200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia

2018 vasario 14 0:00

Šiais metais Pelenų trečiadienis – gavėnios pradžia – vasario 14 d. Bažnyčiose šv. Mišių metu atgailos ir atsivertimo ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pelenais.

Pelenų trečiadienį šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos 8.00, 12.30, 17.30 ir 18.30 val.

Pelenų trečiadienį Lietuvoje laikomasi pasninko: leidžiama per dieną valgyti sočiai tik kartą (kitus du kartus, pvz., ryte ir vakare, – tik lengvai užkąsti) ir susilaikoma nuo mėsiškų valgių. Šio įstatymo privalu laikytis katalikams nuo 18 iki 60 metų amžiaus (plg. CIC kan. 1252). Daugiau apie pasninko tvarką ir prasmę skaitykite Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcijoje dėl atgailos ir pasninko dienų.

Kviečiame skaityti popiežiaus Pranciškaus Žinią 2018 m. gavėnios proga. Jos temai Šventasis Tėvas parinko žodžius: „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24, 12). Žinioje Šventasis Tėvas perspėja saugotis netikrų pranašų ir įpūsti prigesusią meilę.  „Pirmiausia Bažnyčios narius kviečiu uoliai žengti gavėnios keliu dalijant išmaldą, pasninkaujant ir meldžiantis. Jei kartais atrodo, jog meilė daugelio širdyse gęsta, ji visada liepsnoja Dievo širdyje! Jis mums visada dovanoja naujų progų vėl imti mylėti“, – rašoma popiežiaus Žinioje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt