Vilniaus arkivyskupijos Ministrantų stovyklos akimirkos

Ministrantas (lot. minister „patarnautojas“) – dvasininko pagalbininkas, padedantis atlikti liturgijos apeigas, – sako Vikipedija ir nė kiek nemeluoja. Juk iš tikrųjų – sekmadieniais prie altoriaus stovi jie, baltom kamžom, sutanom ar albom pasipuošę, gražiai rankas susidėję, smilko, skambina varpeliais, kunigui nuplauna rankas – iš visų jėgų stengiasi, kad šv. Mišios gražiai atrodytų, kad žmonės labiau pakylėti iš bažnyčios išeitų. Pačioje Katalikų Bažnyčioje ministrantais gali būti tiek mergaitės, tiek ir berniukai, pasiryžę išmokti naujų dalykų bei atlikti savo pareigas. Tačiau yra šis tas, ko galbūt nežinojote apie ministrantus, jeigu iš arčiau su jais nesusidūrėte – tai slaptas patarnautojų gyvenimas.