Arkivyskupas emeritas žiniasklaidoje

Atsakymai į “Omni Laiko” skaitytojų klausimus

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, atsakydamas į “Omni Laiko” skaitytojų klausimus, komentavo dabartinę padėtį Lietuvoje, Bažnyčios vaidmenį visuomenės gyvenime ir priminė, kad “būtina smerkti nuodėmę, bet