200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Po gaisro Ceikinių bendruomenė meldėsi su arkivyskupu

2016 balandžio 6
Kun. M. Čeponio nuotr.
Kun. M. Čeponio nuotr.

Balandžio 5 d. Ignalinos r. sudegė Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia. Medinė liaudies architektūros formų bažnyčia pastatyta 1773-iais metais. Bažnyčios gaisras Ceikinių parapijos tikintiesiems ir bažnyčią aptarnaujančiam kunigui Marijonui Savickui tapo skaudžia nelaime – pastaraisiais metais bendruomenės pastangomis bažnyčia buvo remontuojama ir gražinama, nuveikta daug prasmingų darbų.

Antradienio vakarą šv. Mišios buvo aukojamos Ceikinių seniūnijos pastate, buvusioje klebonijoje. Jas celebravo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, koncelebravo kun. Marijonas Savickas, Ignalinos dekanas Vidas Smagurauskas, Švenčionių dekanas Medardas Čeponis, kaimyninių parapijų kunigai. Arkivyskupas kalbėjo, jog iš mūsų gyvenimo patirties žinome, kad skaudūs įvykiai gali sutelkti bendruomenę didesnei vienybei ir gailestingumo darbams. Pamoksle arkivysk. Gintaras Grušas sakė, kad ugnis ne tik sunaikino istorines ir menines vertybes, – sudegė bažnyčia, kurioje daugelis vietos gyventojų patyrė svarbiausius savo gyvenimo įvykius: tuokėsi, krikštijo vaikus, į amžinąjį poilsį lydėjo artimuosius.

Arkivyskupas ragino prisiminti, jog už bažnyčios sienas daug svarbesnė yra Gyvoji Bažnyčia. Tikroji bažnyčia – ne vieta, o bendruomenė. Todėl jis kvietė artėjant Sekminėms melsti Šventosios Dvasios, tikrosios vienybės nešėjos, malonių. „Jūs esate Gyvieji akmenys, iš kurių statoma Kristaus Bažnyčia. Nelaimės akivaizdoje susitelkimu ir artimo meilės darbais liudykite šią Gyvąją Bažnyčią“, – kalbėjo arkivyskupas.

Ceikiniuose klebonavęs kunigas rezistentas, Helsinkio grupės narys Bronius Laurinavičius 1947 m. praplėtė ir atnaujino Ceikinių bažnyčią. Sovietmečiu dėl tikėjimo persekiotas ir žuvęs kunigas liudijo, jog už fizinę bažnyčią daug svarbesnė yra dvasinė. „Ne tam mūrinę bažnyčią pastačiau, kad gyvąją griaučiau“, – apie dėl tikėjimo patiriamus sunkumus yra sakęs kunigas. Tvirtybę dėl tikėjimo pakelti ištikusius sunkumus liudijo ir kitas Ceikiniuose klebonavęs Helsinkio grupės narys kunigas Karolis Garuckas, daugelis šioje parapijoje dirbusių kunigų ir tikinčiųjų ne kartą susitelkimu jau įveikusių nelaimes, persekiojimus, gaisrus.

Šiuo metu Švč. Mergelės Marijos Vardo parapiją aptarnaujantis Mielagėnų klebonas kun. Marijonas kviečia Ceikinių bendruomenę ir apylinkių gyventojus susitelkti bendrai maldai ir būtiniausiems darbams.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt