Kun. Patrice Chocholski pranešimas, rengiantis Pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui

2026 m. birželio 7–12 d. Vilniuje vyks šeštasis Pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas.

Kviečiame pasiklausyti kun. Patrice Chocholski pranešimo, sakyto Vilniaus arkivyskupijos bendruomenių atstovų susitikime, ruošiantis Pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui.

Kun. Patrice Chocholski – teologas, Viduržemio katalikų instituto Marselyje vadovas, telkiantis teologus ir visuomenės atstovus tarpreliginiam ir tarpkultūriniam dialogui. Visų kun. Patrice veiklų centre yra Dievo gailestingumo žinia – apie tai daug mąsto ir kalba; nuo Pasaulinių gailestingumo kongresų pradžios buvo šių renginių generalinis sekretorius.

„Šie kongresai yra visuotinės Bažnyčios reikalas, grindžiamas Bažnyčios Apreiškimu ir Šventuoju Raštu. Toks, kuriame sutelpa visos Bažnyčios charizmos – kurie išgyvena Gailestingumą kitokiais pamaldumais, bet jie visi sutelpa po vienu Bažnyčios skėčiu. Norėčiau akcentuoti, kad kongresuose išgyvename gailestingumo slėpinį, bet ne konkretų gailestingumo pamaldumą. Po šiuo slėpiniu sutelpa visi pamaldumai, įskaitant ir tą, kuris buvo apreikštas per Šv. Faustiną.“

Susitikime sveikinimo kalbą sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas: