NAUJIENOS

2008 m. Kalėdos

Pabusk, žmogau: dėl tavęs Dievas tapo žmogumi. Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus (Ef 5, 14). Šiais šv. Pauliaus žodžiais

2008 m. Aušros Vartų atlaidai

Brangūs Broliai ir Seserys! Sveikinu visus vilniečius ir svečius, atkeliavusius pas Gailestingumo Motiną Mariją, kad drauge su Ja ir per Ją labiau priartėtume

2008 m. Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

Brangūs Broliai ir Seserys, Nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius į Žemaičių Kalvariją prie Krikščioniškų šeimų Karalienės titulu vainikuoto Marijos paveikslo dėkoti Dievo Motinai už

2008 m. Velyknaktį

Mylimi broliai ir seserys, Ką tik girdėjome Dievo angelo žinią: Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra,

Interviu “Lietuvos žinioms”

Mūsų šalyje pastaruoju metu stebimas didelis žmonių nusivylimas valdžia, jie nerimauja dėl politikų ir valdininkų sprendimų, jau nekalbant apie tokius dalykus, kaip augančios

Seime 2008 m. minint Sausio 13-osios aukas

Gerbiamieji, už ką žuvo tie Lietuvos vaikai, kurių atminimą kasmet pagerbiame iškilmingais posėdžiais ir pamaldomis? Už Tėvynės laisvę, už savo valstybę, už šalies

Minint Sausio 13-ąją Vilniaus arkikatedroje

Brangūs broliai ir seserys, Pranašas Izaijas mums skelbia nuostabią Dievo žinią: Tave padarysiu sandora tautai, šviesa pagonims – neregių akims atverti, belaisviams iš kalėjimo

2007 m. Kalėdinis sveikinimas

Brangieji, tikriausiai dažnam Lietuvos žmogui, ne tik vaikui, bet ir suaugėliui, Kalėdos kelia mintis apie dovanėles. Vieni dovanėlių trokšta ir laukia, kitiems rūpestis

2007 m. Šiluvoje

Brangieji, Esu dėkingas Jo Ekscelencijai arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui už kvietimą drauge su Jumis švęsti mūsų visų Motinos Marijos iškilmę Šiluvoje. Šiandien ypatingai prisimename

Kalba konferencijoje "Vertybės ir politika"

Gerbiamieji Lietuvos svečiai, Broliai vyskupai ir kunigai, Mieli konferencijos dalyviai! Kai Lietuva rengėsi referendumui, kuriame didžiule balsų persvara buvo patvirtintas mūsų piliečių noras

2007 m. Velyknaktį

Brangūs broliai ir seserys, šią šventą naktį išgyvename lemtingą mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus mirties ir Prisikėlimo įvykį, svarbiausią krikščionių tikėjimo slėpinį. Slėpinį, kuris

2006 m. Bernelių mišios

Brangūs Broliai ir Seserys, Sveikinu visus šią šventą naktį atėjusius susitikti su Gyvuoju Dievu, kuris įsikūnijo mažame Kūdikyje, kad taptų matomas, pažįstamas ir

Dekretas dėl kunigų išlaikymo fondo steigimo

Norėdamas užtikrinti deramą kunigų, kuriuos prislegia negalia, invalidumas arba senatvė, išlaikymą ir vadovaudamasis Kanonų teisės kodeksu bei Vatikano II Susirinkimo dokumentu Presbyterorum Ordinis