Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-10-20

Mielieji,

sekmadienį – Misijų sekmadienis. Meldžiamės už misijas ir misionierius, šv. Mišiose renkamos aukos misijų veiklai paremti. Popiežiaus žinia Pasaulinei misijų dienai. Švenčiant misijų dieną, sekmadienį 12.30 val. šv. Mišios iš Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčios bus transliuojamos per LRT PLIUS.

https://misijos.katalikai.lt – plačiau apie Spalį – Misijų mėnesį.

Spalio 27 dieną, penktadienį, popiežius Pranciškus kviečia skirti maldai ir pasninkui už taiką.

Parapijos ir bažnyčios jau ruošiasi Visų Šventųjų iškilmei, Vėlinių oktavai. Informacijos apie pamaldų laikus kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose.

Lapkričio 12–19 d. Vilniuje vyks Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Skelbiama atlaidų programa.

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Sinodo šv. Mišiose Šv. Petro bazilikoje
Naujienos iš Vyskupų Sinodo generalinės asamblėjos (lietuvių k.)

Kalendorius:
Spalio 20–22 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos savaitgalis Vilniuje
Spalio 20–21 d. Pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio valstybinės laidotuvės
Spalio 20 d. 18.00 val. Susitikimas katechetams „Kaip būti misionierium parapijoje?“
Spalio 20 d. 18.00 val. Seminaras nuteistųjų artimiesiems ,,Kaip likti kartu, kai taip nelengva…“ (nuotoliu)
Spalio 21 d. 10.00 val. Ekskursija šv. Jono Pauliaus II pėdomis Vilniuje su Šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomene
Spalio 22 d. 12.30 val. Švenčiant Pasaulinę misijų dieną – šv. Mišios Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčioje
Spalio 24 d. 18.30 val. Šv. Jokūbo kelio piligrimystei skirtas vakaras Vilniaus Piligrimų centre
Spalio 27 d. Popiežius kviečia pasninkauti ir melstis už taiką
Spalio 27–29 d. Rekolekcijos „Vyresnysis sūnus palaidūnas. Iš naujo atrask kelią į Dievo širdį“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Spalio 27–29 d. Rekolekcijos jaunimui „Meilė ir ilgalaikiai santykiai“ su Dievo Gailestingumo šventovės jaunimu
Spalio 29 d. Simono ir Judo Tado (Simajudo) atlaidai ir koncertas Marcinkonyse
Spalio 31 d. 18.00 val. Visų Šventųjų šventė vaikams ir šeimoms Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje (lenkų k.)
Lapkričio 2 d. 15.00 val. Šv. Mišios už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse
Lapkričio 2 d. 18.00 val. Šv. Mišios už mirusius menininkus ir koncertas „Tą rūsčiąją valandą vėlei džiazuos“ Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Lapkričio 3–4 d. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su br. Alain-Marie de Lassus CSJ (Vilniaus Išganytojo bažnyčioje)
Lapkričio 5 d. 13.15 val. Kun. Alain-Marie de Lassus CSJ knygos „Ką dvasia kalba Bažnyčiai“ pristatymas ir susitikimas su autoriumi Vilniuje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Katechetikos centras Aušros Vartų atlaidų metu rengia edukacines programas (lietuvių ir lenkų k., vyksta registracija)
Šeimos centras kviečia į kursus sužadėtiniams mažoje grupelėje (nuotolinis kursas)
Pas brolius joanitus – suaugusiųjų pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui kursai
Spalio 30 dieną Bendrakeleiviai nuotoliu pradeda Išėjimo iš skyrybų krizės grupę suaugusiems
Pirmadieniais nuo 17.30 val. Išklausymo tarnystės savanoriai Katedros parapijos namuose laukia tų, kuriems reikia pagalbos
Ateitininkų federacija ieško naujo komandos nario – projektų vadovo
Akimirkos iš ekumeninių Taizé pamaldų su broliu Jean-Marie Vilniuje (nuotraukos)
Hospiso bendruomenė sodino geltoną narcizų vilties lauką prie Ukrainos ambasados (nuotraukos)
Vilniaus aukštųjų mokyklų dėstytojai dalyvavo ekskursijoje „Vidinis Vilnius: neatrastos Vilniaus bendruomenės“ (nuotraukos)
Nuo šiol Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje galima pasimelsti prie Šv. Jono Pauliaus II relikvijos
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje vyko susitikimas su misionieriais iš Malaizijos (nuotraukos)
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje pristatyta Rūtos Onos Čigriejūtės iliustracijų paroda „Adelė Dirsytė“ (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Karitiečiai mokosi: Socialinio centro „Betanija“ savanoriai rinkosi į konsultaciją „Bendravimas su kitokiu nei aš“; įvyko įvadiniai mokymai naujiems Carito savanoriams (nuotraukos); padalinių savanorių koordinatoriai mokėsi apie darbą su savanoriais (nuotraukos)
Užsieniečių integracijos programa dalijasi per rugsėjį nuveiktais darbais
Motinos ir vaiko namų komanda patirties sėmėsi pas kolegas Austrijoje

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info