200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Jaunimo vigilija pasitinkant šv. Kazimiero šventę Katedroje

2015 kovo 4
Jaunimo vigilija Šv. Kazimiero koplyčioje. Nuotr. kun. Mariaus Žitkausko

Kovo 3 d. Vilniaus arkikatedroje vyko jaunimo vigilija pasitinkant šv. Kazimiero iškilmę. Šv. Kazimieras – Lietuvos ir jaunimo globėjas, todėl simboliškai šio šventojo, kurio relikvijos gerbiamos Vilniaus katedroje, iškilmė pradėta Jaunimo vakaru. Šv. Mišių pamoksle vysk. Arūnas Poniškaitis kvietė jaunus žmones nebijoti būti pagautiems Kristaus meilės. Pagautas Jo meilės žmogus veržiasi į priekį, skuba nešti Gerąją Naujieną. Vyskupas ragino dėkojant šventiesiems melsti, kad tęstume tikėjimo kelionę, neštume džiaugsmą ir viltį į pasaulį.

Per Šv. Mišias Katedros patarnautojai atnaujino pažadą uoliai patarnauti liturgijos metu. Trys iš jų gavo škaplierius. Vysk. Arūnas Poniškaitis pabrėžė, kad tokio simbolio gavimas ir dėvėjimas – tai lyg apsivilkimas Kristumi. Šv. Mišių metu Viešpatį giesmėmis šlovino Emanuelio bendruomenė.

Po Šv. Mišių visi buvo pakviesti vakarieniauti po šiauriniais Katedros skliautais, o vėliau rinkosi klausyti brolio Pranciškaus iš Tiberiados bendruomenės mokymo apie neturtą, skaistumą ir klusnumą. Tai, ką išgirdo katechezės metu, jaunimas aptarė grupelėse. Šv. Kazimiero koplyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, kur jaunimo maldą lydėjo seserys asumpcionistės ir broliai joanitai su savo jaunimu.

Šv. Kazimiero šventė Katedroje tęsiasi ir kovo 4-ą dieną. Programa: www.katedra.lt.

Žymės:

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt