Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-29

Mielieji,

minint Šv. Juozapato kankinystės 400 metų Vilniuje lankosi Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas, Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Nuotraukos iš Dieviškosios liturgijos Vilniaus Švč. Trejybės (graikų apeigų katalikų) bažnyčioje ir šv. Juozapato bareljefo atidengimo. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“.

Šventojo Tėvo maldos intencija spaliui: melskimės už Bažnyčią, kad įsiklausymą ir dialogą ji priimtų kaip gyvenimo būdą visais lygmenimis ir į visus pasaulio pakraščius leistųsi vedama Šventosios Dvasios.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kviečiame Rožinį melstis su bendruomene bažnyčiose ar namuose.

Visą spalį dėmesys skiriamas ir misijų temai, o spalio 22 dieną bus minima Pasaulinė misijų diena, kurios proga popiežius Pranciškus yra parašęs žinią. Lietuvoje veikianti Nacionalinė misijų tarnyba parengė plakatus, knygelę, vaizdo ir kitą medžiagą (lietuvių ir lenkų k.), padėsiančią bendruomenėms geriau suprasti ir pajusti Misijų mėnesio dvasią. Visą medžiagą rasti galima: https://misijos.katalikai.lt

Kitą savaitę Vatikane prasidės Vyskupų sinodo XVI asamblėjos pirmoji sesija „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“. Ypatingai spalio 1 d., sekmadienį, o po to ir visą mėnesį popiežius kviečia melstis už Sinodą visose parapijose ir asmeniškai (pasiūlymai kasdienai).

Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę, 2023 m. ruduo
Naujas ALFA kursų sezonas parapijose ir bendruomenėse laukia dalyvių

Kalendorius:
Iki spalio 1 d. Šv. Rapolo atlaidai Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Rugsėjo 29 d. 19.00 val. Adoracija per naktį Vilniaus Bernardinų parapijos Kristaus laiptų koplyčioje
Rugsėjo 30 d. 10.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje
Rugsėjo 30 d. 20.00 val. Šviesa naktyje: šlovinimas, malda, adoracija Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje
Spalio 1 d. 17.00 val. Vargonų muzikos koncertas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Spalio 2 d. 18.30 val. ALFA kurso pradžia Vilniaus Katedros bendruomenėje
Spalio 4 d. 18.40 val. Pradedamas ALFA kursas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Spalio 5–7 d. Dievo Gailestingumo konferencija internetu iš Vilniaus (anglų k.)
Spalio 6–8 d. Lukiškių Dievo Motinos Rožinio atlaidai Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Spalio 9 d. 18.00 val. VILNIUS BUNDA – jungtinės Vilniaus charizmatinių bendruomenių pamaldos Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Spalio 11 d. 19.00 val. Vilniaus Šv. Jono Pauliaus parapijoje – ALFA kurso pradžia
Spalio 13–15 d. Rekolekcijų savaitgalis sutuoktiniams Truskavoje
Spalio 13–15 d. Savaitgalio tylos rekolekcijos merginoms „Bažnyčiai ir pasauliui reikia jūsų kaip žemei lietaus“
Spalio 14–15 d. Studentus ateitininkai kviečia į rudens žygį

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Ketvirtadienių vakarais Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – Švč. Sakramento adoracija ir malda už pašaukimus
Broliai joanitai renka grupę suaugusiems, besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui
Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras kviečia sutuoktinius į Santuokos kursą (spalio–gruodžio mėn.)
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ pradeda naują sezoną su programa „Pradžioje“
Artimiausių „jėzuitiškų“ renginių kalendorius
Žurnalo „Magnificat vaikams“ rinkiniai (2020-2022 m.)
Kun. Mozės Mitkevičiaus paskaitų Mažojoje akademijoje įrašai
Adutiškio parapijos tarybos susitikimas su vysk. Dariumi Trijoniu (nuotraukos)
Dūkštų parapijoje vyksta biblijos skaitymo grupės susitikimai (lietuvių, lenkų, rusų k.)
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje vyko seminaras senjorams apie savanorystę (nuotraukos)
Vilniaus akademinės sielovados centras pirmakursiams surengė ekskursijas po Vilnių (nuotraukos)
Neopresbiterio Edvardo Rynkevič primicijos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Mediacijos centras „In pace“ teikia plataus spektro mediacijos paslaugas
Apie individualią savanorystę su vaikais „Vilties angele“
Socialinis centras „Betanija“ ieško socialinio(-ės) darbuotojo(-os)
Paauglius kviečia į socialinių įgūdžių grupę „Šok per bangas“
Grupė tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių vaikus
Pasaulinės pabėgėlių ir migrantų dienos minėjimas Vilniuje (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info