Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia

2018 vasario 14 0:00

Šiais metais Pelenų trečiadienis – gavėnios pradžia – vasario 14 d. Bažnyčiose šv. Mišių metu atgailos ir atsivertimo ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pelenais.

Pelenų trečiadienį šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos 8.00, 12.30, 17.30 ir 18.30 val.

Pelenų trečiadienį Lietuvoje laikomasi pasninko: leidžiama per dieną valgyti sočiai tik kartą (kitus du kartus, pvz., ryte ir vakare, – tik lengvai užkąsti) ir susilaikoma nuo mėsiškų valgių. Šio įstatymo privalu laikytis katalikams nuo 18 iki 60 metų amžiaus (plg. CIC kan. 1252). Daugiau apie pasninko tvarką ir prasmę skaitykite Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcijoje dėl atgailos ir pasninko dienų.

Kviečiame skaityti popiežiaus Pranciškaus Žinią 2018 m. gavėnios proga. Jos temai Šventasis Tėvas parinko žodžius: „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24, 12). Žinioje Šventasis Tėvas perspėja saugotis netikrų pranašų ir įpūsti prigesusią meilę.  „Pirmiausia Bažnyčios narius kviečiu uoliai žengti gavėnios keliu dalijant išmaldą, pasninkaujant ir meldžiantis. Jei kartais atrodo, jog meilė daugelio širdyse gęsta, ji visada liepsnoja Dievo širdyje! Jis mums visada dovanoja naujų progų vėl imti mylėti“, – rašoma popiežiaus Žinioje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt