VA „Caritas“ kviečia parapijas konkrečioms veikloms

Vilniaus arkivyskupijos Caritas paskelbė parapijoms skirtą 2016–2017 metų programą. Parapijos kviečiamos įsijungti į VA Caritas veiklas, plėtoti jau pradėtas programas, pasinaudoti siūloma pagalba telkiant parapijiečius kartu dirbti gailestingumo darbus.

Naujame sezone VA Caritas rūpinsis karitatyvinėje veikloje tarnaujančiųjų formacija, gavėnios ir advento laikotarpiais kvies jungtis į tradicines ir naujas Caritas akcijas, taip pat siūlys daugiau nei dešimt programų ir galimybių įsipareigoti nuolatinei tarnystei. Parapijoje veikiančios grupės galės pasikviesti VA Caritas atstovą seminarui ar teminiam susitikimui, o plačiau su karitatyvine veikla bus galima susipažinti periodiniame VA Caritas „Dienoraštyje“.

Sezoną VA Caritas pradeda naujo centro „Kultūrų namai“, besirūpinančio pabėgėliais ir migrantais, atidarymu. Naujovė bus ir rugsėjo pabaigoje pristatoma „Klausymosi tarnystės“ programa. Nuolatinei tarnystei kvies parapijos teritorijoje gyvenančių vienišų žmonių lankymui skirta „Artumo programa“, pagalbos vaikui ir jo šeimai ar pagalbos smurto aukoms programos bei „Aš esu“ tarnystė priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems. Savanorių laukia socialinis centras „Betanija“, Laikinieji namai, Motinos ir vaiko namai. Nuteistųjų konsultavimo centras kvies parapijas atsiverti grįžtantiems iš įkalinimo įstaigų, o Amatų mokymo centre besimokantys jaunuoliai siūlys savo pagalbą parapijų talkose.

VA Caritas kviečia rugsėjo 24 d. visus švęsti sezono atidarymo šventę, o lapkričio 14 d. kartu paminėti Gailestingumo metų Karitatyvinių darbuotojų ir savanorių Jubiliejų.

VA Caritas 2016–2017 metų kvietimą parapijoms rasite čia.