Kovo 1-oji – maldos už pasaulio lietuvius diena

Pirmąjį kovo sekmadienį, kovo 1-ąją, šiemet jau antrą kartą švenčiama Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskelbta Maldos už viso pasaulio lietuvius diena. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir prisiminti visus vienos tautos vaikus, kurie pastaruoju metu gyvena pasklidę 42-juose kraštuose. Katalikai buriasi 66-iose parapijose arba misijose, kur darbuojasi lietuviai kunigai, pašvęstojo gyvenimo seserys ir broliai, taip pat kiti bendradarbiai.

Už pasaulio lietuvius meldžiamasi ir visose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose. Arkivyskupas Gintaras Grušas šia intencija meldėsi šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje kovo 1 d. 10 val.

Daugiau informacijos: http://www.lietuviai.ca/sielovada/index.php