Lapkritį į Vilnių kviečia Aušros Vartų atlaidai

Lapkričio 12–19 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai.

Atlaidų programa lietuvių kalba ir lenkų kalba (plakatai parsisiųsti LT ir PL).

„Šventės metu apmąstysime Marijos giesmės (Magnificat) žodžius, kuriais Marija šlovina Dievą už suteiktas malones bei jos išaukštinimą, padariusį ją Išganytojo ir tuo pačiu visų priklausančių jam Motina. Marija pristatoma pavyzdžiu, kaip reikia garbinti Dievą ir jam dėkoti.“ – rašoma parapijos kvietime.

Tradiciškai Atlaiduose bus meldžiamasi už Bažnyčios karitatyvines tarnystes, kunigus, pašvęstojo gyvenimo narius, seminaristus, Lietuvos kariuomenę, statutinius pareigūnus, žemdirbius, amatininkus, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, pabėgėlius ir migrantus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, maldos bendruomenes, jaunimo ir šeimų organizacijas.

Sekmadieniais 11 ir 13 val. šv. Mišios bus aukojamos prie atverto Aušros Vartų koplyčios lango. Lapkričio 19 d. 11 val. lietuvių kalba ir 13 val. lenkų kalba prie atverto Aušros Vartų koplyčios lango Mišias aukos Lietuvos vyskupai.

Kasdien, išskyrus sekmadienius, 17 val. aukojamos šv. Mišios užsienio kalbomis.

Šv. Mišių transliacijos: kasdien 11 ir 19 val. per Marijos radiją , 13 val. per radijo stotį „Znad Wilii“. Atlaidų pamaldų transliaciją bus galima stebėti ir parapijos svetainės puslapyje www.ausrosvartai.lt

Atlaidų metu Piligrimų centras, įsikūręs šv. Teresės bažnyčios kriptoje, atidarytas kasdien nuo 10 iki 19 val.

KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA

06.30 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
07.30 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.00 val. – Marijos valandos bažnyčioje (lenkų k.)
09.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
10.30 val. – Novena ir malda už kunigus bažnyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (išskyrus sekmadienius)
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k., išskyrus sekmadienius)
18.00 val. – Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai) Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)

Atlaidų puslapis feisbuke

Daugiau informacijos parapijos svetainėje ausrosvartai.lt