaldos.
 • Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) bažnyčioje rekolekcijosgruodžio 18 d. nuo 8.00 iki 13.00 LT ir PL. 
 • Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 19 d. 13.00 PL ir 17.00 LT.
 • Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II bažnyčioje rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 11 d. nuo 10.00 iki 12.00 LT ir nuo 13.30 iki 15.15 PL. Šv. Mišios 12.30 LT ir PL.
 • Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 14 d. LT.
 • Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje rekolekcijos vyks ir gruodžio 20–22 d. po 18.30 LT šv. Mišių. Gruodžio 10–12 d. vyks rekolekcijos „Mergelės Marijos džiaugsmas“ (daugiau informacijos čia ).
 • Vilniaus Šv. Kazimiero (Naujosios Vilnios) bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 5 d. 10.30–11.00 LT ir 12.30–13.00 PL.
 • Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Pranciškonų) bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 5–8 d LT ir PL (detali programa čia)
 • Vilniaus Dievo Apvaizdos bažnyčioje (Švč. Jėzaus Širdies parapija) sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 23 d. 16.30 PL ir 18.00 LT.
 • Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyksta advento pirmadieniais po 18.00 šv. Mišių.
 • Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 20–22 d. 17.00 PL ir 19.00 LT. Sutaikinimo pamaldos gruodžio 19 d. 16.00 PL ir LT
 • Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 11 d. 15.00 PL (jaunimui) ir gruodžio 18 d. 12.00 LT (jaunimui).
 • Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 5–7 d. PL. Gruodžio 5 d. 8.00 PL, 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 PL, 13.30 PL, 18.00 PL. Gruodžio 6 d. 10.00 PL, 15.00 PL, 18.00 PL. Gruodžio 7 d. 15.00 PL, 18.00 PL.
 • Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 18 d. 9.00 LT
 • Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje išpažinčių klausoma darbo dienomis 16.00–17.45, šeštadieniais ir sekmadieniais 10.30–11.00.
 • Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčioje rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 17–19  dienomis. Gruodžio 17 d.: 18.00 PL ir 19.00 LT. Gruodžio 18 d.: 9.30 ir 18.00 PL, 11.00 ir 19.00 LT. Gruodžio 19 d.:  9.30 ir 13.00 PL; 8.00, 11.00, 15.00, 19.00 LT. Išpažinčių klausoma prieš ir per kiekvienas šv. Mišias.
 • Vilniaus Šv. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 17 d. 18.00 UA, gruodžio 18 d. 18.00 UA, gruodžio 19 d. 11.00 UA. Išpažinčių klausoma 10.30 UA, EN, IT, RU, LT.
 • Kristaus Prisikėlimo koplyčioje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje rekolekijos vyks gruodžio 19 d. 11.00 LT.
KITOSE VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE:
 • Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 19 d. 17.00 PL ir gruodžio 20 d. 11.00 PL, 12.30 LT, 13.30 PL, 18.00 PL.
 • Jašiūnų Šv. Onos bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 11 d. 17.00 PL (išpažinčių klausoma nuo 15.30) ir gruodžio 12 d. 8.00 PL, 9.30 LT, 11.00 LT (išpažinčių klausoma nuo 7.30 iki 11.30).
 • Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 22 d. 8.00, 16.00 ir 18.00.
 • Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 12 d. 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 PL, 16.00 PL. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias.
 • Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 18 d. 11.00 PL ir 13.00 LT. 
 • Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 11 d. 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 LT.
 • Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 18 d. 10.00 LT ir PL. Sutaikinimo pamaldos vyks: gruodžio 18 d. 11.00 LT ir PL.
 • Reškutėnų Šv. Izidoriaus bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 19 d. 8.00 LT. 
 • Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 11 d. 16.30 LT ir 18.00 PL.
 • Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 10 d. 15.00 PL.
 • Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčioje rekolekcijos vyks:
  gruodžio 19 d. 7.30, 10.30, 12.00, 17.00 PL ir 9.00 LT;
  gruodžio 20 d. 15.00, 17.30 PL;
  gruodžio 21 d. 13.00 (jaunimui) PL, 14.00 (jaunimui) LT, 15.00 ir 17.30 PL;
  gruodžio 22 d. 15.00 ir 17.30 PL.
  Išpažinčių klausoma visomis rekolekcijų dienomis prieš ir po pamaldų.
 • Šilėnų Švč. Mergelės Marijos rekolekcijos vyks gruodžio 11 d. 15.30 PL.
 • Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 11 d.  12.00 LT ir PL.
 • Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 12–14 d.

INFORMACIJA PILDOMA. Jei norite pranešti apie sutaikinimo pamaldų ir advento rekolekcijų laiką Jūsų bažnyčioje, prašytume rašyti agne.markauskaite@vilnensis.lt.

Popiežiaus žinia Tarptautinei neįgaliųjų dienai

Tarptautinė neįgaliųjų diena minima gruodžio 3 dieną. Popiežiaus Pranciškaus žinia Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga „Jūs esate mano draugai“ (plg. Jn 15, 14) Brangūs broliai ir seserys! Tarptautinės jums skirtos dienos proga norėčiau tiesiogiai kreiptis į jus, kurie gyvenate turėdami negalią, ir pasakyti jums, kad Bažnyčia jus myli ir jai reikia … Daugiau