Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2018-02-09

Šimtmečio proga Bažnyčia iškilmingai patikės Lietuvą Dievo Motinos globai.  Kviečiame melstis tiek Trakuose, kur susirinks Lietuvos vyskupai, tiek savo parapijose ne tik vasario 11-ąją, bet ir visus šiuos metus.
Vasario 16 d. iškilmingai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį (Vasario 16-osios šv. Mišių laikas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose).
Vilniuje išsakyta padėka pašvęstiesiems – minint Kristaus Paaukojimą šventykloje. Renginyje, skirtame pašvęstojo gyvenimo asmenims, kalbėjo vysk. D. Trijonis apie Abraomo ir kiekvieno pašauktojo kelionę Dievo link.
Pal. Teofiliaus relikvija Romos Šv. Baltramiejaus bazilikoje – Naujųjų laikų kankinių šventovėje: Vatikano radijo žinia čia ir čia, nuotraukos, interviu su arkivysk. G. Grušu (video).
Popiežiaus Pranciškaus Žinia 26-osios Pasaulinės ligonių dienos proga. Vasario 10 d. šia proga Vilniaus vyskupai aukos šv. Mišias Nacionaliniame vėžio institute ir Santaros klinikose.
Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2018 m. gavėnios proga
Vasario 9–11 d. Marijos mokyklos Žiemos rekolekcijos Vilniuje (būtina registracija)
Vasario 9 d. 18:00 val. Prasideda paskaitų ciklas „Dvasingumas ir muzika“ su br. Eugenijumi Puzynia Vilniuje
Vasario 9 d. 19:00 val. Prasideda kursas sutuoktiniams Vilniaus Kalvarijų parapijoje (būtina registracija)
Vasario 10 d. 9:00 val. VA ministrantų KREPŠINIO turnyras 3×3 Vilniuje (komandų registracija iki 02-01)
Vasario 10–11 d. „Garstyčios grūdo“ tylos rekolekcijos merginoms Vilniuje (Būtina registracija)
Vasario 10 d. 11:00 val. Prasideda paskaitų ciklas tėvams „Kaip užauginti laimingą vaiką?“ Vilnelės kultūros centre Vilniuje
Vasario 10 d. 12:00 val. Edukacija šeimoms „Šviečiu Lietuvai“ Bažnytinio paveldo muziejuje (būtina registracija)
Vasario 10 d. 13:00 val. Kursas „Erezijos ir teologijos raida pirmojo tūkstantmečio Bažnyčioje“ su mons. dr. A. Jurevičiumi Vilniuje (LKMA)
Vasario 10 d. 17:00 val. Kamerinės muzikos koncertas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
Vasario 11 d. Pasaulinė ligonių diena
Vasario 11 d. 12:00 val. Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai Trakuose
Vasario 11 d. 15:00 val. Dr. B. Ulevičiaus paskaita „Eucharistija ir sakramentinis gyvenimas“ Vilniuje
Vasario 11 d. 15:00 val. Užgavėnių šventė vaikams Vilniaus Šv. Jono Bosko (saleziečių) parapijoje
Vasario 11 d. 19:00 val. Diskusija studentams apie partizanus su ateitininkais ir Šv. Kryžiaus studentų bendruomene Vilniuje
Vasario 12 d. 18:00 val. Priklausomų asmenų artimųjų psichologinės paramos grupės susitikimas Vilniuje
Vasario 12 d. 18:15 val. Prasideda susitikimai ikimokyklinukų mamoms „Ko reikia kiekvienai mamai“ Pilaitės parapijoje
Vasario 13 d. 9:00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir jos bendradarbius Katedroje, Šv. Kazimiero koplyčioje
Vasario 13 d. 18:00 val. Vidinio išgydymo pamaldos Vilniaus Šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Vasario 13 d. 18:15 val. Prasideda išėjimo iš skyrybų krizės grupės susitikimai Vilniuje (būtina registracija)
Vasario 13 d. 19:30 val. Taizé Gailestingumo vakaras Joanitų vienuolyne Vilniuje
Vasario 14 d. Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia
Vasario 15 d. 18:00 val. Susitikimas norintiems savanoriauti VA „Carite“
Vasario 15 d. 18:00 val. 100-mečio šventė VA Carito Užsieniečių integracijos programos centre Vilniuje
Vasario 16 d. 12:30 val. Varpų gausmas Šimtmečiui
Vasario 16 d. 13:00 val. Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje
Vasario 16 d. 19:00 val. Koncertas Atkurtos Lietuvos 100-mečiui Bernardinų bažnyčioje
Vasario 18–22 d. Katechezės apie Fatimą su kun. Adam Bocheński iš Lenkijos Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje (lenkų k.)
Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:

Kviečia ALFA kursai: Dominikonų bažnyčioje nuo 02-21, Vilniaus Kalvarijų parapijoje jaunimui nuo 02-22, ALFA Joanitų vienuolyne Suaugusiems 30+ (prasidėjo 02-08) ir Jaunimui (prasidėjo 01-31);
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia vasario 23-25 d. į Pašaukimų savaitgalį;
Dalyvaukite Statulėlių ir tekstų konkurse „Jei gyvenčiau šv. Kazimiero laikais“;
„Aš Esu“ bendruomenė kviečia registruotis į vasario mėn. uždarą priklausomų asmenų artimųjų psichoedukacinę grupę; grupę lankiusių dalyvių atsiliepimai (vardai pakeisti);
Lietuvos Caritas kviečia jungtis į paramos Ukrainos vaikams akciją;
15min.lt pasakoja apie koncertą „Duok 5“ VA Carito „Artumo“ programai paremti;
Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras ieško socialinių darbuotojų ir pedagogų;
Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre – iki 02-19 paroda, skirta atkreipti dėmesį į Vaisiaus alkoholinio sindromo problemą;
Jėzus laukia adoruotojų Švč. Sakramento nuolatinės adoracijos koplytėlėje Joanitų vienuolyne (II-III naktis – nuo 3:30 iki 5 val., VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val.);
Vilniaus akademinis jaunimas dalyvavo KAIROS rekolekcijose (nuotraukos);
Vilniaus kunigų seminarijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija, skirta atkūrimo 25-mečiui;
Kaip Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijiečiai šventė savo globėjo gimimą Dangui?;
Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos jaunimas pramogavo ant ledo (nuotraukos);
Švenčionyse ekumeninėse pamaldose melsta krikščionių vienybės;
Pasirodė nauja lietuvių pamėgto sielovadininko J. Philippe’o knyga.