Vasario 16 d. iškilmingai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį

2018 m. vasario 16 d. iškilmingai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį.

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje švęsti Valstybės atkūrimo šimtmetį pradeda vasario 11 d., sekmadienį, kai Trakų bazilikoje Lietuvos vyskupai drauge su tikinčiaisiais atliks Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai aktą. Į šį tikėjimo veiksmą jungsis tikintieji visose Lietuvos bažnyčiose ir pasaulio lietuvių bendruomenėse.

Vasario 16-ąją dėkokime Dievui už Lietuvos Nepriklausomybę, už mūsų šalies šventuosius ir palaimintuosius ir už visus kilnius žmones, kurie aukojosi dėl bendrojo gėrio.

12.30 val. Varpų gausmas Šimtmečiui

Šventiniu gausmu prabils Lietuvos bažnyčių varpai. Katalikų Bažnyčia daug prisidėjo prie mūsų valstybės kūrimo, o sovietinės okupacijos metais skatino ir palaikė gyvą tautos laisvės siekį.

13.00 val. Šv. Mišios už Tėvynę Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje

Šv. Mišių aukai vadovaus Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šv. Mišios, dėkojant Dievui už Lietuvos laisvę, bus aukojamos ir kitose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose. Švęskime Valstybės Šimtmetį dėkodami Dievui už Lietuvos laisvę ir visus žmones, kurie dėl jos aukojosi.

Primename, kad Lietuvos vyskupai šių metų vasario 16-ąją, penktadienį, atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir kviečia: „Dalinkimės vieni su kitais nepriklausomybės džiaugsmu! Te Jūsų džiaugsmui nieko netrūksta (plg. Jn 15, 11)!“

Visą šventinių renginių programą Vilniaus mieste galite rasti www.lietuva.lt.