Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-17

Mielieji,

sekmadienį – Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmė, paskutinis liturginių metų sekmadienis.

Sekmadienį minima ir Pasaulinė jaunimo diena (popiežiaus Pranciškaus žinia). Jos išvakarėse, lapkričio 19 dieną, jaunimas kviečiamas susitikti Vilniuje, šiai dienai skirtoje šventėje ir Aušros vartų atlaiduose. Tai renginys moksleiviams (nuo 14 metų), akademinio amžiaus jaunimui ir jauniems suaugusiems.

Šį sekmadienį Vilniuje pabaigsime Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidus (programa lietuvių ir lenkų kalbomis).

Caritas pradeda akciją „Gerumas mus vienija“ – paaukoti pagalbai vargstantiems ir gauti dovanų Caritas žvakelę galima bažnyčiose ar Carito centruose.
Pas Viešpatį iškeliavo prelatas Edmundas Putrimas
Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Aušros Vartų atlaidų Mišiose Kunigų dieną
Poznanės arkivyskupo Stanislovo Gondeckio homilija Aušros Vartų atlaiduose (lenkų k.)
Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Aušros Vartų atlaidų pirmąją dieną
Romoje iškilmingai atidaryti jubiliejiniai šv. Juozapato metai
Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (lapkritis–gruodis)

Kalendorius:
Lapkričio 12–20 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Lapkričio 17–20 d. Tylos rekolekcijos moterims „Krikščioniškojo gyvenimo pilnatvė“
Lapkričio 17 d. 17.00 val. Ekskursija „Švč. Mergelės Marijos atvaizdai Vilniaus katedros lobyne“
Lapkričio 17 d. 20.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Kalvarijose
Lapkričio 19 d. Pasaulinės Jaunimo dienos šventė Vilniuje
Lapkričio 19 d. Adoruotojų susikaupimo diena su Šventojo Jono broliais
Lapkričio 19 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Aušros Vartai: Švč. Mergelė Marija ir Vilniaus istorija“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Lapkričio 19 d. 12.00 val. Ekskursija po Vilniaus katedros koplyčias ir požemius
Lapkričio 19 d. 15.30 val. Ekskursija „Švč. Mergelės Marijos atvaizdai Vilniaus katedros lobyne“
Lapkričio 20 d. Jėzuitai kviečia: MAGIS bendrystės diena (18–35 m. jaunimui)
Lapkričio 20 d. 12.00 val. Šv. Cecilijos šventė ir koncertas Visagine
Lapkričio 22 d. 18.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje
Lapkričio 22 d. 19.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje
Lapkričio 22 d. 19.30 val. Koncertas Šv. Cecilijos dienai Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje
Lapkričio 23 d. 18.00 val. Bažnytinio paveldo muziejuje – parodos „Corpisanti. Katakombų relikvijos-skulptūros Valkininkų ir Buivydžių bažnyčiose“ atidarymas
Lapkričio 23 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje
Lapkričio 26–27 d. Bernardinų parapijos rekolekcijos (su dr. Ingrida Gudauskiene)
Lapkričio 26 d. 12.00 val. Koncertas Šv. Cecilijos dienai Turmanto bažnyčioje
Lapkričio 26 d. 12.30 val. Advento vainikų dirbtuvės pas brolius joanitus
Lapkričio 29 d. 18.00 val. Kazio Kęstučio Šiaulyčio akvarelių paroda „Mūsų šventovės“ ir susitikimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Lapkričio 29 d. 19.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Grigiškių parapijos klebonui kun. Andžej Andžejevski – Lenkijos Respublikos valstybinis apdovanojimas
Mažesnieji broliai ir Bernardinų jaunimo centras skelbia pranciškonišką prakartėlių konkursą
Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras kviečia kartu surinkti maisto paketų 50-čiai senolių
Lietuvos Biblijos draugija siūlo įsigyti įvairių kalėdinių knygų vaikams
Naujas žurnalo „Magnificat vaikams“ numeris
Šiemet Nemėžyje pradėjęs veikti parapijos vaikų dienos centras ieško savanorių
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje šeimos kviečiamos prisijungti į „Namų Bažnyčios“ šeimų maldos grupę
Bažnytinio paveldo muziejuje vykusios dr. Dariaus Barono paskaitos „Kijevo Rusios krikščionybė“ (vaizdo įrašas)
Maldos vakaras „Vilties liepsna“ už mirusius nuo priklausomybių (nuotraukos)
„Kas yra skaistykla?“ – kun. Andrius Končius dalinasi mintimis (vaizdo įrašas)
„Pyragų dienos“ akcijos Katedros bendruomenėje nuotraukos
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Užsieniečių integracijos programoje – įvairūs susitikimai vaikams po pamokų
Žvakių Advento vainikams galima įsigyti iš VA Carito „Žvakių dirbtuvių“
„Žvakių dirbtuvės“ ieško savanorių kalėdinėms akcijoms ir mugėms
Vaizdo pasakojimas apie Laikinuosius namus ir savanorystės Carite iššūkius bei atradimus

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Atidaroma paroda „Corpisanti. Katakombų relikvijos-skulptūros Valkininkų ir Buivydžių bažnyčiose“

Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Corpisanti. Katakombų relikvijos-skulptūros Valkininkų ir Buivydžių bažnyčiose“ Lapkričio 23 d., trečiadienį, 18 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks parodos „Corpisanti. Katakombų relikvijos-skulptūros Valkininkų ir Buivydžių bažnyčiose“ atidarymas. Atidarymo renginyje dalyvaus parodos kuratorės: Kamilė Jagėlienė ir Vaiva Vasiliauskaitė, Bažnytinio paveldo muziejaus vadovė … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo pamokslas Aušros Vartų atlaidų Mišiose Kunigų dieną

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, brangūs kunigai, brangūs diakonai, kad galėtume suprasti šios iškilmės gilią prasmę, turime mintimis nusikelti į gegužės mėnesį – ne tik į gegužę kaip Marijos mėnesį, bet ir į tą dieną, kai minime Motinos dieną. Naujai išgyventi emocijas, kai nešėme gėles, dovanas savo mylimai motinai. Tik … Daugiau

Pas Viešpatį iškeliavo prelatas Edmundas Putrimas

A. A. prelatas Edmundas Putrimas (1959–1985–2022)

Lapkričio 15 d. Kanadoje po sunkios ligos mirė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai, Vilniaus arkivyskupijos kunigas prelatas Edmundas Putrimas (Edmond J. Putrimas).

E. Putrimas gimė 1959 m. rugsėjo 3 d. Toronte Kanadoje Sofijos (Laurinavičiūtės) ir Mindaugo Putrimų šeimoje. 1979 m. baigė „Royal York Collegiate Institute“ gimnaziją Toronte, taip pat Toronto Maironio mokyklos aukštesniuosius lituanistinius kursus. 1979–1980 m. Toronte Humber College lankė verslo administracijos kursus.

1980 m. atvyko į Popiežiškąją Šv. Kazimiero kolegiją Romoje (Italija) ir studijavo Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete, 1981 m. įgijo filosofijos bakalauro laipsnį. Vėliau 1986 m. baigė pastoracinės teologijos diplomines studijas, 1988 m. įgijo kanonų teisės licenciato laipsnį, parašęs baigiamąjį darbą „Personalinė parapija kaip integracijos įrankis“.

1984 m. rugsėjo 3 d. Misisogos (Kanada) Lietuvos kankinių parapijoje vyskupas Antanas Deksnys pašventino E. Putrimą diakonu. Naujai įšventintas diakonas iki gruodžio mėn. ėjo vyskupo Pauliaus Baltakio OFM kanceliarijos administratoriaus ir sekretoriaus pareigas, taip pat vyskupas jam pavedė rūpintis lietuvių jaunimo pastoracija Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (dalyvauti jaunimo stovyklose, būti katalikiškų organizacijų kapelionu, skaityti konferencijas, vadovauti dvasinėms pratyboms). 1985 m. birželio 2 d. Romoje popiežius šv. Jonas Paulius II įšventino kunigu.

1986 m. rūpinosi Vokietijos lietuvių katalikų dvasiniais reikalais: vedė rekolekcijas lietuvių bendruomenėse, nuo balandžio iki liepos mėn. dėstė tikybą Vasario 16-osios gimnazijoje (vėliau ir 1988–1991 m., 1992–1994 m.).

1984 m. priklausė Šventojo Kazimiero mirties 500-ųjų metinių minėjimo komitetui, o 1987 m. – vysk. Pauliaus Baltakio OFM vadovaujamam komitetui Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti.

1991–1992 m. rūpinosi lietuvių sielovada Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje. 1994 m. paskirtas vikaru lietuviškoje Prisikėlimo parapijoje Toronte. 1994 m. Klaipėdoje įsteigė „Dvasinės pagalbos jaunimui centrą“.

1997 m. paskirtas Toronto tarptautinio „L. B. Pearson“ oro uosto kapelionu (dirbo iki 2012 m., nuo 2007 m. buvo tarpreliginės sielovados nariu). 2010–2012 m. buvo Toronto arkivyskupijos vicekancleris. 2003 m. tapo Europos vyskupų konferencijų tarybos Pastoracinio ir socialinio darbo su migrantais komisijos nariu, nuo 2015 m. – tarptautinės Šventosios Mortos grupės prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę narys, 2016–2018 m. pagelbėjo kuriant dokumentinį filmą „Mulai“ (rež. M. Starkus) apie lietuvius, kalinčius Limos (Peru) kalėjimuose.

Nuo 1982 m. vasaromis darbuodavosi Kanados lietuvių jaunimo stovyklų kapelionu, savanorių ir programų koordinatoriumi. Buvo ateitininkų stovyklų „Dainavoje“ Mičigane (JAV) kapelionas, dalyvaudavo Pasaulio lietuvių jaunimo kongresuose, Kanados lietuvių bendruomenės, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos, Pasaulio lietuvių bendruomenės veikloje, rūpindavosi pasaulio lietuvių jaunimo dalyvavimu Pasaulio jaunimo dienose, buvo Lietuvių katalikų religinės šalpos direktorių tarybos narys ir pirmininkas.

2003 m. rugpjūčio 18 d. paskirtas Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienio lietuvių sielovadai, kuriai nuoširdžiai atsidavęs prelatas negailėjo savo jėgų rūpinantis užsienio lietuvių dvasiniu augimu. Lankė lietuviškas parapijas, misijas ir bendruomenes, koordinavo ir palaikė jaunimo sielovadinę ir tautinę veiklą, teikė pagalbą lietuviams, įkalintiems kalėjimuose visame pasaulyje.

Prelatas Edmundas Putrimas 2003 m. Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi, 2009 m. už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių bendruomenių užsienyje telkimą Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“, 2019 m. Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ Aukso Vyčiu.

Prelatas Edmundas Putrimas apie save yra sakęs, kad jis tarsi „gyvena su Biblija vienoje rankoje ir lėktuvo modeliu kitoje“ – susumavus kelionių laiką, kasmet apie keturis mėnesius praleisdavo lankydamas visame pasaulyje išsibarsčiusias lietuvių bendruomenes. Prelatas Edmundas savo pašaukimą išgyveno kaip nuoširdų rūpinimąsi ne tik lietuvių bendruomenėmis, bet ir skirdamas asmenišką dėmesį kiekvienam sutiktam žmogui.

Gerasis Dievas, pasišaukęs savo tarną, teapdovanoja jį amžinuoju džiaugsmu ir tepaguodžia liūdinčiuosius.


Lapkričio 25 d. 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už a. a. prelatą Edmundą Putrimą. Šv. Mišioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.
Kviečiame dalyvauti ir malda užtarti iškeliavusįjį pas Viešpatį. Mišių Katedroje transliacijos nuoroda: https://youtu.be/JyQFJcuXbjw
Laidotovių šv. Mišios bus aukojamos Toronto Prisikėlimo parapijoje gruodžio 3 d. 11 val. (vietos laiku). Transliacijos nuoroda: https://youtu.be/1WyhZvfb8lU

Vilniaus arkivyskupijos kurija

Caritas pradeda akciją „Gerumas mus vienija“

Prasideda „Gerumas mus vienija“ akcija, kurią Lietuvos Caritas rengia jau 25 metus iš eilės. Aukoti vargstantiems ir už tai dovanų gauti rūpesčio vieni kitais simbolį –„Gerumas mus vienija“ žvakelę iki Kalėdų bus galima bažnyčiose, parapijose, Caritas centruose. Akcijos metu surinktos lėšos pasitarnauja sunkiai besiverčiančioms šeimoms, vienišiems seneliams, nelaimių ištiktiems žmonėms, … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo pamokslas Aušros Vartų atlaiduose, 2022

Brangūs broliai vyskupai, kunigai, sesės vienuolės, brangūs broliai ir sesės Kristuje, sulaukėme artėjančios liturginių metų pabaigos. Lapkričio mėnesį pradėjome Visų Šventųjų iškilme ir Vėlinių oktava. Dabar prasideda Gailestingumo Motinos atlaidai, bet liturgijos skaitiniai toliau mus veda mąstyti apie paskutiniuosius dalykus, apie pasaulio pabaigą, apie ženklus, kurie pasirodys. Tų ženklų laukiame jau 2000 metų. … Daugiau

Romoje iškilmingai atidaryti jubiliejiniai šv. Juozapato metai

Lapkričio 12 dieną,  iškilmingai atidaryti jubiliejiniai šv. Juozapato metai. 2023 metais bus minima 400 metų  Šv. Juozapato kankinystės sukaktis. Šv. Petro bazilikoje prie šv. Juozapato kapo Dieviškąją liturgiją kartu su Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios didžiuoju arkivyskupu Sviatoslavu Ševčuku, kitais vyskupais ir kunigais koncelebravo ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Kartu … Daugiau

Lapkritį į Vilnių kvies Aušros Vartų atlaidai

Lapkričio 12–20 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai, šiemet pavadinti Salve Regina (Sveika, Karaliene). Atlaidų programa lietuvių kalba ir lenkų kalba (plakatai parsisiųsti). Kiekvienai Atlaidų dienai parinkta vis kita maldos Salve Regina eilutė. Atlaidų dalyviai ir visi tikintieji kviečiami apmąstyti kiekvieną iš jų, atrasti … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-10

Mielieji,

nuo šeštadienio vakaro Vilnius lauks piligrimų, atvykstančių į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Atlaidus švęsime iki lapkričio 20 dienos. Atlaidų programa lietuvių kalba ir lenkų kalba. Visa informacija apie atlaidus skelbiama čia ir www.ausrosvartai.lt.

Sekmadienį, lapkričio 13 dieną, 11 val. (lietuvių k.) ir 13 val. (lenkų k.) prie atverto Aušros Vartų koplyčios lango šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupai. 11 val. šv. Mišias transliuos LRT Plius, Marijos radijas. 13 val. šv. Mišias lenkų kalba bus galima girdėti per Znad Wilii.

Lapkričio 19 dieną, pasitinkant pasaulinę jaunimo dieną, į Vilnių (kartu ir į Aušros Vartų atlaidus) jaunus žmones iš visos arkivyskupijos kviečia atvykti jaunimo ir akademinės sielovados centrai. Susitikusiųjų lauks John`o Pridmoreliudijimas, diskusijos, šv. Mišios, koncertas.

Lapkričio 6 dieną Vilniuje pradėti švęsti šv. Juozapato Kuncevičiaus metai
Koncertu Filharmonijoje paminėtas Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-metis
Paskelbtas Sinodinio kelio žemyninio etapo darbinis dokumentas „Išplėsk savo palapinės erdvę“ (plg. Iz 54, 2)
LVK posėdyje – dėmesys Vyskupų sinodo žemyniniam etapui
Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (lapkritis–gruodis)
Berlyno arkivyskupas Koch`as lankėsi Vilniaus arkivyskupijoje

Kalendorius:
Lapkričio 10 d. 18.00 val. Šv. Mišios už mirusius Vilniaus universiteto bendruomenės narius Šv. Jonų bažnyčioje
Lapkričio 11–13 d. „Pamatyk Nematomąjį“ – rekolekcijos Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Lapkričio 11 d. 20.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Dievo Gailestingumo šventovėje
Lapkričio 12–20 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Lapkričio 13 d. Pasaulinė vargstančiųjų diena
Lapkričio 13 d. 16.00 val. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choro „Aidas“ koncertas Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje
Lapkričio 13 d. 18.00 val. Atviras bendruomenės „Maranata“ maldos susitikimas Vilniuje
Lapkričio 15 d. 18.00 val. Knygos sutiktuvės ir diskusija su Fokoliarų judėjimo nariais „Klaros Lučės šviesa šiandieną“ Vilniuje
Lapkričio 16 d. 18.00 val. Dr. I. Gudauskienės knygos „Biblijos moterys ir vyrai kryžkelėse“ pristatymas Lojotekoje
Lapkričio 17–20 d. Tylos rekolekcijos moterims „Krikščioniškojo gyvenimo pilnatvė“
Lapkričio 17 d. 20.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Kalvarijose
Lapkričio 19 d. Pasaulinės Jaunimo dienos šventė Vilniuje
Lapkričio 19 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Aušros Vartai: Švč. Mergelė Marija ir Vilniaus istorija” Bažnytinio paveldo muziejuje
Lapkričio 23 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje
Lapkričio 26–27 d. Bernardinų parapijos rekolekcijos (su dr. Ingrida Gudauskiene)
Lapkričio 29 d. 18.00 val. Kazio Kęstučio Šiaulyčio akvarelių paroda „Mūsų šventovės“ ir susitikimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Dokumentinis filmas „Byla Nr. 345. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“
Pristatytas virtualus Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos kelias
Katedros bendruomenė kviečia į Lectio Divina maldą su Katedros maldos grupe
Seminaristai kviečia kartu melstis už pašaukimus Aušros Vartų atlaiduose (lapkričio 16 d.)
„Bendrakeleiviai“ rengia grupes išsiskyrusių šeimų vaikams ir paaugliams (registracija)
„Mamos ir dukros popietė“ Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre (lapkričio 12 d.)
Nuo lapkričio 11 d. – kursai tėvams, auginantiems paauglius (Vilniuje)
Studentai kviečiami naujus metus sutikti Taizé susitikime Vokietijoje
Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos leidinyje – parapijos Sinodinio kelio įžvalgos
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras trijose parapijose padės stiprinti bendruomenę
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Lapkričio mėnesio naujienlaiškis
Žvakių Advento vainikams galima įsigyti iš VA Carito „Žvakių dirbtuvių
Žvakių dirbtuvės“ ieško savanorių kalėdinėms akcijoms ir mugėms
Pagalba ukrainiečiams iš Blindžių g. 24 A laikinai perkeliama į M. K. Paco g. 4
Užsieniečių integracijos programa kviečia jungtis į šachmatų klubą (Vilniuje)
Carito savanoriai šeštadieniais lankosi pabėgėlių stovykloje Pabradėje
„Betanijos“ dienos centrui atnaujinti ieškomi stalo žaidimai, knygos, kryžiažodžių knygelės
„Šeimų draugystės“ programa tęsiasi Vilniaus Kalvarijų parapijoje (nuotraukos ir įspūdžiai)
Vargstančiųjų dieną (lapkričio 13 d.) Katedroje vyksianti „Pyragų diena“ kvies padėti parapijos Carito veikloms
Nuotraukos ir įspūdžiai iš įvykių ir renginių:
„Lobių dirbtuvės“ švenčia 9 metų gimtadienį
Ramintojos bažnyčioje, socialinio restorano „Pirmas Blynas“ erdvėje, atidaryta ypatingų poreikių turinčių vaikų tapybos paroda „Angelų sodai“
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje prasidėjo mokinystės kelionė „Tikėjimo žingsniai“
Svečiai iš Balstogės dalijosi katechezės vaikams ir jaunimui metodika su Vilniaus arkivyskupijos katechetais

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (lapkritis-gruodis)

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis:

Už taiką,
už sinodinį kelią,
už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį gyvenimą ir šeimą

Vilniaus arkivyskupijoje adoracija 2022 metais vyksta liepos 1–10 d.; rugpjūčio 1–7 d.; lapkričio 1–27 d. ir nuo gruodžio 24 d.

Sąrašas pildomas

Bažnyčia
Adoracijos pradžia
Adoracijos pabaiga
Vilniaus Išganytojo (joanitų) Lapkričio 1 d. 8.00 val. Lapkričio 1 d. 20.00 val.
Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė Lapkričio 2 d. 8.00 val. Lapkričio 3 d. 8.00 val.
Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo Lapkričio 3 d. 8.00 val. Lapkričio 3 d. 20.00 val.
Rimšės Švč. Trejybės Lapkričio 4 d. 8.00 val. Lapkričio 4 d. 20.00 val.
Visagino Šv. apaštalo Pauliaus Lapkričio 5 d. 8.00 val. Lapkričio 5 d. 20.00 val.
Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) Lapkričio 6 d. 8.00 val. Lapkričio 6 d. 20.00 val.
Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Lapkričio 7 d. 8.00 val. Lapkričio 7 d. 20.00 val.
Dubičių Švč. Jėzaus Širdies Lapkričio 8 d. 8.00 val. Lapkričio 8 d. 20.00 val.
Varėnos Šv. arkangelo Mykolo Lapkričio 9 d. 8.00 val. Lapkričio 9 d. 20.00 val.
Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Lapkričio 10 d. 8.00 val. Lapkričio 11 d. 8.00 val.
Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus Lapkričio 11 d. 8.00 val. Lapkričio 11 d. 20.00 val.
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Lapkričio 12 d. 8.00 val. Lapkričio 12 d. 20.00 val.
Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Lapkričio 13 d. 8.00 val. Lapkričio 13 d. 20.00 val.
Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies Lapkričio 14 d. 8.00 val. Lapkričio 14 d. 20.00 val.
Paluknio Šv. Jono Krikštytojo Lapkričio 15 d. 8.00 val. Lapkričio 15 d. 20.00 val.
Grigiškių Šv. Dvasios Lapkričio 16 d. 8.00 val. Lapkričio 16 d. 20.00 val.
Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo Lapkričio 17 d. 8.00 val. Lapkričio 17 d. 20.00 val.
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Lapkričio 18 d. 8.00 val. Lapkričio 18 d. 20.00 val.
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Lapkričio 19 d. 8.00 val. Lapkričio 19 d. 20.00 val.
Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir šv. Benedikto Lapkričio 20 d. 8.00 val. Lapkričio 20 d. 20.00 val.
Švenčionių Visų Šventųjų Lapkričio 21 d. 8.00 val. Lapkričio 21 d. 18.00 val.
Švenčionėlių Šv. Edvardo Lapkričio 22 d. 8.00 val. Lapkričio 22 d. 20.00 val.
Parudaminio Kristaus Atsimainymo Lapkričio 23 d. 8.00 val. Lapkričio 23 d. 20.00 val.
Parudaminio Kristaus Atsimainymo Lapkričio 23 d. 8.00 val. Lapkričio 23 d. 20.00 val.
Vilniaus Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės (Pavilnio) Lapkričio 24 d. 8.00 val. Lapkričio 24 d. 20.00 val.
Rukainių Šv. arkangelo Mykolo Lapkričio 25 d. 8.00 val. Lapkričio 25 d. 20.00 val.
Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko Lapkričio 26 d. 8.00 val. Lapkričio 26 d. 20.00 val.
Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero Lapkričio 27 d. 8.00 val. Lapkričio 27 d. 20.00 val.

GRUODIS

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės (Naujoji Vilnia) Gruodžio 24 d. 8.00 val. Gruodžio 24 d. 20.00 val.
Vilniaus Šv. Kazimiero (Naujoji Vilnia) Gruodžio 25 d. 8.00 val. Gruodžio 25 d. 20.00 val.
Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo Gruodžio 26 d. 8.00 val. Gruodžio 26 d. 20.00 val.
Šumsko Šv. arkangelo Mykolo Gruodžio 27 d. 8.00 val. Gruodžio 27 d. 20.00 val.
Kalvelių Dievo Gailestingumo Gruodžio 27 d. 8.00 val. Gruodžio 27 d. 20.00 val.
Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Gruodžio 28 d. 8.00 val. Gruodžio 28 d. 20.00 val.
Bezdonių Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos Gruodžio 29 d. 8.00 val. Gruodžio 29 d. 20.00 val.
Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo Gruodžio 30 d. 8.00 val. Gruodžio 30 d. 20.00 val.
Sužionių Šv. Felikso Valua Gruodžio 31 d. 8.00 val. Gruodžio 31 d. 20.00 val.
Buivydžių Šv. Jurgio Sausio 1 d. 8.00 val. Sausio 1 d. 20.00 val.
Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos Sausio 2 d. 8.00 val. Sausio 2 d. 20.00 val.
Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos Sausio 3 d. 8.00 val. Sausio 3 d. 20.00 val.

Arkivysk. G. Grušo homilija Antakalnio kapinėse Vėlinių dieną

„Mane Viešpats gano, man nieko nestinga […] // Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. / Tavo lazda, vėzdas galingas, drąsą man duoda“ (Ps 22 (23)).  Iš tikrųjų, mes keliaujame tuo slėniu, tamsiausiu mirties slėniu. Kiekvienas iš mūsų ir mes kartu keliaujame mirties link.

Bet ta tamsuma, kuri mus apgaubia, dažniau yra mirties kultūros tamsuma. Per žiniasklaidą kasdien mus bombarduoja mirties realybė – karo ir kankinimo vaizdai, nelaimių ir teroristinių išpuolių vaizdai, pandemijos, masinės gamtinės nelaimės, masiškai gesinamos negimusios gyvybės.

Žmogaus žemiškos kelionės laikinumą mums nuolat primena mirtis, kai atsiranda visai arti mūsų – mūsų artimųjų, mūsų draugų. Jaučiame jos sunkumą. Ir ji kelia mums klausimą, kaip mes galime nešti šviesą į šio gyvenimo tamsą. Kaip galime nešti gyvybės kultūrą į pasaulį, esantį mirties kultūros apsuptyje?

Mirties slėpinys glaudžiai susijęs su mūsų tikėjimu, kuris mums atskleistas Apreiškime, Dievo žodyje. Pradžios knygoje skaitome, kaip pirmieji tėvai buvo sukurti amžinai bendrystei su Dievu, kad vaikščiotų su Juo kartu, o per nuodėmę prarado tą amžinybės laidą ir patyrė gyvenimą, pilną skausmo, vargo ir mirties. Bet yra Jėzaus Kristaus apreiškimas, jog Dievas tapo žmogumi, kad galėtų numirti ir savo mirtimi nugalėtų mirtį, atidarytų mums kelią į Dangų ir sugrąžintų tą amžinos bendrystės su Dievu viltį, – kaip pirmieji tėvai prieš nupuolimą galėjo bendrauti su Dievu veidas į veidą.

Apaštalas Paulius antrajame skaitinyje mums primena, kad šie du slėpiniai – Kristaus mirties ir prisikėlimo,  mūsų mirties ir mūsų amžinojo gyvenimo – yra glaudžiai susiję ir mes įtraukiami į tą santykį su Dievu krikšto metu. Apaštalas Paulius rašo: „Argi nežinote, kad mes visi, pakrikštyti Kristuje, esame pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusiųjų Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su jo prisikėlimu“ (plg. Rom 6, 3–5). Tad per mirtį – Kristaus mirtį ir prisikėlimą – ir mes tuo keliu einam su pasitikėjimu ir su viltimi: „Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.“

Tai yra vaisius mūsų glaudaus ryšio su Viešpačiu, kuris nepalieka mūsų vienų, bet eina šalia mūsų per šį gyvenimą ir kviečia mus į tą santykį, kuris išliks amžinybėje. Gyvenimo kelias yra bendrystės kelias – su Jėzumi ir su bendrakeleiviais. Todėl mes, turėdami glaudų santykį su Jėzumi, galime matyti net mirties kultūros tamsoje, kad tie, kurie yra šalia, yra mūsų broliai ir seserys, mūsų bendrakeleiviai, kas jie bebūtų.

Šiandien savo maldoje išreiškiame dėkingumą už mūsų bendrakeleivius, ypač tuos, kurie jau nuėjo tą kelią prieš mus. Kaip atsidėkoti tiems, per kuriuos mes gavome gyvybės dovaną, kurie paliko mums laisvą tėvynę, kurie paliko pasaulį tokį, kad jame galėtume gyventi ir klestėti? Ir pirmajame skaitinyje išgirdome, kaip Judas Makabėjus pasielgė labai gerai ir kilniai, kadangi galvojo apie prisikėlimą, rinko aukas, kad būtų už mirusiuosius aukojama auka. Ir mes tą darome šiandien Mišių aukoje, aukodami ją už mirusiuosius.

Mes tą galime daryti ne tik Vėlinių dieną ir Velinių oktavą. Taip svarbu mums atsiminti savo pirmtakus ir kasdienėse maldose, pasninkuose, aukojant savo kasdienius sunkumus ir kančias. Panaudokime taip pat tuos įrankius, kuriuos Bažnyčia mums duoda: šioje oktavoje aplankę kapus, pasimeldę už mirusiuosius galime laimėti atlaidus, žinoma, atlikdami reikalingus veiksmus: išpažintį, priimdami Komuniją, pasimelsdami Šventojo Tėvo intencija. Atlaidus galime Lietuvoje laimėti ir kasdien: sukalbėdami Gailestingumo vainikėlį ir atlikdami kitus atlaidų reikalavimus. Tai yra didelė malonė mūsų mirusiesiems, kurie dar laukia pilnos bendrystės, pilnos malonės Dievo akivaizdoje. Ir šitomis mūsų maldomis vyksta dieviškieji mainai: mes meldžiamės už juos, o jie meldžiasi už mus, bet taip pat mes einame gyvenimo keliu, šventėjam, panašėjam į Viešpatį, ir mūsų kelias Dangaus link tampa lengvesnis, šventesnis. Nepaisydami tos tamsos, mirties kultūros, būkime šviesa patys, neškime šviesą.

Taip gražiai spindi žvakės kapinėse šiomis dienomis. Vėlinių žvakės yra vilties ženklai. Tai ženklas tos Šviesos, kuri atėjo į pasaulį, ženklas To, kurį minime Kalėdų naktį, ir tai yra ta pati amžinoji Šviesa, apie kurią kalbame maldoje, Šviesa, kuri mums šviečia Dangaus ramybėje: „Amžinąjį atilsį, duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! Amen.“

Arkivyskupas Gintaras Grušas
Homilija šv. Mišiose Antakalnio kapinėse Vilniuje 2022 m. lapkričio 2 d.

Jaunimo simpoziumas Krokuvoje: su jaunimu ir tais, kuriems rūpi jaunimas

Spalio 20–23 dienomis Krokuvoje vyko Jaunimo simpoziumas „Kelkis! Kristus tave šaukia“, kurį organizavo Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) ir Krokuvos arkivyskupija. Renginyje dalyvavoo 150 delegatų iš beveik 30 Europos šalių – dešimtys jaunų ir su jaunimu dirbančių žmonių, 17 vyskupų, virš 40 kunigų. Visus vienijo troškimas susitikti ir išgirsti jauną žmogų, … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-28

Mielieji, lapkričio 1-ąją švęsime Visų Šventųjų iškilmę, kai prisimename ne tik Bažnyčios paskelbtus šventuosius, bet ir tuos, kurių vardus žino tik Dievas. Lapkričio 2-ąją – mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės). Vėlinių dieną, lapkričio 2 d., 15 val., šv. Mišias už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Jas transliuos LRT … Daugiau

Pasaulinės jaunimo dienos šventė Vilniuje

Kasmet per Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmę švenčiama Pasaulinė jaunimo diena. Šiemet ji bus minima lapkričio 20 dieną. Popiežius Pranciškus kasmet šiai dienai parašo žinią, šiųmetės žinios tema: „Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39). Artėjant pasaulinei jaunimo dienai Vilniaus arkivyskupijos jaunimo bei Vilniaus akademinės sielovados centrai kviečia jaunus žmones ją švęsti … Daugiau

Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-mečiui skambės vargonų ir chorinė muzika

LNF vargonai. Dmitrij Matvejev nuotrauka

 

Lapkričio 8 d. 19 val. sakralinės muzikos koncertu Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje bus paminėtas Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-metis. Skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai chorui ir vargonams. Koncertuos vienas pagrindinių Vatikano vargonininkų Juanas Paradellis Solé, vargonininkė Renata Marcinkutė-Lesieur, Kauno valstybinis choras, diriguos Mindaugas Radzevičius. Lapkričio 6 d. ši šventinė programa bus atlikta ir Kaune, Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Nors pirmasis atkurtos Lietuvos atstovas prie Apaštalų Sosto buvo paskirtas 1919 m., pats Apaštalų Sostas Lietuvą de jure pripažino 1922 m. lapkričio 10-ąją. Tad šiais metais minime Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-metį. Po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos ir Vatikano diplomatiniai santykiai buvo atkurti 1991 m. rugsėjo 30 d., nors svarbu, kad Šventasis Sostas nepripažino sovietinės okupacijos ir Vatikane Lietuvos pasiuntinybė buvo visą okupacijos laikotarpį. Nuo santykių atkūrimo Lietuvai Vatikane atstovauja nepaprastieji ir įgaliotieji ambasadoriai, reziduojantys Lietuvos Respublikos ambasadoje prie Šventojo Sosto Romoje, nuo 2022 m. rugsėjo šias pareigas atlieka Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Vatikanui Lietuvoje atstovauja apaštališkasis nuncijus, reziduojantis apaštalinėje nunciatūroje Vilniuje – nuo 2019 m. birželio 15 d. apaštališkuoju nuncijumi Lietuvai paskirtas arkivyskupas Petaras Rajičius.

Filharmonijos vargonais solo grieš pagrindinis Didžiosios Švč. Marijos (Santa Maria Maggiore) bazilikos Romoje vargonininkas Juanas Paradellis Solé. Jis taip pat yra popiežiaus vadovaujamų liturginių pamaldų Šv. Petro bazilikoje Vatikane bei Siksto koplyčios choro vargonininkas emeritas, dėsto vargonus ir grigališkąjį choralą Frozinonės muzikos konservatorijoje „Licinio Refice“, yra Prancūzijos asociacijos „Les Amis de l’Orgue Merklin d’Obernai“ garbės prezidentas.

Proginei programai Lietuvoje J. Paradellis Solé parengė Charles’o Gounod, Ferenco Liszto, Domenico Silveri, Lorenzo Perosi, Giovanni Longhi kūrinius vargonams.

Koncerte taip pat išgirsime vieną ryškiausių Lietuvos chorinių kolektyvų – Kauno valstybinį chorą, o diriguos Mindaugas Radzevičius, nuo 1993 m. jis dainuoja šiame chore, yra bosų grupės chormeisteris ir choro meno vadovo asistentas. M. Radzevičius dainavo įvairiuose choruose, dirbo koncertmeisteriu, vargonininkavo ir vadovavo Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos chorui. Jis dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje bei Kauno sakralinės muzikos mokykloje, nuo 1999 m. vadovauja Česlovo Sasnausko kameriniam chorui.

Chorui pritars vargonininkė Renata Marcinkutė-Lesieur – tarptautinių vargonininkų konkursų laureatė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Religinės muzikos centro vadovė, Kristupo festivalio Sakralinės muzikos valandų meno vadovė. Ji kviečiama dėstyti muzikos akademijose Austrijoje, Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Švedijoje; nuolat dalyvauja tarptautinių vargonininkų konkursų Lietuvoje ir kitose Europos šalyse žiuri.

Skambės Domenico Bartolucci, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Juozo Gruodžio, Juozo Naujalio, Pranciškaus Beinario, Vytauto Barkausko, Vidmanto Bartulio, Zitos Bružaitės, Henri Potirono, Georgo Friedricho Händelio kūriniai.

Lietuvos nacionalinės filharmonijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-21

Mielieji,

Šeštadienį minimas šv. Jonas Paulius II, popiežius. Šia proga Vilniaus piligrimų centras kviečia į piligriminį Šv. Jono Pauliaus II kelią Vilniuje, o Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapija kviečia į atlaidus sekmadienį.

Sekmadienį – Misijų sekmadienis. Meldžiamės už misijas ir misionierius, šv. Mišiose renkamos aukos misijų veiklai paremti. Popiežiaus žinia Pasaulinei misijų dienai. Sekmadienį 12.30 val. per LRT PLIUS ir Marijos radiją bus transliuojamos šv. Mišios iš Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčios. https://misijos.katalikai.lt – plačiau apie Spalį – Misijų mėnesį.

Lapkričio 12–20 d. Vilniuje laukiame piligrimų, atvykstančių į tradicinius Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Skelbiama atlaidų programa ir tema.

Augsburgo vyskupo B. Meierio susitikimas su Lietuvos vyskupais
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į renginius šv. Juozapato metams
Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (lapkritis)

Kalendorius:
Spalio 22 d. ALFA kursams Lietuvoje – 20 metų. Šventė Ramintojos bažnyčioje
Spalio 22 d. Lietuvių katalikų mokslo akademija švenčia 100 metų
Spalio 22 d. 11.00 val. Šv. Jono Pauliaus II kelias Vilniuje
Spalio 22 d. 18.00 val. Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčioje – Šv. Jonų bažnyčios gospel choro koncertas
Spalio 23 d. ir 30 d. 13.00 val. Sakralinės muzikos koncertai Vilniaus šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčioje
Spalio 24 d. Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ pradeda programą „Mokinystės kelionė“
Spalio 24 d. 17.15 val. Kun. Broniaus Krakevičiaus fotografijų paroda „Pasivaikščiojimas po Dzūkiją“ – susitikimas su autoriumi Vilniaus šv. Juozapo seminarijoje
Spalio 25 d. 18.00 val. Paskaita „Kaip ir kodėl Ukrainos krikščionybę savinasi Maskovija?“ Bažnytinio paveldo muziejuje ir nuotoliu
Spalio 25 d. 19.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje
Spalio 25 d. 19.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Spalio 29 d. 12.00 ir 15.30 val. Ekskursija „Sapiegos. Žemvaldžiai, politikai, mecenatai“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Lapkričio 2 d. 15.00 val. Šv. Mišios už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse
Lapkričio 2 d. 18.00 val. Šv. Mišios už mirusius menininkus ir koncertas „Tą rūsčiąją valandą vėlei džiazuos“ Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Lapkričio 3–6 d. Moksleivius ateitininkai kviečia į Rudens akademiją Visagine (registracija)
Lapkričio 3–6 d. Istorijos dirbtuvės „Vienuoliai mieste“ 11-12 klasių moksleiviams (Vilniuje)
Lapkričio 8 d. 19.00 val. Koncertas Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-mečiui Filharmonijoje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčios klebonui Andžej Andžejevski – apdovanojimas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“. Sveikiname!
Edukacinės programos moksleiviams Aušros Vartų atlaidų metu
VA Šeimos centras registruoja į sužadėtinių kursus mažose grupėse (lapkričio mėn.)
„Lobių dirbtuvės“ dalyvauja iniciatyvų konkurse „Lietuvos galia“ (vyksta balsavimas)
Paroda apie Lietuvių katalikų mokslo akademiją – Katedros aikštėje
„Bendrakeleiviai“ kviečia į praktinį patyriminį seminarą „Atleidimo galia“
Bendruomenė „Aš esu“ kviečia į priklausomų asmenų artimųjų grupę
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje – susitikimų ciklas „Tik‘ėjimo žingsniai“ (nuo spalio 30 d.)
Avižieniuose kartą per mėnesį bus aukojamos šv. Mišios
Šv. Luko klubas (vienijantis menininkų akademinę bendruomenę) švenčia 2 metų gimtadienį
Šv. Luko klubas kviečia visus LMTA bei VDA studentus į rekolekcijas lapkričio 4-6 d.
Spalio 24–30 d. Palangoje vyks krikščioniškos šiuolaikinės muzikos ir menų festivalis „Sielos“
Socialinis centras „Betanija“ dėkoja už „Maisto banko“ akcijos metu suaukotus produktus
Kazio Binkio teatro spektaklio „Spąstai”, kuriame perteikiamos skaudžios, prekybą žmonėmis patyrusių aukų istorijos, premjera
Katedros bendruomenė kviečia šeimas į draugystę su ukrainiečių šeimomis
Apie „Artumo“ programą ir savanorystę „Carite“ – iššūkiai ir atradimai (vaizdo įrašas)
Pavasarį šalia Katedros pražįs „Vilties laukas“, kurį pasodino Hospiso bendruomenė (nuotraukos)
Dr. Stepheno Rowello paskaita „Pirmieji Vilniaus vyskupystės sinodai ir vizitacijos“ (vaizdo įrašas)
Pokalbis su muziejininke, naująja Bažnytinio paveldo muziejaus vadove Rita Pauliukevičiūte (garso įrašas)
Šeimų bendruomenių ir judėjimų atstovų susitikimas Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre (nuotraukos)
Pokalbis su Joanitų jaunimo bendruomene Marijos radijuje (garso įrašas)
Bendruomenės „Tikėjimas ir Šviesa“ grupė pradėjo veikti Vilniaus Kalvarijų parapijoje
Atstovai iš Lietuvos dalyvavo susitikime besiruošiant Pasaulio jaunimo dienoms Portugalijoje
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos sielovados komandos planavimo dirbtuvės (nuotraukos)
Šv. Edvardo atlaidai Švenčionėlių parapijoje (nuotraukos)
Marcinkonių parapija džiaugiasi atnaujintais bažnyčios bokštais, dėkoja aukotojams

Parapijos ir bažnyčios jau ruošiasi Visų Šventųjų iškilmei, Vėlinių oktavai. Informacijos apie pamaldų laikus kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į renginius šv. Juozapato metams

2023 m. minimas Vilniaus 700 metų jubiliejus ir 400-osios šv. Juozapato Kuncevičiaus (apie 1580–1623) kankinystės metinės. Šios sukakties proga Lietuvos Respublikos Seimui paskelbus 2023-iuosius šventojo Juozapato metais, Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į renginių ciklą „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“. Visus metus truksiantys renginiai leis pažinti šventojo Juozapato asmenį, jo … Daugiau

Hospiso bendruomenė Vilniuje vėl sodins „Vilties laukus“

Spalio 17 dieną 15 val. jau devintąjį kartą kampanijos „Vilties laukai“ metu Vilniaus Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso bendruomenė sodins geltonuosius narcizus – vilties ir vienybės su sergančiaisiais simbolį. Netoli Katedros narcizai bus sodinami simboline forma „700“, taip minint artėjantį Vilniaus miesto gimtadienį. Renginys vyks Šventaragio g. priešais viešbutį Grand Hotel … Daugiau