Visą spalį – ypatingas dėmesys misijoms

Visas spalis daugybei pasaulio tautų yra tapęs Misijų mėnesiu. Kasmet šio mėnesio iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje.

Misija visų pirmiausia yra skelbimas, tampantis liudijimu. Būti misionieriais galima bet kurioje aplinkoje: tereikia džiugiai liudyti tikėjimą ir kviesti laisvai apsispręsti.

Popiežius Pranciškus šiems metams parinko temą „Degančios širdys, keliu žengiančios kojos“, įkvėptą Luko evangelijos pasakojimo apie Emauso mokinius (plg. 24, 13–35). „Tie du mokiniai buvo sutrikę ir nusivylę, tačiau susitikimas su Kristumi Žodyje ir laužomoje Duonoje uždegė entuziazmą vėl keliauti į Jeruzalę ir skelbti, kad Viešpats tikrai prisikėlė. […] Taigi ir mes vėl leiskimės į kelionę, nušviesti susitikimo su Prisikėlusiuoju ir atgaivinti jo Dvasios. Eikime su degančiomis širdimis, atviromis akimis ir keliu žengiančiomis kojomis, kad Dievo žodžiu uždegtume kitų širdis, atvertume kitiems akis pamatyti Jėzų Eucharistijoje ir pakviestume visus kartu eiti taikos ir išganymo keliu, kurį Dievas Kristuje dovanojo žmonijai.“ žinioje Pasaulinei misijų dienai kviečia popiežius.

Lietuvoje veikianti Misijinės veiklos tarnyba 2023 m. spalio mėnesiui išleido plakatą ir specialią mėnesio knygelę (lietuvių ir lenkų k.).  Pasak rengėjų, „ši knygelė – tai pagalba parapijų bendruomenėms ir su įvairiais religiniais judėjimais susijusiems žmonėms, kad jie galėtų geriau pajusti misijų mėnesio – spalio dvasią. Spalio mėnuo lietuviškoje tradicijoje glaudžiai susijęs ir su Rožinio malda. Tokie skirtingi šio mėnesio turiniai praturtina vienas kitą ir sustiprina konkretų mūsų būdą gyventi katalikų tikėjimu maldoje ir kasdien jį praktikuojant.“

Leidinyje pateikiama popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei misijų dienai ir Rožinio maldos tekstai, taip pat kiekvienai mėnesio dienai po citatą iš Vatikano II Susirinkimo dekreto Ad gentes apie misionieriškąją Bažnyčios dvasią, specialios maldos ir liudijimai.

Daugiau Misijų mėnesio ir dienos medžiagos parsisiuntimui (lietuvių ir lenkų kalbomis): https://misijos.katalikai.lt/medziaga/leidiniai

Vaizdo medžiaga apie Misijų mėnesį (lietuvių ir lenkų kalbomis): https://misijos.katalikai.lt/medziaga/kita

2019-tais metais Lietuvoje buvo įsteigta nacionalinė Misijinės veiklos tarnyba, kurios vadovu paskirtas kun. Alessandro Barelli SDB. Ši tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos vyskupijomis, pristato Bažnyčiai ir visuomenei iniciatyvas, kurių paskirtis – sužadinti tikinčiųjų jautrumą misijų tikrovei. Be konkrečių siūlymų, misijinės veiklos skatinimo tikslas taip pat yra atkreipti dėmesį į tai, kas jau esame ir ką jau veikiame krikščioniškos bendruomenės viduje bei už jos ribų: skelbti čia ir dabar savo tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Informacija parengta pagal misijos.katalikai.lt ir Misijinės veiklos tarnybos medžiagą.