Arkivyskupas emeritas žiniasklaidoje

Velykinis interviu savaitraščiui „Atgimimas“

Šv. Velykas, džiugią Prisikėlimo šventę, dalis mūsų visuomenės pasitinka smarkiai sunerimusi dėl teisingumo valstybėje stokos, kita dalis menkai tesidomi bendraisiais reikalais, rūpinasi tik savimi, o

“Dialogas vyksta” – interviu Vatikano radijui

2010 m. spalio 21 d. Vatikano radijo studijoje Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis dalijosi mintimis apie šiandienos Lietuvos Katalikų Bažnyčios santykius su visuomene. Eminencija,

Interviu žurnalui „Veidas“, 2008 m. rugsėjo 29 d.

“Nelaukite politiniame gyvenime išganytojo, bet remkitės sveiku protu” Artėjant Seimo rinkimams, Lietuvos vyskupai kreipėsi laišku į tikinčiuosius, ragindami atsakingiau vertinti partijų nuveiktus darbus ir nuostatas.

Interviu “Lietuvos žinioms”

Mūsų šalyje pastaruoju metu stebimas didelis žmonių nusivylimas valdžia, jie nerimauja dėl politikų ir valdininkų sprendimų, jau nekalbant apie tokius dalykus, kaip augančios kainos. Kokią

Interviu “Mažajai studijai”

Pasibaigę Eucharistijos metai ir jų prasmė Manau, kad svarbiausia, kas nutiko per šiuos metus visoje Lietuvoje ir mūsų arkivyskupijoje – tai, kad didžiausias dėmesys buvo

Interviu “Lietuvos rytui”

Pernai šalį krečiant Prezidentūros skandalui, jūs asmeniškai ir Bažnyčia pasisakėte apie aukštų pareigūnų moralę. Kaip vertinate dabartinę situaciją šalyje? Nematau, kad po Seimo rinkimų padėtis

Interviu naujienų agentūrai ELTA

Praėjusios kadencijos Seimas skubiai ratifikavo ES Konstituciją, kurioje neminima krikščionybė. Kaip vertinate šį dokumentą bei jo skubotą ratifikavimą? Kokias išvadas apie ES raidą leidžia daryti

Pasisakymas per radiją ir televiziją

Brangūs Broliai ir Seserys! Nuo pat atgautos Nepriklausomybės aušros kalbėta, kad griūva geležinės uždangos, atsidaro sienos, laužomos pertvaros. Šiandien paliekame už nugaros paskutinius nuo laisvo

Interviu savaitiniam žurnalui „Veidas“

„Žmonės nebesusitinka su tikromis Velykomis“ Dalia Jazukevičiūtė Žmogus be Dievo darosi vis labiau pažeidžiamas socialiniu lygmeniu, priklausomas nuo labiausiai nekontroliuojamų instinktų ir valdžios jėgų. Suskaldytoje

Interviu naujienų agentūrai ELTA

Rūpinimąsi pilietinės bendruomenės reikalais grindžianti meilė artimui, kuri atmeta “džiunglių įstatymus”, kyla iš Dievo meilės žmogui. Į ją atsiliepęs asmuo kur kas sąmoningiau dalyvauja bendruomenės