Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-10-06

Mielieji,

spalio 4 d. Vatikane prasidėjo Vyskupų sinodo XVI generalinė asamblėja, kurioje dalyvauja ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas bei Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

Sinodas.katalikai.lt skelbia vysk. A. Jurevičiaus trumpus reportažus apie asamblėjos darbą bei nuorodas į kitus informacijos šaltinius. Žinias iš Sinodo rengia ir Vatican News lietuviškų žinių redakcija. Visą mėnesį popiežius kviečia melstis už Sinodą parapijose ir asmeniškai (pasiūlymai kasdienai).

Paskelbta Aušros Vartų atlaidų programa lietuvių ir lenkų kalbomis. Atlaidai Vilniuje vyks lapkričio 12–19 dienomis.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kviečiame Rožinį melstis su bendruomene bažnyčiose ar namuose.

Naujuose Carito Motinos ir vaiko namuose pagalbos sulauks daugiau mamų
Pas Viešpatį iškeliavo t. Gediminas Kijauskas SJ (1930–1960–2023)
Visą spalį – ypatingas dėmesys misijoms

Kalendorius:
Iki spalio 8 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai Bernardinų parapijoje
Spalio 5–7 d. Dievo Gailestingumo konferencija internetu iš Vilniaus (anglų k.)
Spalio 6–8 d. Lukiškių Dievo Motinos Rožinio atlaidai Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Spalio 6 d. 18.00 val. Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje – susitikimas su br. Jean-Marie iš Taizé bendruomenės
Spalio 6 d. 19.15 val. Tyli penktadienio malda su Nukryžiuotojo Kristaus seserimis
Spalio 9 d. 18.00 val. VILNIUS BUNDA – jungtinės Vilniaus charizmatinių bendruomenių pamaldos Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Spalio 11 d. 18.00 val. Vaidoto Žuko knygos „Teofilius Matulionis. Laiškai“ pristatymas Bažnytinio paveldo muziejuje
Spalio 11 d. 18.00 val. Atviras jaunimo susitikimas Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre
Spalio 11 d. 19.00 val. Vilniaus Šv. Jono Pauliaus parapijoje – ALFA kurso pradžia
Spalio 13–15 d. Rekolekcijų savaitgalis sutuoktiniams Truskavoje
Spalio 13–15 d. Savaitgalio tylos rekolekcijos merginoms „Bažnyčiai ir pasauliui reikia jūsų kaip žemei lietaus“
Spalio 14–15 d. Studentus ateitininkai kviečia į rudens žygį
Spalio 15 d. 15.30 val. „Ką ir kaip kalba šv. Faustina?“ Susitikimas su Jean-Philippe Calame Šv. Faustinos namelyje
Spalio 17 d. 19.00 val. Taizé pamaldos Vilniuje su broliu Jean-Marie iš Taizé bendruomenės
Spalio 18 d. 18.00 val. Dr. Tojanos Račiūnaitės paskaita „Globojant šventą kankinio kūną: Juozapato Kuncevičiaus relikvijų kultas XVII–XVIII a.“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Spalio 20–22 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos savaitgalis Vilniuje
Spalio 20 d. 18.00 val. Susitikimas katechetams „Kaip būti misionierium parapijoje?“

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Psichologijos studentai ir jauni psichologai kviečiami prisijungti prie Šv. Augustino klubo
Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras kviečia į 7 susitikimų „Santuokos kursą“ (spalį–gruodį)
Spalį laikas skambinti varpais. Bažnytinio paveldo muziejus kviečia žmones su regos negalia
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ kviečia į programą „Pradžioje“ (registracija iki spalio 28 d.)
Seminarijoje veikia Rūtos Onos Čigriejūtės iliustracijų paroda „Adelė Dirsytė“
„Bendrakeleiviai“ renka Išėjimo iš skyrybų krizės grupes gyvai (nuo spalio 10 d.) ir nuotoliu (nuo spalio 30 d.)
Vilniaus Kalvarijų parapijoje– pal. Karolio Akučio paroda „Eucharistijos stebuklai“ (visą spalį)
Sekmadieniais sugrįžta 19 val. šv. Mišios studentams Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje renkama grupė netektį išgyvenusiems asmenims
Vilniaus universiteto bibliotekoje bus atidaryta paroda, skirta 400 metų Šv. Juozapato kankinystei atminti
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio 35-ųjų vyskupo konsekracijos metinių šventė Seminarijoje (nuotraukos)
Šv. Rapolo atlaidai Vilniuje (nuotraukos)
Parodos „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“ atidarymas (nuotraukos)
Dr. Jolitos Liškevičienės paskaita „Juozapatui Kuncevičiui skirti leidiniai, išspausdinti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (vaizdo įrašas)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info