Po gaisro Ceikinių bendruomenė meldėsi su arkivyskupu

Balandžio 5 d. Ignalinos r. sudegė Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia. Medinė liaudies architektūros formų bažnyčia pastatyta 1773-iais metais. Bažnyčios gaisras Ceikinių parapijos tikintiesiems ir bažnyčią aptarnaujančiam kunigui Marijonui Savickui tapo skaudžia nelaime – pastaraisiais metais bendruomenės pastangomis bažnyčia buvo remontuojama ir gražinama, nuveikta daug prasmingų darbų.

Antradienio vakarą šv. Mišios buvo aukojamos Ceikinių seniūnijos pastate, buvusioje klebonijoje. Jas celebravo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, koncelebravo kun. Marijonas Savickas, Ignalinos dekanas Vidas Smagurauskas, Švenčionių dekanas Medardas Čeponis, kaimyninių parapijų kunigai. Arkivyskupas kalbėjo, jog iš mūsų gyvenimo patirties žinome, kad skaudūs įvykiai gali sutelkti bendruomenę didesnei vienybei ir gailestingumo darbams. Pamoksle arkivysk. Gintaras Grušas sakė, kad ugnis ne tik sunaikino istorines ir menines vertybes, – sudegė bažnyčia, kurioje daugelis vietos gyventojų patyrė svarbiausius savo gyvenimo įvykius: tuokėsi, krikštijo vaikus, į amžinąjį poilsį lydėjo artimuosius.

Arkivyskupas ragino prisiminti, jog už bažnyčios sienas daug svarbesnė yra Gyvoji Bažnyčia. Tikroji bažnyčia – ne vieta, o bendruomenė. Todėl jis kvietė artėjant Sekminėms melsti Šventosios Dvasios, tikrosios vienybės nešėjos, malonių. „Jūs esate Gyvieji akmenys, iš kurių statoma Kristaus Bažnyčia. Nelaimės akivaizdoje susitelkimu ir artimo meilės darbais liudykite šią Gyvąją Bažnyčią“, – kalbėjo arkivyskupas.

Ceikiniuose klebonavęs kunigas rezistentas, Helsinkio grupės narys Bronius Laurinavičius 1947 m. praplėtė ir atnaujino Ceikinių bažnyčią. Sovietmečiu dėl tikėjimo persekiotas ir žuvęs kunigas liudijo, jog už fizinę bažnyčią daug svarbesnė yra dvasinė. „Ne tam mūrinę bažnyčią pastačiau, kad gyvąją griaučiau“, – apie dėl tikėjimo patiriamus sunkumus yra sakęs kunigas. Tvirtybę dėl tikėjimo pakelti ištikusius sunkumus liudijo ir kitas Ceikiniuose klebonavęs Helsinkio grupės narys kunigas Karolis Garuckas, daugelis šioje parapijoje dirbusių kunigų ir tikinčiųjų ne kartą susitelkimu jau įveikusių nelaimes, persekiojimus, gaisrus.

Šiuo metu Švč. Mergelės Marijos Vardo parapiją aptarnaujantis Mielagėnų klebonas kun. Marijonas kviečia Ceikinių bendruomenę ir apylinkių gyventojus susitelkti bendrai maldai ir būtiniausiems darbams.