Arkivyskupas Gintaras Grušas paskirtas Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriato nariu

Popiežius Pranciškus liepos 13 d. paskyrė šešiolika Komunikacijos sekretoriato narių. Tarp jų yra ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Arkivyskupas nuo 2014-ųjų taip pat yra Kunigų kongregacijos narys.

Komunikacijos sekretoriatas – tai pernai popiežiaus Pranciškaus įkurta nauja Šventojo Sosto dikasterija, sujungianti devynias anksčiau savarankiškai veikusiais Šventajam Sostui pavaldžias komunikacijos ir leidybos institucijas: Popiežiškąją visuomenės komunikavimo priemonių tarybą, Šventojo Sosto Spaudos salę, Vatikano interneto tarnybą, Vatikano radiją, Vatikano televizijos centrą, dienraštį „L‘Osservatore Romano“, spaustuvę, leidyklą ir fotografijos tarnybą. Pernai per Petrines paskelbtame popiežiaus Pranciškaus motu proprio buvo nurodyta, kad minėtų devynių institucijų integravimas turi įvykti per ketverius metus.

Arkivyskupas Gintaras Grušas naują paskyrimą komentavo taip: „Dėkoju Šventajam Tėvui, kad pasirinko mane būti Komunikacijos sekretoriato nariu. Tai sritis, kuriai Šventasis Tėvas pats skiria didelį dėmesį, rodydamas pavyzdį, kaip pasitelkti šiuolaikines technologijas, kad Kristaus žinia pasiektų kiekvieną, ypač esantį dvasinėje ar fizinėje periferijoje. Popiežius Pranciškus nuolat ragina prisiminti, kad komunikacija turi būti gailestingumo įrankis.“

Priešingai negu anksčiau, kai minėtosios komunikacijos tarnybos veikė kaip atskiros Šventajam Sostui pavaldžios institucijos, visas jas sujungiantis naujasis Komunikacijos sekretoriatas turi Šventojo Sosto dikasterijos statusą – tokį patį kaip kongregacijos ir popiežiškosios tarybos. Visoms dikasterijoms, tad ir Komunikacijos sekretoriatui, vadovauja popiežiaus paskirti asmenys (kongregacijų prefektai, tarybų pirmininkai). Jos taip pat turi nuolatinius narius, kurie dalyvauja jų veikloje, atvyksta į periodiškai rengiamus plenarinius posėdžius, tuo pat metu būdami vietinių Bažnyčių ganytojai arba savo srityse dirbantys specialistai.

Tarp šešiolikos popiežiaus Pranciškaus paskirtų Komunikacijos sekretoriato narių yra šeši kardinolai – Libano maronitų patriarchas, Kenijos, Haičio bei Mianmaro arkivyskupai ir du Romos Kurijos dikasterijų vadovai; septyni arkivyskupai ir vyskupai, vadovaujantys vietinėms Bažnyčioms Airijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Prancūzijoje ir Vietname. Likusieji trys naujai paskirti Komunikacijos sekretoriato nariai yra pasauliečiai – teisininkė, JAV Vyskupų konferencijos patarėja religijos laisvės klausimais, vokietis žurnalistinės etikos dėstytojas, ispanė komunikacijos psichologė.

Parengta pagal Vatikano radijo ir Vilniaus arkivyskupijos informaciją