200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių piligrimystė

2016 rugsėjo 23

Rugsėjo 17 d. Lietuvos Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės Gailestingumo jubiliejaus proga surengė piligrimystę Vilniuje ir kartu dėkojo Dievui už 25-erius bendruomenės metus Lietuvoje. Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės vienija žmonės su proto negalia, jų tėvus ir draugus. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 bendruomenių Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Marijampolėje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Šv. Mišias Dievo Gailestingumo šventovėje aukojo Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, vysk. Arūnas Poniškaitis ir kiti kunigai.

J. E. kardinolas A. J. Bačkis pamoksle kvietė susirinkusiuosius giliai išgyventi tą dieną laukiančios piligrimystės iš Dievo Gailestingumo šventovės į Aušros Vartus patirtį. „Piligrimystė primena, kad kai norime ką nors pasiekti, reikia eiti pirmyn nesustojant,“ – sakė kardinolas ir ragino pastebėti, kad šioje kelionėje niekada nesame vieni. Kiekvieną piligrimą lydi Dievas, tačiau šalia – ir artimieji, bičiuliai, kiti, keliaujantys su savo bėdomis, negalia, sunkumais. „Toje kelionėje mes nesame vieni – tai ir yra Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės grožis,“ – kalbėjo ganytojas.

Po šv. Mišių bendruomenės, melsdamosi Gailestingumo vainikėlį, ėjo į Aušros Vartus. Pasiekę piligrimystės tikslą šventės dalyviai pasivedė Gailestingumo Motinos globai. Kardinolas palaimino piligrimus pro atvertą koplyčios langą.

Šventė baigėsi agape ir Tikėjimo ir Šviesos 25-mečio torto valgymu. „Jėzus ir Marija buvo panardinę mus visus savo Gailestingume,“ – įspūdžiais dalijosi šventės dalyviai.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt