Nauja lietuvių pamėgto sielovadininko J. Philippe’o knyga

„Katalikų pasaulio leidiniai“ pristato naują lietuvių pamėgto sielovadininko  J. Philippe’o knygą „Jei tu pažintum Dievo dovaną“.

„Jei tu pažintum Dievo dovaną!“ – sako Jėzus samarietei Evangelijoje pagal Joną (Jn 4, 10). Krikščionybė yra ne žmogaus pastangų, o Dieviškosios malonės religija; kai Bažnyčia kanonizuoja vieną iš savo vaikų, ji, žinoma, pagerbia gražų žmogaus atsaką į Dievo pašaukimą, bet labiausiai ji pašlovina Tėvo gailestingumą, turintį galią perkeisti gyvenimą: „Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana“, –patvirtina Paulius laiške efeziečiams (Ef 2, 8).

Būti krikščionimi, visų pirma, reiškia ne atlikti uždavinį, padaryti eilę dalykų, bet, svarbiausia, tikėjimo įrankių pagalba (tikėjimo, persmelkto viltimi ir meile), priimti didžiulę dovaną, kuri mums siūloma dovanai. Gyventi Evangelija reiškia mokytis priimti gailestingosios Tėvo meilės turtų pilnatvę savo ribų ir žmogiškų silpnybių šerdyje, diena iš dienos leistis jo perkeičiamiems, laisvai ir dosniai atsakyti į šią meilę ir dalintis ja su visais, kuriuos Viešpats pastato mūsų kelyje.

Dievas labiau nei bet kada trokšta apsireikšti ir save perduoti. Niekas negali suteikti Jam daugiau džiaugsmo, nei rasti širdis, kurios su besąlygišku pasitikėjimu ir visiškai laisvai priima dovaną, be paliovos atnaujinančią Jo meilę. Tikimės, kad ši knyga padės skaitytojams atkakliai tęsti tikėjimo, vilties ir meilės kelionę, išliekant visuomet atviriems Šventosios Dvasios veikimui, ir paankstinti meilės bei gailestingumo Sekmines, kurias Dievas trokšta paskleisti po mūsų pasaulį, kad „visi žmonės išvystų Dievo išgelbėjimą“, kaip byloja Šventojo Rašto pažadas (plg. Lk 3, 6).

Jaques Philippe „JEI TU PAŽINTUM DIEVO DOVANĄ“
Iš prancūzų kalbos vertė Eglė Perrin, – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai,2018, – 168 p.
www.katalikuleidiniai.lt