Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-10-13

Mielieji,

Arkivyskupas Gintaras Grušas ragina visus melstis už taiką Šventojoje Žemėje. Šv. Mišių visuotinėje maldoje, Švč. Sakramento adoracijoje, kalbant Rožinį ir kituose maldos susibūrimuose įtraukime intenciją už taiką ir teisingumą Šventojoje Žemėje. Neapleiskime maldos ir už taiką Ukrainoje.

Parapijos ir bažnyčios jau ruošiasi Visų Šventųjų iškilmei, Vėlinių oktavai. Informacijos apie pamaldų laikus kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kviečiame Rožinį melstis su bendruomene bažnyčiose ar namuose.

Lapkričio 12–20 d. Vilniuje laukiame piligrimų, atvykstančių į tradicinius Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Skelbiama atlaidų programa.

Visą spalį – ypatingas dėmesys misijoms
Naujienos iš Vyskupų Sinodo generalinės asamblėjos (lietuvių k.)

Kalendorius:
Spalio 13 d. 19.15 val. Tyli penktadienio malda su Nukryžiuotojo Kristaus seserimis
Spalio 14–15 d. Studentus ateitininkai kviečia į rudens žygį
Spalio 15 d. 15.30 val. „Ką ir kaip kalba šv. Faustina?“ Susitikimas su Jean-Philippe Calame Šv. Faustinos namelyje
Spalio 17 d. 19.00 val. Taizé pamaldos Vilniuje su broliu Jean Marie iš Taizé bendruomenės
Spalio 18 d. 18.00 val. Dr. Tojanos Račiūnaitės paskaita „Globojant šventą kankinio kūną: Juozapato Kuncevičiaus relikvijų kultas XVII–XVIII a.“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Spalio 20–22 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos savaitgalis Vilniuje
Spalio 20 d. 18.00 val. Susitikimas katechetams „Kaip būti misionierium parapijoje?“
Spalio 20 d. 18.00 val. Seminaras nuteistųjų artimiesiems ,,Kaip likti kartu, kai taip nelengva…”. (nuotoliu)
Spalio 21 d. 10.00 val. Ekskursija šv. Jono Pauliaus II pėdomis Vilniuje su Šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomene
Spalio 22 d. Pasaulinė misijų diena
Spalio 24 d. 18.30 val. Šv. Jokūbo kelio piligrimystei skirtas vakaras Vilniaus Piligrimų centre
Spalio 27–29 d. Rekolekcijos „Vyresnysis sūnus palaidūnas. Iš naujo atrask kelią į Dievo širdį“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Spalio 27–29 d. Rekolekcijos jaunimui „Meilė ir ilgalaikiai santykiai“ su Dievo Gailestingumo šventovės jaunimu

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Lentvario parapijoje prasideda paskaitų ciklas apie katalikišką dvasingumą
Lapkritį ALFA kursas prasidės Ignalinos parapijoje
Penktadienių vakarais pas brolius joanitus vyksta Švč. Sakramento adoracija vaikams
Grigiškių parapijoje šeštadieniais renkasi Šventojo Rašto skaitymo grupė
Vilniaus arkivyskupijos Carito Spalio mėnesio naujienlaiškis
Tebevyksta registracija į kursus apie krikščionybę Mažojoje Akademijoje
„Talita Kum“ pašaukimo atpažinimo susitikimai 18-40 metų moterims ir merginoms su Dievo Apvaizdos seserimis (nuotoliu)
Trečiadieniais 12 val. Šv. Jonų bažnyčioje Mišios VU dėstytojams ir darbuotojams
Lietuvos šeimos centras kviečia į seminarų kursą „Meilė greta netobulumo“ (nuotoliu)
7 susitikimų „Santuokos kursas“ poroms Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre (nuo spalio 27 d.)
„Bendrakeleiviai“ kviečia į susitikimų ciklą „Kaip išbūti vienam ir kaip sutikti kitą?“ (nuo lapkričio 8 d.); „Apči! Kaip išsivaduoti nuo slogios nuotaikos“ (nuo spalio 14 d.)
Choras „Adoramus“ kviečia prisijungti tenorus ir bosus
Socialiniame centre „Betanija“ – didelis ilgo galiojimo maisto produktų trūkumas. Kviečiame pasidalinti!
Broliai dominikonai kviečia prisidėti prie Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios remonto išlaidų
Laidoje „Šventadienio mintys“ – pokalbis su Tverečiaus ir Vosiūnų parapijų klebonu Ronaldu Kuzmicku
Ramintojos bažnyčios bendruomenės susitikimas apie bendruomenės viziją (nuotraukos)
Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimas susitiko su br. Jean-Marie ir Taizé
Vilniaus Šv. Juozapo parapijos Carito savanoriai susipažino su Biržų kraštu (nuotraukos)
Studentų politologų Šv. Tomo Moro klubo savaitgalis Gaveikėnuose (nuotraukos)
Kun. Viliaus Valionio primicijos Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info