Kviečiame į piligriminį žygį Eišiškės–Aušros Vartai

Šiais metais piligriminis žygis iš Eišiškių į Aušros Vartus pėsčiomis vyks liepos 11–15 dienomis. Pagrindinės maldos, konferencijos, šokiai ir giesmės vyksta lenkų kalba, tačiau meldžiamasi ir lietuvių kalba. Kiekvieną dieną piligrimai eina apsirengę spalvomis, simbolizuojančiomis šv. Rožinio slėpinius.

Nuo Eišiškių iki Aušros Vartų yra daugiau nei 100 km. „Žygiuojame per Šalčininkų rajoną ir miestą, Vilniaus rajoną ir Vilniaus miesto teritoriją. Mus svetingai pasitinka parapijų klebonai, kunigai ir tarnaujančios vienuolės. Žygio tikslas yra visuomet pagarbinti Dievą bažnyčioje, dalyvauti šv. Mišiose, atgailauti ir pasninkauti. Praktikuojame gražią tradiciją sustoti prie šalia kelio pastatytų kryžių, pasimelsti. Bendraujame su čia gyvenančiais žmonėmis, kurie dažnai mus vaišina maistu, skanėstais ir vandeniu ir juos visuomet palaiminame“, – sako vienas iš žygio organizatorių kunigas Viktor Kudriašov.

Šių metų piligriminio žygio tema yra Dievo gailestingumo žinia, o šūkis – „Gailestingi kaip Tėvas“. Piligrimai dvidešimt šeštą kartą žygiuos į gailestingumo miestą Vilnių, norėdami, kaip Marija, patys patirti ir priimti Dievo dovanas ir skelbti jas sutiktiems žmonėms. Dievo gailestingumą keliaujantys pažins melsdamiesi, giedodami, bendraudami su pasitinkančiais žmonėmis, šokdami ir sportuodami.

Žygio centras – šv. Mišios, taip pat meldžiamasi kitomis tradicinėmis Bažnyčios maldomis – kalbamas Rožinis, Gailestingumo vainikėlis, Marijos valandos, vyksta adoracija, Atgailos ir susitaikinimo sakramento šventimas (kelyje ir adoracijos metu), šlovinimas, Akatistas Marijos garbei.

Piligriminio žygio iš Eišiškių į Aušros Vartus pradininkai buvo Vilniaus krašto ir iš Lenkijos į Lietuvą tarnauti atvykę kunigai. Jie matė, kad Lietuvos laukia permainos ir 1990 metais šalis atgavo religinę laisvę. Niekas nebedraudė eiti keliais su kryžiumi, melstis ir giedoti. Netrukus po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo iš minios tikinčių drąsuolių kilo didelė grupė piligrimų, o žygis tapo tradicinis. Žygyje iš pradžių dalyvaudavo kelios didelės maldininkų grupės. Šiandien žygiuoja viena grupė – apie 150 žmonių, daugiausia jaunimo ir šeimų. Žygis ypatingas tuo, kad jame eina visos tikinčiųjų kartos, o tai yra šeimyniškumo patirtis.

Žygio maršrutas ir programa:

Liepos 10 dieną (sekmadienį) 19 val. išvažiuojame autobusu į Eišiškes (apie 80 km nuo Vilniaus). Atvažiavę įsikuriame ir registruojamės bei nakvojame sporto salėje arba einame pas žmones. Prašome simboliškai paremti žygio organizavimą 5 eurais arba daugiau. Piligrimas gaus piligrimystės atributiką. Pasiskirstome pareigomis ir pirmadienį apie 9.30 val. išeiname iš Eišiškių.
Liepos 11 d. Eišiškės–Butrimonys (15 km), Džiaugsmo slėpiniai-mėlyna rūbų spalva
8 val. pradedame žygį šv. Mišiomis. Po jų dar vyksta dalyvių registracija.
Liepos 12 d. Butrimonys–Šalčininkai (20 km), Skausmo slėpiniai-raudona rūbų spalva
Liepos 13 d. Šalčininkai–Akmenynė–Turgeliai (20 km), Garbės slėpiniai-geltona rūbų spalva
Liepos 14 d. Turgeliai–Rudamina (19 km), Šviesos slėpiniai-balta rūbų spalva
Liepos 15 d. Rudamina–Aušros Vartai (19 km), Dievo Gailestingumo diena-balta rūbų spalva

Liepos 15 dieną planuojame ateiti į Aušros Vartų šventovę ir pagarbinti Gailestingumo Motiną, po to peržengti Jubiliejinius gailestingumo vartus ir 14.30 val. švęsti šv. Mišias.

Ypatingai jaunimą ir šeimas kviečiame dalyvauti žygyje. Kviečiame prašyti ir priimti Dievo gailestingumą tuos, kurie ieško savo pašaukimo, išgyvena tikėjimo ar gyvenimo krizę, išgyvena priklausomybės naštą ar ligą.

Žygyje dalyvauja kunigai, vienuolės, katechetai, tėvai ir gausiausiai – jaunimas.

Daugiau informacijos: