200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vasario 16 d. iškilmingai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį

2018 vasario 8
Nuotraukos autorius - Kristina Šmulkštytė

2018 m. vasario 16 d. iškilmingai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį.

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje švęsti Valstybės atkūrimo šimtmetį pradeda vasario 11 d., sekmadienį, kai Trakų bazilikoje Lietuvos vyskupai drauge su tikinčiaisiais atliks Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai aktą. Į šį tikėjimo veiksmą jungsis tikintieji visose Lietuvos bažnyčiose ir pasaulio lietuvių bendruomenėse.

Vasario 16-ąją dėkokime Dievui už Lietuvos Nepriklausomybę, už mūsų šalies šventuosius ir palaimintuosius ir už visus kilnius žmones, kurie aukojosi dėl bendrojo gėrio.

12.30 val. Varpų gausmas Šimtmečiui

Šventiniu gausmu prabils Lietuvos bažnyčių varpai. Katalikų Bažnyčia daug prisidėjo prie mūsų valstybės kūrimo, o sovietinės okupacijos metais skatino ir palaikė gyvą tautos laisvės siekį.

13.00 val. Šv. Mišios už Tėvynę Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje

Šv. Mišių aukai vadovaus Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šv. Mišios, dėkojant Dievui už Lietuvos laisvę, bus aukojamos ir kitose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose. Švęskime Valstybės Šimtmetį dėkodami Dievui už Lietuvos laisvę ir visus žmones, kurie dėl jos aukojosi.

Primename, kad Lietuvos vyskupai šių metų vasario 16-ąją, penktadienį, atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir kviečia: „Dalinkimės vieni su kitais nepriklausomybės džiaugsmu! Te Jūsų džiaugsmui nieko netrūksta (plg. Jn 15, 11)!“

Visą šventinių renginių programą Vilniaus mieste galite rasti www.lietuva.lt.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt